Ponuka Štart je hlavnou bránou k programom, priečinkom a nastaveniam počítača. Označuje sa ako ponuka, pretože ponúka na výber zoznam možností, tak ako ponuka jedál v reštaurácii. A ako naznačuje jej názov Štart, často je to miesto, odkiaľ spúšťate alebo otvárate rôzne položky.

Obrázok ponuky Štart
Ponuka Štart

Pomocou ponuky Štart možno vykonávať nasledujúce bežné činnosti:

 • Spúšťať programy

 • Otvárať bežne používané priečinky

 • Vyhľadávať súbory, priečinky a programy

 • Upravovať nastavenie počítača

 • Získať pomoc pri práci s Windowsoperačným systémom

 • Vypnúť počítač

 • Odhlásiť sa zo systému Windows alebo sa prepnúť na iné používateľské konto

Začíname pracovať s ponukou Štart

Ponuku Štart otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky. Ďalšou možnosťou je stlačiť kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows, ktorý sa nachádza na klávesnici.

Ponuka Štart má tri základné časti:

 • Na veľkej ľavej table sa zobrazuje krátky zoznam programov v počítači. Výrobca počítača môže tento zoznam prispôsobiť, takže jeho presný vzhľad môže byť odlišný. Po kliknutí na položku Všetky programy sa zobrazí úplný zoznam programov (ďalšie informácie sú uvedené nižšie).

 • V spodnej časti ľavej tably sa nachádza vyhľadávacie pole, pomocou ktorého môžete zadaním hľadaných výrazov vyhľadávať programy a súbory v počítači.

 • Pravá tabla poskytuje prístup k bežne používaným priečinkom, súborom, nastaveniam a funkciám. Na tomto mieste je taktiež možné odhlásiť sa zo systému Windows alebo vypnúť počítač.

Spustenie programov z ponuky Štart

Jednou z najbežnejších funkcií ponuky Štart je spúšťanie programov nainštalovaných v počítači. Programy sa spúšťajú kliknutím na ich názov zobrazený na ľavej table ponuky Štart. Program sa spustí a ponuka Štart sa zatvorí.

Ak nevidíte požadovaný program, kliknite na položku Všetky programy v spodnej časti ľavej tably. Na ľavej table sa zobrazí dlhý zoznam programov usporiadaných podľa abecedy, za ktorým nasleduje zoznam priečinkov.

Kliknutím na ikonu programu sa spustí príslušný program a ponuka Štart sa zatvorí. Čo sa nachádza v priečinkoch? Ďalšie programy. Kliknite napríklad na položku Príslušenstvo a zobrazí sa zoznam programov, ktoré sú uložené v tomto priečinku. Ak chcete spustiť ľubovoľný program, kliknite na jeho názov. Ak sa chcete vrátiť späť k programom, ktoré ste videli pri prvom otvorení ponuky Štart, kliknite na položku Naspäť v spodnej časti ponuky.

Ak máte pochybnosti o tom, čo určitý program robí, presuňte ukazovateľ nad jeho ikonu alebo názov. Zobrazí sa pole, ktoré často obsahuje popis programu. Ak ukážete napríklad na položku Kalkulačka, zobrazí sa táto správa: „Vykonáva základné aritmetické úlohy pomocou kalkulačky na obrazovke.“ Tento postup možno použiť aj pri položkách na pravej table ponuky Štart.

Môžete si všimnúť, že zoznamy programov v ponuke Štart sa postupne menia. Takéto zmeny nastávajú z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že nové nainštalované programy sa pridávajú do zoznamu Všetky programy. Druhý dôvod je, že ponuka Štart zisťuje, ktoré programy používate najčastejšie, a umiestňuje ich na ľavú tablu, aby bol k nim možný rýchly prístup.

Vyhľadávacie pole

Vyhľadávacie pole je jednou z najpohodlnejších možností vyhľadávania položiek v počítači. Na presnom umiestnení položiek nezáleží. Vyhľadávacie pole prehľadá programy a všetky priečinky vo vašom osobnom priečinku (ktorý zahŕňa priečinky Dokumenty, Obrázky, Hudba, Pracovná plocha a ďalšie bežné umiestnenia). Bude vyhľadávať aj v e-mailových správach, uložených okamžitých správach, plánovaných činnostiach a kontaktoch.

Obrázok poľa Hľadať v ponuke Štart
Pole Hľadať v ponuke Štart

Ak chcete použiť vyhľadávacie pole, otvorte ponuku Štart a začnite písať. Nie je potrebné najskôr kliknúť dovnútra poľa. Pri zadávaní textu sa výsledky vyhľadávania zobrazia nad vyhľadávacím poľom v ľavej časti ponuky Štart.

