Náhodné a opakované prehrávanie položiek v prehrávači Windows Media Player


Položky, ktoré prehrávate, sa v prehrávači Windows Media Player zobrazujú na table so zoznamom v režime Prehráva sa a v knižnici prehrávača. Poradie prehrávania jednotlivých položiek môžete zmeniť spustením náhodného výberu, pri ktorom sa položky prehrávajú v náhodnom poradí. Môžete vybrať aj opakované prehrávanie položiek. Po spustení opakovaného prehrávania sa jedenkrát prehrajú všetky položky na table so zoznamom a potom sa prehrávanie spustí znovu. Rovnako môžete zapnúť súčasne náhodné i opakované prehrávanie. V prípade diskov DVD nie je možné používať náhodný výber ani opakované prehrávanie.

Spustenie náhodného výberu alebo opakovaného prehrávania nezmení zobrazené poradie na table so zoznamom. Ak chcete opakovane prehrávať iba jeden súbor, vymažte na table so zoznamom všetky položky okrem tej, ktorú chcete prehrať.

V režime Prehráva sa kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto v prehrávači a potom kliknutím na položku Zobraziť zoznam zobrazte tablu so zoznamom. V knižnici prehrávača otvorte tablu so zoznamom kliknutím na kartu Prehrávanie.

Pozrite si toto video a naučte sa náhodne a opakovane prehrávať záznamy v prehrávači Windows Media Player. (0:53)

Náhodné a opakované prehrávanie položiek v prehrávači Windows Media Player

  • Ak chcete zapnúť náhodný výber alebo opakované prehrávanie, vykonajte jednu, prípadne obidve nasledujúce akcie:

    • Ak chcete spustiť náhodný výber pri prehrávaní položiek, kliknite na tlačidlo Zapnúť náhodný výberObrázok tlačidla Zapnúť náhodný výber.
    • Ak chcete spustiť opakované prehrávanie položiek, kliknite na tlačidlo Zapnúť opakovanieObrázok tlačidla Zapnúť opakovanie.

    Náhodný výber a opakované prehrávanie zostane zapnuté, až kým ho nevypnete opätovným kliknutím na uvedené tlačidlá.

Poznámka

  • V režime Prehráva sa môže byť na zobrazenie tlačidiel Zapnúť náhodný výber a Zapnúť opakovanie potrebné zmeniť veľkosť okna.

Ďalšie informácie o rôznych režimoch a funkciách v prehrávači Windows Media Player sa nachádzajú v témeZačíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player. Ďalšie informácie o úprave zoznamu skladieb pomocou príkazu Náhodný výber v zozname sa nachádzajú v téme Vytvorenie alebo zmena bežného zoznamu skladieb v prehrávači Windows Media Player.Potrebujete ďalšiu pomoc?