Predstavte si, že sedíte na gauči v obývačke a prehľadávate web, večer konverzujete online s priateľmi oddychujúc v posteli alebo z počítača v kuchyni odosielate dokumenty do tlačiarne v domácej kancelárii. Bezdrôtová sieť poskytuje maximálnu flexibilitu pri práci so sieťou, pričom jej nastavenie je jednoduchšie, ako by ste si mysleli. Tento článok vás prevedie postupom nastavenia bezdrôtovej siete a pomôže vám začať s jej používaním.

Získanie potrebného vybavenia

Pred nainštalovaním bezdrôtovej siete budete potrebovať nasledujúce položky:

Zobraziť všetko

Širokopásmové internetové pripojenie a modem

Širokopásmové internetové pripojenie je vysokorýchlostné pripojenie – na rozdiel od telefonického pripojenia, ktoré je pomalšie a nedostačujúce pre podporu bezdrôtovej siete. Pripojenie DSL a káblové pripojenie patria k najbežnejším širokopásmovým pripojeniam. Ak chcete získať širokopásmové pripojenie, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb. Bežnými poskytovateľmi internetových služieb ponúkajúcimi pripojenie DSL sú telekomunikačné spoločnosti, poskytovateľmi káblového pripojenia sú zvyčajne televízne spoločnosti. Poskytovatelia internetových služieb často ponúkajú širokopásmové modemy s možnosťou ich inštalácie. Niektorí poskytovatelia internetových služieb tiež ponúkajú kombináciu modemu s bezdrôtovým smerovačom. Tieto zariadenia môžete nájsť aj v obchodoch s výpočtovou technikou alebo elektronikou.

Ilustrácia káblového modemu a modemu DSL
Bežný káblový modem (vľavo) a modem DSL (vpravo)

Bezdrôtový smerovač

Smerovač odosiela informácie medzi sieťou a Internetom. Použitím bezdrôtového smerovača môžete pripojiť počítače k sieti pomocou rádiových signálov namiesto drôtov. Existuje niekoľko rôznych typov technológií bezdrôtových sietí vrátane 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n. Odporúčame použiť smerovač podporujúci typy 802.11g alebo 802.11n, pretože sú rýchle a vysielajú silný bezdrôtový signál. Ďalšie informácie o technológiách bezdrôtových sietí nájdete v téme Bezdrôtová sieť: Najčastejšie otázky.

Ilustrácia bezdrôtového smerovača
Bežný bezdrôtový smerovač

Bezdrôtové sieťové adaptéry

Sieťový adaptér je zariadenie, ktoré pripojí počítač k sieti. Ak chcete pripojiť prenosný alebo stolný počítač k bezdrôtovej sieti, počítač musí obsahovať bezdrôtový sieťový adaptér. Väčšina prenosných počítačov – a mnoho stolných počítačov – je vybavených bezdrôtovým sieťovým adaptérom. Ak chcete skontrolovať, či počítač obsahuje bezdrôtový sieťový adaptér, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Sieťové adaptéry.

 3. Vyhľadajte sieťový adaptér, ktorý obsahuje v názve slovo „bezdrôtový“.

Obrázok okna Správca zariadení s bezdrôtovým sieťovým adaptérom
Správca zariadení so zobrazeným sieťovým adaptérom

Ak počítač vyžaduje bezdrôtový sieťový adaptér, môžete si ho zakúpiť v obchode s výpočtovou technikou alebo elektronikou a nainštalovať samostatne. Vhodnou voľbou je typ USB, keďže má malé rozmery, jednoducho sa inštaluje a môže sa používať s viacerými rôznymi počítačmi. Ubezpečte sa, že adaptéry sú rovnakého typu ako váš bezdrôtový smerovač. Typ adaptéra je zvyčajne označený na obale písmenom G alebo A.

Ilustrácia bezdrôtových sieťových adaptérov USB
Bežné bezdrôtové sieťové adaptéry USB

Nastavenie modemu a internetového pripojenia

Ak máte potrebné vybavenie, musíte nastaviť modem a internetové pripojenie. Ak modem nenastavil poskytovateľ internetových služieb, postupujte podľa pokynov dodaných s modemom týkajúcich sa jeho pripojenia k počítaču a na Internet. Ak používate pripojenie DSL, modem zapojte do telefónnej zásuvky. Ak používate káblové pripojenie, modem zapojte do káblovej zásuvky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie širokopásmového pripojenia (DSL alebo káblového).

