Filter SmartScreen: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa filtra SmartScreen v programe Internet Explorer.

Zobraziť všetko

Čo je neoprávnené získavanie údajov?

Neoprávnené získavanie údajov online (anglicky phishing) je spôsob podvodného vylákania osobných alebo finančných informácií od používateľov počítačov pomocou e-mailovej správy alebo webovej lokality. Najčastejšie sa neoprávnené získavanie údajov online začína e-mailovou správou, ktorá vyzerá ako oficiálne oznámenie pochádzajúce z dôveryhodného zdroja, napríklad od banky, spoločnosti spravujúcej kreditné karty alebo renomovaného internetového obchodníka. V e-mailovej správe sú príjemcovia nasmerovaní na podvodnú webovú lokalitu, kde sú požiadaní o poskytnutie osobných informácií, napríklad o číslo alebo heslo účtu. Tieto informácie sa potom obvykle použijú na krádež osobných údajov.

Čo je škodlivý softvér?

Pojmy škodlivý softvér a malvér odkazujú na programy, ktoré ohrozujú váš systém zabezpečenia alebo vaše osobné údaje svojim nelegálnym, virulentným, podvodným alebo škodlivým správaním. Škodlivým softvérom sú napríklad vírusy, červy a trójske kone.

Čo je filter SmartScreen a akú ochranu poskytuje?

Filter SmartScreen je funkciou programu Internet Explorer, ktorá pomáha zisťovať webové lokality používané na neoprávnené získavanie údajov. Filter SmartScreen tiež pomáha chrániť počítač pred inštaláciou škodlivého softvéru alebo malvéru. Ide o programy, ktoré sa vyznačujú nelegálnym, virulentným, podvodným alebo škodlivým správaním.

Filter SmartScreen poskytuje ochranu tromi spôsobmi:

 • Počas vášho prehľadávania webu pracuje na pozadí, analyzuje webové stránky a určuje, či sa nevyznačujú niektorými vlastnosťami, ktoré sú vyhodnotené ako podozrivé. Ak filter SmartScreen nájde podozrivé webové stránky, zobrazí správu s možnosťou poskytnutia odozvy a upozornenie, aby ste ďalej postupovali obozretne.

 • Filter SmartScreen porovnáva navštívené lokality s tými, ktoré sú uvedené v zozname „up-to-the-hour“ (t. j. Zistíme to do hodiny). Tento zoznam obsahuje ohlásené lokality slúžiace na neoprávnené získavanie údajov a obsahujúce škodlivý softvér a je dynamicky obnovovaný. Ak filter SmartScreen zistí zhodu s položkou zoznamu, zobrazí červené upozornenie s oznámením, že daná lokalita bola zablokovaná v záujme vašej bezpečnosti.

 • Filter SmartScreen porovnáva so spomenutým dynamicky aktualizovaným zoznamom ohlásených lokalít obsahujúcich škodlivý softvér aj súbory prevzaté z webu. Ak filter SmartScreen zistí zhodu s položkou zoznamu, zobrazí červené upozornenie s oznámením, že prevzatý súbor zablokoval v záujme vašej bezpečnosti.

Používanie funkcie Filter SmartScreen sa riadi zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie sa nachádzajú online v téme Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Čo znamená správa: Chcete sa pripojiť na túto lokalitu?

Program Internet Explorer túto správu zobrazí vtedy, ak sa pokúšate pripojiť na podozrivú webovú lokalitu vykazujúcu znaky nebezpečnej lokality, ktorá sa však nenachádza v zozname nahlásených webových lokalít, ktoré nie sú bezpečné. Táto webová lokalita môže byť legálna, ale nemali by ste zadávať žiadne osobné ani finančné informácie, ak si jej dôveryhodnosťou nie ste istí. Poskytnutím odozvy odoslanej pomocou prepojenia zobrazeného v hlásení pomôžete spoločnosti Microsoft túto webovú lokalitu vyhodnotiť.

Aké informácie odosiela funkcia Filter SmartScreen spoločnosti Microsoft?

Funkcia Filter SmartScreen používa na odosielanie adries webových lokalít spoločnosti Microsoft webové pripojenie prostredníctvom protokolu SSL (Secure Socket Layer). Ďalšie informácie o odosielaných údajoch a spôsobe ich použitia sa nachádzajú online v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov v programe Internet Explorer.

Aký je postup pri manuálnej kontrole webovej lokality?

V programe Internet Explorer je možné kontrolovať webové lokality nasledujúcim spôsobom:

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Prejdite na webovú lokalitu, ktorú chcete skontrolovať.

 3. Kliknite na tlačidlo Bezpečnosť, kliknite na položku Filter SmartScreen a potom na príkaz Skontrolovať túto webovú lokalitu.

Čo to znamená, ak je webová lokalita blokovaná, označená červenou farbou a ohlásená ako nebezpečná?

