Spyware: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa programov typu spyware.

Zobraziť všetko

Čo je spyware?

Spyware je softvér, ktorý sa dokáže nainštalovať alebo spustiť v počítači bez poskytnutia vhodného upozornenia, súhlasu alebo ovládania. Spyware nemusí po infikovaní počítača prejavovať symptómy, no mnoho typov škodlivého softvéru alebo nežiaducich programov ovplyvňuje fungovanie počítača. Spyware môže napríklad monitorovať správanie používateľa na Internete alebo zbierať o ňom informácie (vrátane osobných informácií alebo iných citlivých informácií), meniť nastavenia počítača alebo počítač spomaľovať.

Ako sa dá zistiť, či je v počítači spyware alebo nežiaduci softvér?

Počítač pravdepodobne obsahuje nejakú formu spyware, ak:

  • V počítači ste zistili nové panely s nástrojmi, prepojenia alebo obľúbené položky, ktoré ste nepridali zámerne do webového prehliadača.

  • Zmenila sa predvolená domovská stránka, ukazovateľ myši alebo vyhľadávací program.

  • Po zadaní adresy špecifickej webovej lokality (napríklad vyhľadávacieho nástroja) dôjde bez upozornenia k presmerovaniu na inú webovú lokalitu.

  • Zobrazujú sa automaticky otvárané okná, dokonca aj keď nie ste na Internete.

  • Počítač sa zrazu začne spúšťať alebo fungovať pomalšie.

V počítači môže byť spyware dokonca aj vtedy, ak nie sú viditeľné žiadne prejavy. Tento typ softvéru dokáže zbierať informácie o vás a o vašom počítači bez vášho vedomia alebo súhlasu. Spustenie programu Windows Defender pri každom použití počítača môže pomôcť vyhľadať a odstrániť takýto softvér.

Odkiaľ pochádza spyware a potenciálne nežiaduci softvér?

Nežiaduci softvér sa môže nainštalovať prostredníctvom webových lokalít, prevzatých programov alebo programov nainštalovaných z diskov CD, DVD, externých pevných diskov alebo iných vymeniteľných médií. Spyware sa najčastejšie inštaluje prostredníctvom bezplatného softvéru, ako sú napríklad programy na zdieľanie súborov, šetriče obrazovky alebo vyhľadávacie panely s nástrojmi.

Môže sa spyware nainštalovať bez vedomia používateľa?

Áno. Niektoré programy spyware sa môžu nainštalovať z webovej lokality prostredníctvom vloženého skriptu alebo programu na webovej stránke. Niektoré nežiaduce programy vyžadujú pri inštalácii pomoc používateľa prostredníctvom klikania na webové automaticky otvárané okná alebo prevzatia bezplatného softvéru, ktorý obsahuje spyware. Ak však udržujete systém Windows aktualizovaný a neznižujete nastavenia zabezpečenia, minimalizujete riziko nainfikovania programami spyware.

Ako zabrániť infikovaniu počítača programami spyware?

Používajte aktualizovaný softvér na ochranu pred spyware. Program Windows Defender, ktorý je súčasťou tejto verzie systému Windows, pomáha zabrániť inštalácii programov typu spyware a ďalších potenciálne nežiaducich programov alebo adware a ich spusteniu v počítači. Dokáže automaticky nájsť a odstrániť už nainštalovaný spyware.

Pravidelne aktualizujte počítač. Spoločnosť Microsoft často vydáva aktualizácie zabezpečenia, ktoré pomáhajú zabrániť inštalácii programov typu spyware bez vedomia používateľa. Väčšina antivírusových programov obsahuje ochranu proti spyware a taktiež je potrebné ich udržovať aktuálne. Odporúča sa zapnúť službu Windows Update a pravidelne aktualizovať programy na ochranu pred spyware a antivírusové programy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Získanie aktualizácií zabezpečenia systému Windows a Používanie programu Windows Defender.

Pred inštaláciou softvéru si prečítajte licenčné zmluvy. Pri návšteve webových lokalít nesúhlaste automaticky s prevzatím všetkého, čo lokalita ponúka. Ak preberáte bezplatný softvér, ako napríklad programy na zdieľanie súborov alebo šetriče obrazovky, pozorne si prečítajte licenčnú zmluvu. Skontrolujte, či neobsahuje klauzuly, v ktorých musíte odsúhlasiť reklamu a automaticky otvárané okna od danej firmy, alebo či softvér odosiela určité informácie späť vydavateľovi softvéru. Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej lokalite nástroja Windows Defender.

Ako odstrániť spyware a iný nežiaduci softvér?

Najlepším spôsobom odstránenia spyware je spustenie aktualizovaného programu na ochranu pred spyware umožňujúceho monitorovať softvér, ktorý sa snaží nainštalovať do počítača, ako aj kontrolovať a odstraňovať už nainštalovaný potenciálne nežiaduci softvér. Ďalšie informácie týkajúce sa odstránenia spyware a iného neželaného softvéru sa nachádzajú v témach Používanie programu Windows Defender a Odstránenie programov typu spyware z počítača.Potrebujete ďalšiu pomoc?