Pomocou funkcie Rodina v Microsofte môžete pomôcť zabezpečiť bezpečnosť vašich detí pri používaní internetu. Nastavením kont detí a ich pridaním do rodiny môžete zabezpečiť, že si nebudú môcť prezerať webové lokality, používať aplikácie a hrať hry, ktoré sú nevhodné pre ich vek. Môžete si prezerať protokoly o ich aktivite online a nastavením obmedzení času a dĺžky používania zariadenia im môžete pomôcť budovať dobré návyky. Najjednoduchším spôsobom, ako začať, je vytvoriť dieťaťu konto Microsoft, pridať ho do vašej rodiny, a potom sa dieťa bude do Windowsu prihlasovať pomocou svojho konta Microsoft. Ďalšie informácie o používateľských kontách nájdete v témach Vytvorenie používateľského konta a Používateľské kontá: najčastejšie otázky.

Poznámka

 • Ak je váš počítač pripojený k doméne, nastavenia rodiny nemusia byť dostupné. Obráťte sa na správcu systému.

Zobraziť všetko

Vytvorenie nového konta pre dieťa v PC

 1. Prihláste sa do PC pomocou konta správcu.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá, ťuknite alebo kliknite na položku Ostatné kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridanie konta.

 4. Ťuknite alebo kliknite na prepojenie Pridať konto dieťaťa.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak má vaše dieťa e-mailovú adresu, zadajte ju, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov.

  • Ak chcete dieťaťu vytvoriť novú e-mailovú adresu, ťuknite alebo kliknite na položku Zaregistrujte sa a získajte novú e-mailovú adresu a postupujte podľa pokynov.

Tip

 • Je vaše dieťa ešte malé a nedokáže si zapamätať textové heslo? Môžete mu nastaviť obrázkové heslo, takže namiesto textového hesla sa bude môcť prihlásiť pomocou obľúbenej fotografie. Ďalšie informácie nájdete v téme Prispôsobenie počítača.

Pridanie existujúceho konta v PC ako konta dieťaťa v rodine v Microsofte

Ak vaše dieťa už má používateľské konto vo vašom PC, môžete ho pridať do rodiny v Microsofte.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ostatné kontá.

 3. Vyberte požadované konto a kliknite alebo ťuknite na položku Upraviť.

  Ak dieťa nemá štandardné používateľské konto, pozrite si predchádzajúce kroky v časti Nastavenie nového konta pre dieťa.

 4. V zozname Typ konta vyberte možnosť Dieťa a potom ťuknite alebo kliknite na položku OK.

Pridanie inej dospelej osoby do rodiny v Microsofte

 1. Prihláste sa pomocou svojho konta Microsoft na lokalite account.microsoft.com/family.

 2. Prejdite do časti Dospelí a vyberte položku Pridať.

 3. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete do svojej rodiny pridať ako dospelú osobu, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať pozvanie.

  Pozvaná osoba bude musieť prijať pozvánku z e-mailu. Keď sa táto osoba stane súčasťou vašej rodiny, bude takisto môcť spravovať nastavenia detí, schvaľovať žiadosti a zobrazovať protokoly aktivity na webe.
Potrebujete ďalšiu pomoc?