Bezdrôtový smerovač sa nastavuje v štyroch hlavných krokoch:

Zobraziť všetko

1. Získanie správneho hardvéru

Na nastavenie bezdrôtovej siete a pripojenie na internet budete potrebovať tento hardvér:

 • Bezdrôtový smerovač.

 • Počítač s bezdrôtovým sieťovým adaptérom.

 • Počítač s káblovým sieťovým adaptérom. (Káblový sieťový adaptér sa používa iba počas nastavenia a môže ísť o ten istý počítač, ktorý má aj bezdrôtový sieťový adaptér.)

 • Sieťový (ethernetový) kábel.

2. Nastavenie smerovača

Ak sa na smerovači nachádza logo Windows alebo slovné spojenie Compatible with Windows (Kompatibilné s Windowsom), pomocou najnovšej verzie technológie Windows Connect Now (WCN) v systéme Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 7 alebo Windows Vista s balíkom Service Pack 2 ho môžete nastaviť automaticky.

Automatické nastavenie smerovača

 1. Rozbaľte smerovač a zapojte ho do zdroja elektrického prúdu. Keďže používate technológiu WCN, smerovač nie je potrebné fyzicky pripájať k počítaču.

 2. Ak sa chcete pripojiť k sieti, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete). Ťuknite alebo kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 3. Kliknite na predvolenú sieť smerovača, ktorá je určená menom výrobcu.

 4. Ťuknite alebo kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak funkcia WCN nie je k dispozícii, nastaviť bezdrôtovú sieť môžete pomocou disku CD, ktorý je súčasťou balenia väčšiny smerovačov. Skontrolujte informácie dodané so smerovačom.

Ak funkcia WCN nie je k dispozícii a vy nemáte disk CD, môžte smerovač nastaviť manuálne.

Manuálne nastavenie smerovača

 1. Rozbaľte smerovač a zapojte ho do zdroja elektrického prúdu.

 2. Jeden koniec sieťového kábla pripojte ku káblovému sieťovému adaptéru počítača a druhý koniec zapojte do niektorého portu LAN na bezdrôtovom smerovači (do ľubovoľného portu, ktorý nie je označený ako Internet, WAN alebo uplink).

  Ilustrácia portov na zadnej strane smerovača
  Porty na zadnej strane smerovača
 3. Otvorte webový prehľadávač a zadajte adresu webovej stránky konfigurácie smerovača. Pre väčšinu smerovačov je adresa webovej stránky konfigurácie buď http://192.168.0.1, alebo http://192.168.1.1.

  Na stránke konfigurácie sa prihláste pomocou používateľského mena a hesla, ktoré je uvedené v dokumentácii k smerovaču. Ak nemôžete nájsť používateľské meno a heslo a máte na inom počítači internetové pripojenie, môžete na internete vyhľadať webovú lokalitu výrobcu smerovača a získať ďalšie informácie.

 4. Pomocou informácií dodaných so smerovačom nakonfigurujte nasledujúce nastavenia.

  • Vyberte názov bezdrôtovej siete.

  • Vyberte typ šifrovania (WPA, WPA2 alebo WEP), ktorý chcete používať na zabezpečenie, a zapnite ho.

   Vhodné je použiť typ WPA2. Neodporúčame použiť typ WEP, ktorý je starším druhom šifrovania. Bezpečnejšie sú typy WPA a WPA2. Ak ste vyskúšali typ WPA alebo WPA2 a nefungujú, odporúča sa inovovať sieťový adaptér na model, ktorý podporuje typ WPA alebo WPA2.

  • Vyberte kľúč alebo prístupovú frázu zabezpečenia, ktoré chcete použiť na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

  • Zmeňte predvolené správcovské heslo smerovača na nové heslo, aby iní používatelia nemohli k sieti získať prístup.

3. Pripojenie smerovača na internet

Pripojením smerovača na internet získa každý používateľ v sieti internetové pripojenie.

Postup sa môže líšiť v závislosti od zariadení, ktoré máte k dispozícii.

Zobraziť všetko

Pripojenie jedného zariadenia (kombinácia modemu a smerovača)

Ilustrácia zapojeného kombinovaného modemu a smerovača
Zapojený kombinovaný modem a smerovač
 1. Kábel zariadenia zapojte do elektrickej zásuvky.

 2. Zapojte jeden koniec telefónneho kábla do portu pre sieť WAN (wide area network) na zariadení a druhý koniec zapojte do zásuvky v stene. (Používatelia pripojenia DSL: Nepoužívajte na telefónnej linke filter DSL.)

 3. Zapojte jeden koniec sieťového kábla do portu siete LAN na zariadení a druhý koniec zapojte do sieťového portu počítača. (Ak sa pripájate prostredníctvom bezdrôtovej siete, tento krok preskočte.)

 4. Zapnite (alebo reštartujte) počítač.

Pripojenie dvoch zariadení (samostatný modem a smerovač)

Ilustrácia zapojeného modemu a smerovača
Zapojený modem alebo smerovač
 1. Kábel modemu zapojte do elektrickej zásuvky.

 2. Zapojte jeden koniec telefónneho kábla do modemu a druhý koniec do zásuvky v stene. (Používatelia pripojenia DSL: Nepoužívajte na telefónnej linke filter DSL.)

 3. Zapojte jeden koniec sieťového kábla do modemu a jeho druhý koniec do portu siete WAN‌na smerovači.

 4. Zapojte smerovač do elektrickej zásuvky.

 5. Zapojte jeden koniec sieťového kábla do portu siete LAN na smerovači a druhý koniec zapojte do sieťového portu počítača, ktorý chcete pripojiť na internet. (Ak sa pripájate prostredníctvom bezdrôtovej siete, tento krok preskočte.)

 6. Zapnite (alebo reštartujte) počítač.

4. Pripojenie počítačov k sieti

Prvý počítač môžete ponechať trvalo pripojený káblom k smerovaču, alebo môžete prejsť na bezdrôtové pripojenie. Nižšie sa nachádza postup pripojenia iných počítačov k sieti.

Pripojenie iných počítačov k sieti

 1. Prihláste sa do počítača, ktorý chcete pripojiť k sieti.

 2. Ak sa chcete pripojiť k sieti, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor a kliknite na položku Nastavenie) a potom ťuknite alebo kliknite na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete). Ťuknite alebo kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 3. Zo zobrazeného zoznamu vyberte bezdrôtovú sieť a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  Upozornenie

  • Vždy, keď je to možné, pripájajte sa k zabezpečenej bezdrôtovej sieti. Ak sa pripojíte k sieti, ktorá nie je zabezpečená, niekto, kto má k dispozícii správne nástroje, môže vidieť všetko, čo robíte, a to vrátane webových lokalít, ktoré navštevujete, dokumentov, na ktorých pracujete, či mien používateľa a hesiel, ktoré zadávate.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak smerovač podporuje funkciu Windows Connect Now (WCN) alebo funkciu Wi-Fi Protected Setup (WPS) a nachádza sa na ňom tlačidlo, stlačte toto tlačidlo a potom niekoľko sekúnd počkajte, kým smerovač automaticky pridá počítač do siete. V tomto prípade nemusíte zadávať kľúč zabezpečenia ani prístupovú frázu.

  • Po zobrazení výzvy zadajte kľúč zabezpečenia alebo prístupovú frázu a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.
Potrebujete ďalšiu pomoc?