Zobrazenie, skrytie alebo zmena veľkosti ikon pracovnej plochy


Ikony na pracovnej ploche umožňujú rýchly prístup k odkazom. Môžete ich všetky zobraziť alebo skryť v prípade, že uprednostňujete čistú pracovnú plochu. Taktiež môžete zmeniť ich veľkosť.

Pozrite si toto video a zistite, ako zobraziť a skryť ikony na pracovnej ploche alebo ako zmeniť ich rozmer. (1:23)
Zobraziť všetko

Zobrazenie ikon pracovnej plochy

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť ikony na pracovnej ploche.

Skrytie ikon pracovnej plochy

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť ikony na pracovnej ploche, čím sa zruší znak začiarknutia.

Poznámka

  • Skrytím všetkých ikon na pracovnej ploche sa príslušné ikony neodstránia. Ikony budú skryté, kým sa nerozhodnete ich znovu zobraziť.

Zmena veľkosti ikon pracovnej plochy

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Veľké ikony, Stredné ikony alebo Malé ikony.

    Tipy

    • Na zmenu veľkosti ikon na pracovnej ploche môžete použiť aj koliesko myši. Prejdite na pracovnú plochu, stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl a otáčaním kolieska zväčšujte alebo zmenšujte veľkosť ikon.

    • Informácie o tom, ako zobraziť alebo skryť jednotlivé ikony systému Windows, ako napríklad ikonu pre Počítač alebo Kôš, nájdete v téme Zobrazenie alebo skrytie bežných ikon na pracovnej ploche.Potrebujete ďalšiu pomoc?