Zvukové karty: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa zvukových kariet, zvukových procesorov, testovania reproduktorov a všeobecných problémov so zvukom.

Poznámka

 • Prenosné počítače zvyčajne nemajú zvukové karty. Namiesto nich obsahujú integrované zvukové procesory. Mnohé z otázok a odpovedí v tejto téme sa však vzťahujú na prenosné počítače.

Zobraziť všetko

Čo je zvuková karta?

Zvuková karta je hardvér nainštalovaný v počítači, ktorý umožňuje počúvať, nahrávať a prehrávať zvuky. Zvuková karta môže zlepšiť kvalitu zvuku počítača, a to aj v prípade, ak má počítač vstavané zvukové funkcie poskytované integrovaným zvukovým procesorom.

Čo mám urobiť, ak nepočujem z počítača vychádzať žiadny zvuk?

Skontrolujte nasledovné:

 • Ak máte externé reproduktory, skontrolujte, či sú pripojené k funkčnému zdroju napájania a či sú zapnuté.

 • Skontrolujte správne pripojenie reproduktorov k počítaču.

  Na reproduktoroch skontrolujte, či je kábel na pripojenie reproduktorov k počítaču zapojený do reproduktorov a do správneho konektora na počítači (konektora zvukovej karty). Väčšina zvukových kariet má najmenej tri konektory. Kábel reproduktorov zapojte do konektora výstupu zvuku. Tento konektor je zvyčajne označený symbolom šípky, ktorá ukazuje smerom od konektora. Ak konektory nie sú označené, ich funkciu zistíte v dokumentácii k počítaču.

  Obrázok zásuviek pre typickú zvukovú kartu
  Väčšina zvukových kariet má aspoň jeden konektor výstupu zvuku na pripojenie reproduktorov a jeden konektor vstupu zvuku, do ktorého možno pripojiť vstupné zvukové zariadenie.
 • Skontrolujte, či hlasitosť reproduktorov nie je príliš znížená alebo stlmená. Je to dôležité najmä v prípade prenosných počítačov s malými reproduktormi, ktoré je ťažko počuť.

  1. Otvorte okno Zmiešavač hlasitosti kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položky Ovládací panel, Systém a zabezpečenie a následným kliknutím v časti Systém na položku Správca zariadení.

  2. Posunutím jazdca smerom nahor zvýšte hlasitosť.

   Skontrolujte, či tlačidlo Stlmiť nie je zapnuté. Ak toto tlačidlo vyzerá takto: Obrázok vypnutého tlačidla Stlmiť, stlmenie zvuku je vypnuté. Ak toto tlačidlo vyzerá takto:Obrázok zapnutého tlačidla Stlmiť , kliknutím naň vypnite stlmenie zvuku.

  Poznámka

  • Niektoré prenosné počítače majú na vonkajšej strane šasi externý ovládač hlasitosti. Ak používate prenosný počítač, skontrolujte, či externý ovládač hlasitosti nie je nastavený na minimálnu úroveň.

 • Skontrolujte, či do konektora výstupu zvuku (pre slúchadlá) na zvukovej karte alebo na počítači nie sú zapojené slúchadlá (pokiaľ nechcete používať slúchadlá namiesto reproduktorov). Po pripojení slúchadiel väčšina počítačov automaticky presmeruje výstup zvuku z reproduktorov do slúchadiel.

 • Ak má byť počítač vybavený zvukovou kartou, skontrolujte, či je karta nainštalovaná a či správne funguje.

  Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  Kontrola, či je v počítači nainštalovaná zvuková karta

  1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Dvojitým kliknutím rozbaľte kategóriu Ovládacie prvky zvuku, videa a hier. Ak sa v zozname zobrazí zvuková karta, znamená to, že je nainštalovaná. Ak v zozname nie je uvedená žiadna zvuková karta, prečítajte si informácie dodané s počítačom a zistite, či v počítači má byť nainštalovaná zvuková karta. Ak má byť zvuková karta nainštalovaná, musíte ju nainštalovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalovanie alebo odstránenie zvukovej karty.

   Poznámka

   • Ak sa domnievate, že zvuková karta je nainštalovaná, ale nezobrazuje sa v kategórii Ovládače zvuku, videa a hier, dvakrát kliknite na položku Ostatné zariadenia a skontrolujte všetky zvukové zariadenia uvedené v danom zozname.

  Kontrola správnej funkčnosti zvukovej karty

  Ak sa vedľa názvu zvukovej karty zobrazuje žltý otáznik, pravdepodobne sa vyskytol problém.

  1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Dvojitým kliknutím rozbaľte kategóriu Ovládacie prvky zvuku, videa a hier, kliknite pravým tlačidlom myši na názov zvukovej karty a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  3. Kliknite na kartu Všeobecné a v poli Stav zariadenia určite problémy so zvukovou kartou.

   Ak sa vyskytol problém, je možné, že bude potrebné nainštalovať nový ovládač zvukovej karty. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne

Ak sa vám vykonaním týchto krokov nepodarí problém vyriešiť, je možné, že sa vyskytol problém s hardvérom zvukovej karty, hoci vo väčšine prípadov sú problémy so zvukom spôsobené chýbajúcimi alebo neaktuálnymi ovládačmi alebo problémom s reproduktormi. Ak máte podozrenie na problém s hardvérom, obráťte sa na výrobcu počítača alebo zvukovej karty.

Ako vypnúť alebo zapnúť zvukovú kartu?

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Dvojitým kliknutím rozbaľte kategóriu Ovládacie prvky zvuku, videa a hier.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na zvukovú kartu alebo zvukový procesor, ktorý chcete zapnúť alebo vypnúť, a potom kliknite na možnosť Zapnúť alebo Vypnúť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ako otestovať zvukovú kartu?

Mnohé zvukové karty a zvukové procesory sa dodávajú so softvérom, ktorý umožňuje konfiguráciu a testovanie nastavení zvukovej karty. Prečítajte si informácie dodané so zvukovou kartou alebo počítačom.

Ako otestovať konfiguráciu reproduktorov?

Ak chcete otestovať konfiguráciu reproduktorov a skontrolovať, či počítač poskytuje najlepšiu úroveň zvuku, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Zvuk, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text zvuk a potom kliknite na položku Zvuk.

 2. Kliknite na kartu Prehrávanie, vyberte reproduktory a potom kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

 3. Vyberte konfiguráciu reproduktorov a kliknite na tlačidlo Testovať. Z každého reproduktora by mal zaznieť tón.

  Ak chcete vykonať ďalšie testy reproduktorov, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

  Obrázok sprievodcu nastavením reproduktorov
  Sprievodca nastavením reproduktorov vám pomôže získať zo svojho počítača najlepší zvuk

Poznámka

 • Možnosti, ktoré sa zobrazujú počas procesu konfigurácie reproduktorov, závisia od zvukovej karty alebo zvukového procesora. Pri konfigurácii reproduktorov na rôznych počítačoch sa môžu zobrazovať rôzne možnosti.

Je možné inovovať zvukový hardvér v prenosnom počítači?

Áno, hoci sa to bežne nerobí. Zvukový procesor v prenosnom počítači nie je možné vybrať a vymeniť spôsobom, akým možno vybrať a vymeniť zvukovú kartu v stolnom počítači. Ak chcete inovovať zvukový hardvér v prenosnom počítači, musíte pripojiť externé zvukové zariadenie do portu USB alebo do zásuvky pre externú kartu na prenosnom počítači.Potrebujete ďalšiu pomoc?