Zobrazovanie skrytých a obyčajných titulkov v aplikácii Windows Media Center


Skryté špeciálne titulky sú textovým prepisom zvukového záznamu v televíznom programe. Skryté špeciálne titulky môžu napríklad zobrazovať hovorený dialóg v relácii, ale aj neverbálne informácie napríklad o hudbe a zvukových efektoch. Tento text sa vysiela spolu so signálom televízneho vysielania, ktorý šíri poskytovateľ televíznych služieb. Skryté špeciálne titulky môžete v aplikácii Windows Media Center zapnúť, ak nepočujete alebo máte sluchové postihnutie, ale aj v prípade, že chcete len tak znížiť hlasitosť a zároveň čítať vysielaný text.

Titulky je bežnejší výraz, ktorým sa označuje prepis hovoreného slova vo filme. Titulky sú často zobrazované v inom jazyku ako je zvukový záznam. Ak pozeráte disk DVD, ktorý obsahuje možnosti titulkov, môžete titulky v aplikácii Media Center zapnúť.

V predvolenom nastavení aplikácia Media Center automaticky zobrazí skryté špeciálne titulky alebo bežné titulky pri stlmení hlasitosti. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť všetko

Zapnutie alebo vypnutie skrytých špeciálnych titulkov v televíznych reláciách

V aplikácii Media Center sa zobrazujú skryté špeciálne titulky vysielané poskytovateľom televíznych služieb. Skontrolujte, či poskytovateľ televíznych služieb vysiela skryté titulky pre televízne programy, ktoré chcete sledovať.

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV a nakoniec na položku Skryté titulky.

  2. V časti Zobrazenie titulkov kliknutím na tlačidlo plus (+) alebo mínus (-) vyberte možnosť Zapnuté, Vypnuté alebo Zapnuté pri stlmenom zvuku a potom kliknite na položku Uložiť.

Poznámka

  • Zapnuté pri stlmenom zvuku je predvolené nastavenie, ktoré zobrazuje skryté špeciálne titulky pri stlmení hlasitosti.

Zmena vzhľadu skrytých špeciálnych titulkov v televíznych reláciách

V skrytých špeciálnych titulkoch môžete zmeniť napríklad veľkosť alebo farbu textu.

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV a nakoniec na položku Skryté titulky.

  2. Kliknite na položku Spresniť, potom na položku Použiť vlastné nastavenia a upravte nastavenie.

  3. Požadované nastavenie zmeňte kliknutím na tlačidlo plus (+) alebo mínus (-) a potom kliknite na položku Uložiť.

Poznámka

  • V závislosti od typu sledovaného televízneho signálu sa môžu zobraziť ďalšie možnosti. Môže napríklad pribudnúť možnosť nastavenia preferovaného jazyka pre digitálne televízne kanály.

Zapnutie a vypnutie titulkov na diskoch DVD

  1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku DVD a nakoniec na položku Titulky.

  2. Kliknutím na tlačidlo plus (+) alebo mínus (-) vyberte možnosť Zapnuté, Vypnuté alebo Zapnuté pri stlmenom zvuku a potom kliknite na položku Uložiť.Potrebujete ďalšiu pomoc?