Program, súbor alebo priečinok sa zobrazí ako výsledok vyhľadávania, ak:

 • ľubovoľné slovo v jeho názve zodpovedá alebo začína vyhľadávaným výrazom,

 • ľubovoľný text v samotnom obsahu súboru, ako je napríklad text v textovom dokumente, zodpovedá alebo začína vyhľadávaným výrazom,

 • ľubovoľné slovo vo vlastnosti súboru, ako je napríklad jeho autor, zodpovedá alebo začína vyhľadávaným výrazom (Ďalšie informácie o vlastnostiach súboru nájdete v téme Zmena vlastností súboru.)

Ak chcete otvoriť ľubovoľný výsledok vyhľadávania, kliknite naň. Ak chcete vymazať výsledky vyhľadávania a vrátiť sa k hlavnému zoznamu programov, kliknite na tlačidlo Vymazať Obrázok tlačidla Vymazať poľa Hľadať v ponuke Štart. Ak chcete prehľadať celý počítač, môžete kliknúť na položku Zobraziť ďalšie výsledky.

Okrem prehľadávania programov, súborov, priečinkov a správ prehľadáva vyhľadávacie pole aj obľúbené položky na Internete a históriu webových lokalít, ktoré ste navštívili. Ak niektorá z týchto webových lokalít obsahuje hľadaný výraz, zobrazí sa pod nadpisom Súbory.

Čo sa nachádza na pravej table?

Pravá tabla ponuky Štart obsahuje prepojenia na tie časti systému Windows, ktoré budete pravdepodobne často používať. Sú to tieto (zhora nadol):

 • Osobný priečinok. Otvorí osobný priečinok, ktorý je pomenovaný podľa používateľa práve prihláseného do systému Windows. Ak je aktuálnym používateľom Molly Clark, tento priečinok bude mať názov Molly Clark. Priečinok obsahuje súbory uvedeného používateľa vrátane priečinkov Moje dokumenty, Moja hudba, Moje obrázky a Moje videá.

 • Dokumenty. Otvorí knižnicu Dokumenty, ktorá umožňuje prístup k textovým súborom, tabuľkám, prezentáciám a iným druhom dokumentov a ich otváranie.

 • Obrázky. Otvorí knižnicu Obrázky, ktorá umožňuje prístup k digitálnym obrázkom a grafickým súborom a ich zobrazovanie.

 • Hudba. Otvorí knižnicu Hudba, ktorá umožňuje prístup k hudobným a iným zvukovým súborom a ich prehrávanie.

 • Hry. Otvorí priečinok Hry, z ktorého máte prístup ku všetkým hrám v počítači.

 • Počítač. Otvorí okno, v ktorom máte prístup k diskovým jednotkám, fotoaparátom, tlačiarňam, skenerom a inému hardvéru pripojenému k počítaču.

 • Ovládací panel. Otvorí okno Ovládací panel, v ktorom môžete prispôsobiť vzhľad a funkcie počítača, nainštalovať alebo odinštalovať programy, nastaviť sieťové pripojenia a spravovať používateľské kontá.

 • Zariadenia a tlačiarne. Otvorí okno, v ktorom môžete zobraziť informácie o tlačiarni, myši a ďalších zariadeniach nainštalovaných v počítači.

 • Predvolené programy. Otvorí okno umožňujúce vybrať, ktoré programy má systém Windows používať na vykonávanie rôznych činností, ako je napríklad prehľadávanie webu.

 • Pomoc a technická podpora. Otvorí okno Pomoc a technická podpora pre systém Windows, v ktorom môžete prehľadávať a vyhľadávať témy Pomocníka týkajúce sa používania systému Windows a počítača. Ďalšie informácie získate v téme Získanie pomoci.

V spodnej časti pravej tably sa nachádza tlačidlo Vypnúť. Kliknutím na tlačidlo Vypnúť môžete vypnúť počítač.

Po kliknutí na šípku vedľa tlačidla Vypnúť sa zobrazí ponuka s ďalšími možnosťami na prepínanie používateľov, odhlásenie, reštartovanie alebo vypnutie počítača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Odhlásenie zo systému Windows a Vypnutie počítača: Najčastejšie otázky.

Obrázok tlačidla Vypnúť s rozbalenou ponukou
Kliknutím na tlačidlo Vypnúť vypnete počítač, kliknutím na šípku zobrazíte ďalšie možnosti.

Prispôsobenie ponuky Štart

Môžete určiť, ktoré položky sa zobrazia v ponuke Štart. Do ponuky Štart môžete napríklad pridať ikony svojich obľúbených programov, aby ste k nim mali jednoduchý prístup, alebo môžete odstrániť programy zo zoznamu. Môžete takisto jednotlivé položky na pravej table skryť alebo zobraziť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prispôsobenie ponuky Štart.Potrebujete ďalšiu pomoc?