Panel úloh je zvyčajne umiestnený v dolnej časti pracovnej plochy. Ukážka panela úloh:

Obrázok panela úloh
Panel úloh

Ak chcete uvoľniť miesto, panel úloh môžete skryť. Ak panel úloh nie je zobrazený na obrazovke, môže byť skrytý.

Pozrite si toto video a zistite, ako zobraziť a skryť panel úloh. (1:04)
Zobraziť všetko

Zobrazenie panela úloh

  • Skrytý panel úloh sa zobrazí po ukázaní na miesto, kde bol naposledy zobrazený. Ak si toto miesto nepamätáte, ukážte najskôr na spodnú časť pracovnej plochy a potom v prípade potreby na bočnú alebo hornú časť pracovnej plochy. Na zobrazenie panela úloh možno bude potrebné presunúť ukazovateľ až na okraj pracovnej plochy.

Skrytie panela úloh

  1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

  2. Na karte Panel úloh začiarknite v časti Vzhľad panela úloh políčko Automaticky skrývať panel úloh a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Panel úloh sa skryje. Môžete ho znova zobraziť ukázaním na miesto, kde bol naposledy zobrazený.

Vypnutie funkcie automatického skrývania

  1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

  2. Na karte Panel úloh zrušte v časti Vzhľad panela úloh začiarknutie políčka Automaticky skrývať panel úloh a potom kliknite na tlačidlo OK.Potrebujete ďalšiu pomoc?