Ak máte k počítaču pripojenú tlačiareň, môžete ju zdieľať s ktorýmkoľvek používateľom pripojeným k rovnakej sieti. Typ tlačiarne nie je dôležitý, ak je tlačiareň nainštalovaná v počítači a priamo pripojená pomocou kábla USB alebo prostredníctvom iného typu kábla pre tlačiarne. Používatelia, s ktorými sa rozhodnete zdieľať tlačiareň, budú môcť tlačiareň používať za predpokladu, že najskôr lokalizujú počítač v sieti.

Na rozdiel od tlačiarní pripojených k počítaču sú tlačiarne pripojené priamo k sieti k dispozícii všetkým používateľom prihláseným k tej istej sieti. Tieto tlačiarne musia byť vybavené sieťovým portom alebo bezdrôtovým pripojením, aby sa dali priamo pripojiť k sieti.

Pozrite si toto video a naučte sa zdieľať tlačiareň (1:20)

Zdieľanie tlačiarne vyžaduje niekoľko krokov. Najskôr v počítači, ku ktorému je pripojená tlačiareň, vykonajte nasledovné kroky.

Povolenie zdieľania súborov a tlačiarní

  1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

  2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok dvojitej šípky rozbaľte aktuálny sieťový profil.
  3. Ak je zdieľanie tlačiarne vypnuté, v časti Zdieľanie súborov a tlačiarní vyberte možnosť Zapnúť zdieľanie súborov a tlačiarní a potom kliknite na položku Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Teraz je potrebné zdieľať tlačiareň.

Zdieľanie tlačiarne

  1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, ktorú chcete zdieľať, a potom kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne.

  3. Na karte Zdieľanie začiarknite políčko Zdieľať tlačiareň.

Teraz sa ostatní používatelia v sieti môžu pripojiť k tlačiarni. Stačí, ak pridajú vašu sieťovú tlačiareň do svojich počítačov.

Pridanie sieťovej tlačiarne

  1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na tlačidlo Pridať tlačiareň.

  3. Kliknite na položku Pridať sieťovú tlačiareň, bezdrôtovú tlačiareň alebo tlačiareň s rozhraním Bluetooth, kliknite na zdieľanú tlačiareň, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie o zdieľaní sa nachádzajú v téme Základné informácie o zdieľaní súborov.

Ak chcete spustiť ďalšie video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Sharing a printer at home.


Potrebujete ďalšiu pomoc?