Spustenie počítača v núdzovom režime


Núdzový režim sa spúšťa Windows s obmedzeným počtom súborov a ovládačov. Programy v priečinku Pri spustení sa v núdzovom režime nespúšťajú, inštalujú sa len základné ovládače potrebné na spustenie systému Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je núdzový režim?.

Núdzový režim je užitočný pri riešení problémov s programami a ovládačmi, ktoré sa správne nespustili alebo bránia správnemu spusteniu systému Windows. Ak sa pri spustení v núdzovom režime problém znova nevyskytne, môžete ako jeho príčinu vylúčiť predvolené nastavenie a ovládače základných zariadení. Ak nedávno nainštalovaný program, zariadenie alebo ovládač bráni správnej činnosti systému Windows, môžete počítač spustiť v núdzovom režime a potom odstrániť program, ktorý problém spôsobuje. Ďalšie informácie o riešení problémov v núdzovom režime sa nachádzajú v téme Diagnostické nástroje, ktoré možno použiť v núdzovom režime.

  1. Z počítača odstráňte všetky diskety, disky CD a DVD a reštartujte ho.

    Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla VypnúťObrázok tlačidla Vypnúť a nakoniec kliknite na položku Reštartovať.
  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

    • Ak má počítač nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, bude nutné pokus o stlačenie klávesu F8 zopakovať. Počkajte, kým sa zobrazí prihlasovacie okno systému Windows a potom počítač vypnite a znovu zapnite.

    • Ak je v počítači nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou klávesov so šípkou zvýraznite operačný systém, ktorý chcete spustiť v núdzovom režime, a potom stlačte kláves F8.

  3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému zvýraznite pomocou šípok želanú možnosť núdzového režimu a stlačte kláves ENTER. Ďalšie informácie o možnostiach sa nachádzajú v téme Rozšírené možnosti spustenia (vrátane núdzového režimu).

  4. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

Keď je počítač v núdzovom režime, v rohoch obrazovky sa zobrazia slová Núdzový režim. Ak chcete ukončiť núdzový režim, reštartuje počítač a spustite systém Windows normálne.Potrebujete ďalšiu pomoc?