Vytvorenie kľúča zabezpečenia pre bezdrôtovú sieť


Osobné informácie a súbory v bezdrôtovej sieti môžu byť v niektorých prípadoch dostupné osobám, ktoré zachytia signál vašej siete. Môže to viesť ku krádeži identity a ďalším nezákonným činom. Pomocou kľúča zabezpečenia siete alebo prístupovej frázy môžete ochrániť bezdrôtovú sieť pred týmto druhom neoprávneného prístupu.

Sprievodca vytvorením siete poskytuje pokyny na vytvorenie kľúča zabezpečenia.

  • Ak chcete otvoriť ovládací panel Nastaviť sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí, kliknite na položku Nastaviť nové pripojenie alebo sieť a potom kliknite na položku Vytvoriť novú sieť.

Poznámka

  • Ako metódu zabezpečenia bezdrôtovej siete sa neodporúča používať protokol WEP (Wired Equivalent Privacy). Protokol Wi‑Fi Protected Access (WPA alebo WPA2) je bezpečnejší. Ak ste vyskúšali protokol WPA alebo WPA2 a nefunguje, odporúča sa inovovať sieťový adaptér na model, ktorý podporuje protokol WPA alebo WPA2. Protokol WPA alebo WPA2 musia podporovať aj všetky sieťové zariadenia, počítače, smerovače a prístupové body.

Metódy šifrovania pre bezdrôtové siete

V súčasnosti existujú tri typy šifrovania bezdrôtových sietí: Wi‑Fi Protected Access (WPA a WPA2), Wired Equivalent Privacy (WEP) a 802.1x. Prvé dva štandardy sú podrobnejšie popísané v nasledujúcich častiach. Štandard 802.1x sa zvyčajne používa v podnikových sieťach a nie je predmetom tejto témy.

Štandard Wi‑Fi Protected Access (WPA a WPA2)

Šifrovania WPA a WPA2 vyžadujú od používateľov zadanie kľúča zabezpečenia, aby sa mohli pripojiť. Po overení kľúča sa všetky údaje odosielané medzi počítačom alebo zariadením a prístupovým bodom šifrujú.

Existujú dva typy overovania WPA: WPA a WPA2. Ak je to možné, používajte overovanie WP2, pretože je bezpečnejšie. Takmer všetky nové bezdrôtové adaptéry podporujú overovanie WPA a WPA2, niektoré staršie ich však nepodporujú. Pri používaní overovania WPA-Personal a WPA2-Personal sa pre všetkých používateľov používa rovnaká prístupová fráza. Tento režim sa odporúča pre domáce siete. Overovanie WPA-Enterprise a WPA2-Enterprise sú navrhnuté na používanie s overovacím serverom 802.1x, ktorý každému používateľovi distribuuje odlišný kľúč. Tento režim sa používa najmä v podnikových sieťach.

Štandard Wired Equivalent Privacy (WEP)

Protokol WEP je starším spôsobom zabezpečenia siete, ktorý je naďalej k dispozícii za účelom zabezpečenia podpory starších zariadení. Tento spôsob zabezpečenia sa však už neodporúča. Keď zapnete protokol WEP, nastavíte kľúč zabezpečenia siete. Tento kľúč šifruje informácie odosielané prostredníctvom siete z jedného počítača do druhého. Zabezpečenie WEP je však slabé a dá sa relatívne ľahko prelomiť.

Existujú dva typy overovania WEP: overovanie prostredníctvom otvoreného systému a overovanie prostredníctvom zdieľaného kľúča. Ani jedno z nich nie je veľmi bezpečné, no overovanie prostredníctvom zdieľaného kľúča je z týchto dvoch overovaní najmenej bezpečné. V prípade väčšiny bezdrôtových počítačov a bezdrôtových prístupových bodov je kľúč overovania prostredníctvom zdieľaného kľúča rovnaký ako statický šifrovací kľúč overovania WEP – kľúč, ktorý ste použili na zabezpečenie siete. Zlomyseľný používateľ, ktorý zachytí hlásenia o úspešnom overení prostredníctvom zdieľaného kľúča, môže pomocou analytických nástrojov určiť kľúč overovania prostredníctvom zdieľaného kľúča a následne určiť statický šifrovací kľúč overovania WEP. Po určení šifrovacieho kľúča overovania WEP má zlomyseľný používateľ úplný prístup do siete. Z tohto dôvodu táto verzia systému Windows nepodporuje automatické nastavenie siete použitím overovania WEP so zdieľaným kľúčom.

Ak aj napriek týmto upozorneniam chcete použiť overovanie WEP so zdieľaným kľúčom, môžete postupovať podľa nasledujúcich krokov:

Manuálne vytvorenie sieťového profilu použitím overovania WEP so zdieľaným kľúčom

  1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

  2. Kliknite na položku Nastaviť nové pripojenie alebo sieť.

  3. Kliknite na položku Manuálne vytvoriť pripojenie k bezdrôtovej sieti a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  4. Na stránke Zadajte informácie pre bezdrôtovú sieť, ktorú chcete pridať vyberte v časti Typ zabezpečenia položku WEP.

  5. Vyberte zvyšné možnosti na stránke a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  6. Kliknite na položku Zmena nastavenia pripojenia.

  7. Na karte Zabezpečenie kliknite v časti Typ zabezpečenia na položku Zdieľané.

  8. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ďalšie informácie o celom procese nastavenia siete sa nachádzajú v téme Informácie o úvodnom nastavení domácej siete v systéme Windows 7.Potrebujete ďalšiu pomoc?