Zdieľanie obsahu s členmi rodiny je v počítači so systémom Windows 10 úplne jednoduché. Pridajte členov rodiny v nastavení počítača pomocou položky Pridať člena rodiny a budú môcť tento počítač používať tiež. A vy ich budete mať neustále pod kontrolou. Používanie počítača im môžete kedykoľvek zakázať alebo povoliť.

Pridajte deti do svojej rodiny, aby boli pri používaní internetu v bezpečí. Dospelí členovia v rodine si môžu zobraziť výkazy s informáciami o aktivite detí, keď sú online, a môžu nastaviť časy, kedy môžu deti svoje zariadenia používať, a zakázať zobrazovanie nevhodných webových lokalít, aplikácií alebo hier. Nastavenia rodiny môžete spravovať online na stránke account.microsoft.com/family a zmeny sa použijú v každom zariadení so systémom Windows 10, do ktorého sa dieťa prihlási. Do svojej rodiny môžete pridať aj dospelé osoby, ktoré tiež budú môcť upravovať nastavenia vzťahujúce sa na deti v rodine.

Poznámka

 • Ak je váš počítač pripojený k doméne, nastavenia rodiny nemusia byť dostupné. Obráťte sa na správcu systému.

Zobraziť všetko

Pridanie osoby do rodiny

 1. V počítači so systémom Windows 10 prejdite do časti Nastavenie > Kontá > Rodina a ďalší používatelia.

 2. Kliknite na položku Pridať člena rodiny.

 3. Vyberte položku Pridať dieťa alebo Pridať dospelú osobu.

 4. Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa danej osobe odošle pozvánka na pridanie sa.

 5. Ak táto osoba nemá e-mailovú adresu, kliknite na položku Osoba, ktorú chcem pozvať, nemá e-mailovú adresu.

 6. Po akceptovaní e-mailovej pozvánky túto osobu vyzvite, aby sa prihlásila do systému Windows 10 použitím tej istej e-mailovej adresy, na ktorú ste odoslali pozvánku.

Správa nastavení rodiny

 1. V počítači so systémom Windows 10 prejdite do časti Nastavenie > Kontá > Rodina a ďalší používatelia.

 2. Kliknite na položku Spravovať nastavenia rodiny.

 3. Výber nastavení, ktoré chcete zapnúť pre konto dieťaťa:

  • Posledná aktivita – umožňuje zapnúť protokolovanie aktivity dieťaťa, aby ste mali prehľad o tom, čo dieťa vyhľadávalo online. Po zapnutí uvidíte priamo na stránke s poslednou aktivitou, ktoré webové lokality dieťa navštívilo, aké aplikácie a hry si stiahlo a koľko času strávilo používaním svojich zariadení. Výkazy aktivít je možné nastaviť tak, aby sa každý týždeň odosielali e-mailom dospelým osobám v rodine.

  • Webové lokality – tu môžete nastaviť obmedzenia webových lokalít vzťahujúce sa na deti. Môžete zablokovať alebo povoliť konkrétne lokality a obmedziť webové lokality s hodnotením, že nie sú vhodné pre určité vekové kategórie. Ak máte veľmi malé deti, môžete im povoliť návštevu iba tých webových lokalít, ktoré ste sami označili ako bezpečné.

  • Aplikácie a hry – tu môžete zapnúť obmedzenia vzťahujúce sa na aplikácie a hry. Deťom môžete povoliť sťahovanie hier určených len pre určitú vekovú kategóriu a môžete si tu zobraziť aplikácie a hry, ktoré ste zablokovali alebo povolili.

  • Čas používania počítača – slúži na nastavenie časov, kedy môžu deti používať svoje zariadenia s Windowsom, a na nastavenie maximálneho času, ktorí môžu deti denne tráviť používaním svojich zariadení.

Povolenie alebo zakázanie používania počítača určitej osobe

 1. V počítači so systémom Windows 10 prejdite do časti Nastavenie > Kontá > Rodina a ďalší používatelia.

 2. Kliknite na člena rodiny, ktorého chcete povoliť alebo zablokovať.

 3. Kliknite na položku Povoliť alebo zablokovať.

  Toto nastavenie sa vzťahuje iba na tento počítač.

Poznámka

 • Ak ste jedinou dospelou osobou a v rodine sú stále nastavené detské konta, sami seba z rodiny odobrať nemôžete. Ak sa chcete odobrať, musíte najprv pridať ďalšiu dospelú osobu alebo odstrániť všetky detské kontá.

Potrebujete ďalšiu pomoc?