Je vhodné inštalovať ovládacie prvky ActiveX?


Možno. Pri inštalácii ovládacích prvkov ActiveX, niekedy nazývaných aj doplnky, do počítača by ste mali byť opatrní, a to aj vtedy, ak majú platný digitálny podpis. Ovládacie prvky ActiveX môžu rozšíriť možnosti pri prehľadávaní webu, môžu však predstavovať aj riziko zabezpečenia. Ak webová stránka môže pracovať aj bez ovládacích prvkov, je lepšie ich nepoužívať. Pre niektoré webové lokality a úlohy však môžu byť nevyhnutné, preto ak ide o dôležitý obsah alebo úlohu, bude potrebné zvážiť inštaláciu ovládacieho prvku ActiveX.

Pred inštaláciou ovládacieho prvku ActiveX si položte nasledujúce otázky:

Zobraziť všetko

Očakávali ste prijatie ovládacieho prvku?

Je prekvapujúce, že sa táto webová lokalita pokúša nainštalovať ovládací prvok ActiveX? Vyžadovala webová lokalita použitie ovládacieho prvku ActiveX v minulosti? Ak ide o neočakávanú akciu, mali by ste byť veľmi opatrní. Pred uložením alebo spustením súboru sa uistite, že poznáte jeho účel a funkciu, na ktorú sa v počítači bude používať.

Je webová lokalita ponúkajúca ovládací prvok dôveryhodná?

Ovládací prvok ActiveX inštalujte, len ak úplne dôverujete webovej lokalite, ktorá ho poskytuje, a vydavateľovi, ktorý ho vytvoril. Pri inštalácii ovládacieho prvku ActiveX program Internet Explorer zobrazí dialógové okno, ktoré identifikuje vydavateľa, a výzvu, či chcete spustiť súbor. Ak vydavateľovi nedôverujete, kliknite na možnosť Nespustiť.

Poznáte účel ovládacieho prvku a funkciu, na ktorú sa v počítači bude používať?

Webová lokalita, z ktorej súbor pochádza, by mala obsahovať informácie o účele ovládacieho prvku ActiveX a podrobnosti, ktoré by ste mali poznať pred jeho inštaláciou. Ak tieto informácie nie sú k dispozícii, ovládací prvok by ste nemali inštalovať.

Poznámka

  • Inštalácia ovládacích prvkov ActiveX nemusí byť možná, ak správca systému ich inštaláciu zakázal alebo ak používate štandardné používateľské konto.Potrebujete ďalšiu pomoc?