Nahlásená nebezpečná webová lokalita bola potvrdená dôveryhodnými zdrojmi ako podvodná alebo obsahujúca prepojenie na škodlivý softvér a nahlásená spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste podobným webovým lokalitám neposkytovali žiadne informácie.

Navštívená lokalita je označená funkciou Filter SmartScreen, ale nejde o nebezpečnú webovú lokalitu. Aké mám možnosti?

Možnosť obsiahnutá v hlásení vám umožňuje ohlásiť túto lokalitu ako bezpečnú. Kliknutím na prepojenie Nahlásiť, že táto lokalita neobsahuje žiadne hrozby prejdete online na webovú lokalitu spoločnosti Microsoft slúžiacu na posielanie odoziev. Ďalej postupujte podľa pokynov.

Ako nahlásiť webovú lokalitu neoprávnene získavajúcu údaje?

Postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Prejdite na webovú lokalitu, ktorá neoprávnene získava údaje.

 3. Kliknite na tlačidlo Bezpečnosť, ukážte na položku Filter SmartScreen a potom kliknite na položku Nahlásiť webovú lokalitu, ktorá nie je bezpečná.

 4. Na nahlásenie webovej lokality použite zobrazenú webovú stránku.

Dá sa dôverovať webovej lokalite zobrazujúcej výzvu na ignorovanie upozornenia funkcie Filter SmartScreen?

Nie. Filter SmartScreen využíva na upozornenie používateľa na podvodné webové lokality alebo lokality neoprávnene získavajúce údaje dôveryhodné informácie. Vlastníci webových lokalít sa okrem toho môžu obrátiť na spoločnosť Microsoft, ak sú ich webové lokality omylom označené za lokality neoprávnene získavajúce údaje. Ak webová lokalita zobrazí výzvu na ignorovanie upozornenia funkcie Filter SmartScreen, neignorujte tieto upozornenia a neposkytujte žiadne osobné ani finančné informácie.

Ako funkcia Filter SmartScreen predchádza nesprávnemu označeniu webových lokalít ako nebezpečných lokalít?

Filter SmartScreen blokuje len tie lokality, ktoré boli označené ako nebezpečné recenzentmi spoločnosti Microsoft alebo zamestnancami ďalších poskytovateľov údajov. Filter SmartScreen poskytuje aj webový systém odozvy, ktorý pomáha používateľom a vlastníkom webových lokalít pri čo najrýchlejšom ohlasovaní akýchkoľvek chýb. Tieto hlásenia sa overia a chyby sa opravia.

Možno pre funkciu Filter SmartScreen vytvoriť vlastný zoznam dôveryhodných lokalít?

Áno, správcovia počítačov v organizáciách, ako aj jednotliví používatelia môžu pridať webové lokality do zoznamu dôveryhodných lokalít a potom pre všetky webové lokality nachádzajúce sa v zóne zabezpečenia Dôveryhodné lokality vypnúť použitie Filtra SmartScreen.

Pridanie webovej lokality do zoznamu dôveryhodných webových lokalít a vypnutie funkcie Filter SmartScreen pre danú lokalitu

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Vyhľadajte webovú lokalitu, ktorú chcete pridať do zoznamu dôveryhodných lokalít.

 3. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 4. Kliknite na kartu Bezpečnosť a potom na položku Dôveryhodné lokality.

 5. Kliknite na tlačidlo Lokality.

  Adresa webovej lokality by sa mala zobraziť v poli Pridať túto webovú lokalitu do zóny.

 6. Ak lokalita nie je zabezpečená (HTTPS), zrušte začiarknutie políčka Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v zóne.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 8. Na karte Bezpečnosť kliknite na tlačidlo Vlastná úroveň.

 9. V dialógovom okne Bezpečnosť – nastavenie vyhľadajte položku Používať filter SmartScreen a potom kliknite na možnosť Vypnúť.

 10. Kliknite na tlačidlo OK a potom opäť kliknite na tlačidlo OK.

Prečo sa v programe Internet Explorer zobrazuje hlásenie, že služba Filter SmartScreen nie je k dispozícii?

Ak služba Filter SmartScreen nie je k dispozícii, nie je možné porovnávať navštívené webové lokality so zoznamom webových lokalít online, ktoré boli nahlásené spoločnosti Microsoft. Služba je nedostupná, ak sa stratí pripojenie na internet. Uistite sa, že ste pripojení na internet, a skúste to znova. Ak ste na internet pripojení, ale program Internet Explorer nebol v poslednom čase aktualizovaný, pravdepodobne používate staršiu verziu, ktorú už služba Filter SmartScreen nepodporuje. Ak chcete vyhľadať aktualizácie, kliknite na tlačidlo Bezpečnosť a potom na položku Windows Update, alebo prevezmite najnovšiu verziu z webovej stránky Internet Explorer.

Ako je možné vypnúť funkciu Filter SmartScreen?

Ak chcete vypnúť funkciu Filter SmartScreen, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Bezpečnosť, ukážte na položku Filter SmartScreen a potom kliknite na možnosť Vypnúť filter SmartScreen.