Umiestnenie bezdrôtového smerovača

Bezdrôtový smerovač umiestnite na miesto, kde bude prijímať najsilnejší signál s čo najmenším rušením. Ak chcete získať najlepší výsledok, postupujte podľa týchto tipov:

 • Bezdrôtový smerovač umiestnite uprostred priestoru s počítačmi. Smerovač umiestnite čo najviac do stredu domu, aby sa zvýšila intenzita bezdrôtového signálu v celom dome.

 • Bezdrôtový smerovač umiestnite mimo dlážky, stien a kovových predmetov, ako sú napríklad kovové kartotékové skrine. Čím je medzi počítačom a signálom smerovača menej fyzických prekážok, tým je pravdepodobnejšie, že smerovač bude pracovať s najsilnejším signálom.

 • Znížte rušenie. Sieťové zariadenie typu 802.11g používa rádiovú frekvenciu 2,4 gigahertza (GHz). Túto frekvenciu využíva väčšina mikrovlnných rúr a mnoho bezdrôtových telefónov. Ak zapnete mikrovlnnú rúru alebo zodvihnete hovor na bezdrôtovom telefóne, bezdrôtový signál sa môže dočasne prerušiť. Väčšine týchto problémov môžete zabrániť použitím bezdrôtového telefónu s vyššou frekvenciou, napríklad 5,8 GHz.

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

Pre bezdrôtovú sieť je zabezpečenie veľmi dôležité, dokonca dôležitejšie ako inokedy, keďže sieťový signál môže prekračovať hranice vášho domu. Ak sieť nezabezpečíte, osoby v blízkosti môžu pomocou svojich počítačov získať prístup k informáciám uloženým v počítačoch v sieti, alebo môžu na prístup na Internet použiť vaše internetové pripojenie. Ak chcete zabezpečiť svoju sieť, postupujte nasledovne:

 • Ochráňte smerovač zmenou predvoleného mena používateľa a hesla. Väčšina výrobcov používa v smerovači predvolené meno používateľa a heslo, ako aj predvolený názov siete. Tieto informácie môžu byť zneužité na prístup ku smerovaču bez toho, aby ste o tom vedeli. Ak chcete zabrániť tomuto riziku, zmeňte predvolené meno a heslo používateľa pre smerovač. Pokyny nájdete v informáciách dodaných spolu so zariadením.

 • Nastavte kľúč zabezpečenia siete. Rovnako, ako kartotéky majú kľúče a trezory kombinácie, bezdrôtové siete majú kľúč zabezpečenia siete, ktorý ich ochraňuje pred neoprávneným prístupom. Pri nastavení kľúča zabezpečenia siete postupujte nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

  2. Kliknite na možnosť Nastaviť nové pripojenie alebo sieť.

  3. Kliknite na položku Nastaviť novú sieť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca vás prevedie vytvorením názvu siete a kľúča zabezpečenia. Sprievodca predvolene nastaví zabezpečenie chráneným prístupom Wi-Fi (WPA alebo WPA2) v prípade, že smerovač toto zabezpečenie podporuje. Odporúča sa použiť zabezpečenie WPA2, ak je to možné, pretože ponúka účinnejšie zabezpečenie ako zabezpečenie WPA alebo zabezpečenie WEP (Wired Equivalent Privacy). V rámci zabezpečenia WPA2 alebo WPA je možné použiť aj prístupovú frázu, takže nie je nutné pamätať si šifrovaciu postupnosť znakov a čísel. Ďalšie informácie nájdete v téme Jednotlivé spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete.

Obrázok Sprievodcu nastavením smerovača alebo prístupového bodu
Vytvorenie kľúča zabezpečenia siete
 • Zapíšte si kľúč zabezpečenia a uschovajte ho na bezpečnom mieste. Kľúč zabezpečenia môžete uložiť aj na jednotku USB flash podľa pokynov v sprievodcovi.

 • Používajte bránu firewall. Brána firewall je hardvér alebo softvér, ktorý pomáha ochraňovať počítač pred hakermi alebo škodlivým softvérom. Používanie brány firewall na každom počítači v sieti umožňuje kontrolovať rozšírenie škodlivého softvéru v sieti, ako aj ochraňovať počítače pri prístupe na Internet. Súčasťou tejto verzie systému Windows je brána Windows Firewall. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Brána firewall: najčastejšie otázky.

