Nastavenie rozpoznávania reči


Na ovládanie počítača môžete použiť hlas. Môžete vyslovovať príkazy, na ktoré bude počítač reagovať, alebo môžete do počítača diktovať text. Ďalšie informácie o možnostiach programu Windows Rozpoznávanie reči nájdete v téme Čo sa dá robiť s programom Rozpoznávanie reči?

Skôr než začnete používať program Rozpoznávanie reči, musíte nastaviť počítač pre program Windows Rozpoznávanie reči. Nastavenie programu Rozpoznávanie reči pozostáva z troch krokov: nastaviť mikrofón, naučiť sa správne hlasovo komunikovať s počítačom a naučiť počítač porozumieť vašej reči.

Skôr než začnete, skontrolujte, či je mikrofón pripojený k počítaču.

Zobraziť všetko

Nastavenie mikrofónu

 1. Otvorte okno Rozpoznávanie reči kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu a kliknutím na položku Rozpoznávanie reči.

 2. Kliknite na položku Nastaviť mikrofón.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Úspešnosť rozpoznávania reči je priamo závislá od kvality použitého mikrofónu. Najčastejšie používanými mikrofónmi pre program Rozpoznávanie reči sú súprava slúchadiel s mikrofónom alebo mikrofón pracovnej plochy. Slúchadlá s mikrofónom sú vhodnejšie na prácu s programom Rozpoznávanie reči, pretože sú menej náchylné na snímanie rušivých zvukov.

Naučte sa správne hlasovo komunikovať s počítačom

Systém Windows obsahuje kurz hlasovej komunikácie, ktorý vám pomôže naučiť sa príkazy používané programom Rozpoznávanie reči. Tento kurz trvá približne 30 minút. Kurz hlasovej komunikácie spustíte vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte okno Rozpoznávanie reči kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu a kliknutím na položku Rozpoznávanie reči.

 2. Kliknite na položku Absolvovanie kurzov hlasovej komunikácie s počítačom.

 3. Postupujte podľa pokynov v kure rozpoznávania reči.

Naučte počítač rozpoznávať vašu reč

Program Rozpoznávanie reči používa jedinečný hlasový profil na rozpoznávanie reči a hovorených príkazov. Pri používaní programu Rozpoznávanie reči sa do hlasového profilu neustále ukladajú nové informácie, čo by malo zlepšiť schopnosť počítača rozumieť vám.

 1. Otvorte okno Rozpoznávanie reči kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu a kliknutím na položku Rozpoznávanie reči.

 2. Kliknite na možnosť Trénovať počítač pre lepšie porozumenie reči.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Rozpoznávanie reči je k dispozícii iba v angličtine, francúzštine, španielčine, nemčine, japončine, zjednodušenej čínštine a tradičnej čínštine.Potrebujete ďalšiu pomoc?