 3. V dialógovom okne Filter SmartScreen od spoločnosti Microsoft kliknite na tlačidlo OK.

Ako je možné funkciu Filter SmartScreen znova zapnúť?

Ak chcete funkciu Filter SmartScreen znovu zapnúť, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Bezpečnosť, ukážte na položku Filter SmartScreen a potom kliknite na možnosť Zapnúť filter SmartScreen.

 3. V dialógovom okne Filter SmartScreen od spoločnosti Microsoft kliknite na tlačidlo OK.

Ako sa dá chrániť proti neoprávnenému získavaniu údajov online?

Táto téma obsahuje niekoľko rýchlych tipov na ochranu pred neoprávneným získavaním údajov online:

 • S vašimi osobnými informáciami narábajte citlivo.

 • Otvárajte dôveryhodné webové lokality priamym zadaním ich adresy do panela s adresou.

 • Nikdy neposkytujte osobné údaje prostredníctvom e-mailu, okamžitej správy alebo automaticky otváraného okna.

 • Neklikajte na prepojenia v e-mailových správach a okamžitých správach pochádzajúcich od neznámych odosielateľov, ani na žiadne iné podozrivé prepojenia. Keďže aj správy od priateľov alebo rodiny môžu byť falšované, overte u odosielateľa, či správu skutočne odoslal.

 • Používajte iba webové lokality, ktoré poskytujú prehlásenie o ochrane osobných údajov alebo informácie o spôsobe použitia osobných údajov.

 • Pravidelne kontrolujte stav svojich účtov a históriu kreditných položiek a nahlasujte podozrivé záležitosti.

 • Zabezpečte aktualizáciu systému Windows a programu Internet Explorer. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Získanie aktualizácií zabezpečenia systému Windows.

Ako sa dá chrániť pred škodlivým softvérom?

 • Zapnite filter SmartScreen.

 • Zabezpečte, aby bol softvér na vašom počítači aktualizovaný a vždy aktuálny. Pravidelne aktualizujte operačný systém aj antivírusový program.

 • Aktualizácie softvéru prevezmite len z dôveryhodných zdrojov. Pre aktualizácie operačných systémov Windows použite lokalitu Windows Update. Aktualizácie iného softvéru prevezmite vždy z oprávnenej webovej lokality danej spoločnosti alebo od človeka, ktorý daný softvér vytvára.

 • Pred inštaláciou akéhokoľvek programu si vždy premyslite a zvážte riziká a zisky, ktoré vám prináša a venujte pozornosť aj tzv. „poznámkam pod čiarou“. Neskrýva obšírna licenčná zmluva, ktorá sa zvyčajne nikomu čítať nechce, aj varovanie, že sa chystáte nainštalovať potenciálne nebezpečný softvér?

 • Nainštalujte a používajte bránu firewall. Môžete na to použiť aj položku Windows Firewall v ovládacom paneli alebo nainštalovať z internetu program zabezpečenia, ktorý obsahuje bránu firewall.

Čo robiť, ak má používateľ podozrenie, že zadal osobné alebo finančné informácie na webovej lokalite neoprávnene získavajúcej údaje?

Môže vám pomôcť okamžité vykonanie nasledujúcich krokov:

 • Zmeňte heslá a kódy PIN pre všetky účty online.

 • Do svojich kreditných oznámení vložte výstrahu o podvode. Ak neviete, ako to urobiť, obráťte sa na svojho bankového alebo finančného poradcu.

 • Obráťte sa priamo na banku alebo internetového obchodníka. Neklikajte na prepojenia v podvodných e-mailoch.

 • Ak viete o podvodnom prístupe k vašim účtom alebo ich otvorení, zrušte ich.

 • Ďalšie informácie o možnostiach ochrany v režime online sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti Microsoft Zabezpečenie doma.

Čo robiť, ak používateľ zistí, že sa stal obeťou podvodu?

Okamžite použite nasledujúci postup:

 • Oznámte to miestnej polícii.

 • Do svojich kreditných oznámení vložte výstrahu o podvode. Ak neviete, ako to urobiť, obráťte sa na svojho bankového alebo finančného poradcu.

 • Zmeňte heslá a kódy PIN pre všetky účty online.

 • Obráťte sa priamo na banku alebo internetového obchodníka. Neklikajte na prepojenia v podvodných e-mailoch.

 • Ak viete o podvodnom prístupe k vašim účtom alebo ich neželanom otvorení, zrušte ich.

 • Ďalšie informácie o možnostiach ochrany v režime online sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti Microsoft Zabezpečenie doma.

Čo robiť v prípade, ak sa do počítača pravdepodobne nainštaloval škodlivý softvér?

Z webovej lokality spoločnosti Microsoft môžete prevziať nástroj Microsoft‌ Safety Scanner, pomocou ktorého v počítači vyhľadáte infekcie škodlivého softvéru a odstránite ich.Potrebujete ďalšiu pomoc?