Nastavenie rodičovskej kontroly


Ak je počítač pripojený k doméne, rodičovská kontrola nie je k dispozícii.

Pomocou rodičovskej kontroly môžete určiť, ako môžu deti používať počítač. Môžete napríklad nastaviť obmedzenie hodín, počas ktorých môžu deti používať počítač, určiť hry, ktoré môžu hrať, a programy, ktoré môžu spúšťať.

Keď sa pomocou rodičovskej kontroly blokuje prístup k určitej hre alebo programu, zobrazí sa oznámenie, že program je zablokovaný. Dieťa môže kliknúť na prepojenie v oznámení a požiadať o povolenie na prístup k hre alebo programu. Prístup môžete povoliť zadaním informácií o svojom konte.

Na nastavenie rodičovskej kontroly pre svoje dieťa potrebujete používateľské konto správcu. Skôr než začnete, skontrolujte, či má každé dieťa, pre ktoré chcete nastaviť rodičovskú kontrolu, štandardné používateľské konto. Rodičovskú kontrolu je možné používať iba pre štandardné používateľské kontá. Ďalšie informácie o používateľských kontách a ich nastavovaní nájdete v téme Čo je používateľské konto?

Okrem ovládacích prvkov, ktoré poskytuje systém Windows, je možné nainštalovať ďalšie ovládacie prvky od iného poskytovateľa služieb, ako napríklad webové filtrovanie a protokolovanie aktivity. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako pridať ďalšie ovládacie prvky rodičovskej kontroly?

Zapnutie rodičovskej kontroly pre štandardné používateľské konto

  1. Ak chcete otvoriť Rodičovskú kontrolu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, Ovládací panel a v časti Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny kliknite na položku Nastaviť rodičovskú kontrolu pre všetkých používateľov.‌ ‌ Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Kliknite na štandardné používateľské konto, pre ktoré chcete nastaviť rodičovskú kontrolu. Ak štandardné používateľské konto ešte nie je vytvorené, kliknutím na položku Vytvoriť nové používateľské konto vytvorte nové konto.

  3. V časti Rodičovská kontrola kliknite na položku Zapnutá, presadiť aktuálne nastavenie.

  4. Po zapnutí rodičovskej kontroly pre štandardné používateľské konto svojho dieťaťa môžete upraviť nasledujúce jednotlivé nastavenia, ktoré chcete riadiť:

    • Časové obmedzenia. Nastavením časových obmedzení môžete určiť, kedy majú deti povolené prihlásiť sa do počítača. Časové obmedzenia bránia deťom v prihlásení sa v určitých hodinách. Pre každý deň v týždni môžete nastaviť iné prihlasovacie hodiny. Keď je dieťa prihlásené v čase, keď sa skončí vyhradený čas na prihlásenie, dieťa bude automaticky odhlásené. Ďalšie informácie nájdete v téme Určenie času, v ktorom môžu deti používať počítač.

    • Hry. Môžete mať pod kontrolou prístup k hrám, vybrať úroveň hodnotenia podľa veku, vybrať typy obsahu, ktorý chcete blokovať, a rozhodnúť, či chcete blokovať nehodnotené alebo konkrétne hry. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber hier, ktoré môžu deti hrať.

    • Povolenie alebo zablokovanie konkrétnych programov. Deťom môžete zabrániť v spúšťaní programov, ktoré im nechcete dovoliť používať. Ďalšie informácie nájdete v téme Zabránenie deťom v používaní určitých programov.Potrebujete ďalšiu pomoc?