Pridanie počítačov do siete

Ak chcete pripojiť prenosný alebo stolný počítač k bezdrôtovej sieti, postupujte nasledovne:

 1. Kliknutím na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení otvorte okno Pripojiť k sieti.

 2. V zozname sietí kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 3. Zadajte kľúč zabezpečenia. Kľúč môžete napísať, alebo do portu USB počítača môžete vložiť jednotku USB flash, ktorá obsahuje kľúč zabezpečenia.

Zdieľanie súborov a tlačiarní

Väčšina ľudí používa bezdrôtovú sieť na prístup na Internet z ktorejkoľvek miestnosti v dome, pričom zároveň využíva slobodu bezdrôtového prístupu k súborom a tlačiarňam.

Zobraziť všetko

Zdieľanie súborov

Najjednoduchším spôsobom zdieľania súborov v sieti je nastavenie zdieľania v rámci domácej skupiny. Ak nemáte domácu skupinu, môžete súbory zdieľať tak, že ich umiestnite do niektorého z verejných priečinkov. Všetky súbory alebo priečinky vložené do verejného priečinka sa automaticky zdieľajú s používateľmi pripojenými k sieti. Ak chcete zapnúť zdieľanie verejného priečinka, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok dvojitej šípky rozbaľte aktuálny sieťový profil.
 3. V časti Zdieľanie verejných priečinkov kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • zapnúť zdieľanie, aby boli čítanie a zápis do súborov vo verejných priečinkoch k dispozícii pre každého, kto má prístup k sieti,

  • vypnúť zdieľanie verejného priečinka (osoby prihlásené do tohto počítača môžu získať prístup k týmto priečinkom aj naďalej).

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Predchádzajúce kroky budete musieť zopakovať na každom počítači, z ktorého chcete zdieľať súbory.

  Ak chcete zdieľať súbory, uložte ich alebo skopírujte do verejného priečinka v počítači. Verejný priečinok je k dispozícii pre každý typ knižnice (Dokumenty, Hudba, Videá a Obrázky). Každá osoba, ktorá má v počítači zriadené používateľské konto, zdieľa tieto priečinky. Ak chcete otvoriť napríklad priečinok Verejné dokumenty, postupujte nasledovne:

  1. Ak chcete otvoriť knižnicu Dokumenty, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Dokumenty.

  2. Na navigačnej table dvakrát kliknite v časti Knižnice na položku Dokumenty a potom dvakrát kliknite na položku Verejné dokumenty.

  Obrázok priečinka Verejné dokumenty
  Priečinok Verejné dokumenty

Zdieľanie tlačiarne

Ak máte niektorému z počítačov pripojenú tlačiareň, môžete na nej tlačiť z ktoréhokoľvek počítača pripojeného k bezdrôtovej sieti. Najjednoduchším spôsobom zdieľania tlačiarne je začiarknutie políčka Tlačiarne pri nastavovaní domácej skupiny. Ak nemáte domácu skupinu, môžete vykonať nasledujúce kroky:

 1. Prihláste sa do počítača, ku ktorému je pripojená tlačiareň.

 2. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 3. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok dvojitej šípky rozbaľte aktuálny sieťový profil.
 4. V časti Zdieľanie súborov a tlačiarní kliknite na položku Zapnúť zdieľanie súborov a tlačiarní a potom kliknite na položku Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

 • Ak je zdieľanie chránené heslom zapnuté, na prístup k tlačiarni budú používatelia potrebovať konto používateľa a heslo vášho počítača.

Ak chcete získať prístup k tlačiarni z ktoréhokoľvek počítača v sieti, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť okno Sieť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť počítače a zariadenia v sieti.

 2. Dvakrát kliknite na ikonu počítača, ku ktorému je pripojená tlačiareň.

 3. Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne. Systém Windows automaticky pridá tlačiareň do počítača a nainštaluje ovládač tlačiarne.

Vychutnajte si slobodu

To je všetko. Bezdrôtová sieť je pripravená na používanie. Môžete oddychovať na pohovke alebo na palube a prehľadávať web, posielať e-maily alebo nakupovať online.Potrebujete ďalšiu pomoc?