Spustenie počítača v núdzovom režimeV núdzovom režime sa systém Windows spúšťa s obmedzenou množinou súborov a ovládačov. Programy v priečinku Pri spustení sa v núdzovom režime nespúšťajú, inštalujú sa len základné ovládače potrebné na spustenie systému Windows.

Núdzový režim je užitočný pri riešení problémov s programami a ovládačmi, ktoré sa správne nespustili alebo bránia správnemu spusteniu systému Windows. Ak sa pri spustení v núdzovom režime problém znova nevyskytne, môžete ako jeho príčinu vylúčiť predvolené nastavenie a ovládače základných zariadení. Ak nedávno nainštalovaný program, zariadenie alebo ovládač bráni správnemu spusteniu systému Windows, môžete počítač spustiť v núdzovom režime a potom odstrániť program, ktorý problém spôsobuje.

  1. Z počítača odstráňte všetky diskety, disky CD a DVD a reštartujte ho.

    Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť a nakoniec kliknite na položku Reštartovať.
  2. Urobte jednu z nasledujúcich činností:

    • Ak má počítač nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte a podržte kláves F8. Kláves F8 je potrebné stlačiť skôr, ako sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, bude potrebné počkať, kým sa nezobrazí obrazovka na prihlásenie do systému Windows, a potom počítač vypnúť alebo reštartovať.

    • Ak je v počítači nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou klávesov so šípkou zvýraznite operačný systém, ktorý chcete spustiť v núdzovom režime, a potom stlačte kláves F8.

  3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému zvýraznite pomocou šípok želanú možnosť núdzového režimu a stlačte kláves ENTER. Ďalšie informácie o možnostiach nájdete v téme Rozšírené možnosti spustenia (vrátane núdzového režimu).

  4. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

Keď je počítač v núdzovom režime, v rohoch obrazovky sa zobrazia slová Núdzový režim. Ak chcete ukončiť núdzový režim, reštartuje počítač a spustite systém Windows normálne.