Oprava pri spustení systému: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa nástroja Oprava pri spustení systému.

Zobraziť všetko

Čo je nástroj Oprava pri spustení systému?

Oprava pri spustení systému je nástroj na obnovenie systému Windows, ktorý opravuje určité problémy so systémom, ktoré môžu zabraňovať spusteniu systému Windows. Nástroj Oprava pri spustení systému vyhľadá v počítači problém a pokúsi sa ho odstrániť tak, aby sa počítač správne spustil.

Nástroj Oprava pri spustení systému je jedným z nástrojov na obnovenie v ponuke Možnosti obnovenia systému. Táto skupina nástrojov sa nachádza na pevnom disku počítača a na inštalačnom disku systému Windows.

Poznámka

Ako sa nástroj Oprava pri spustení systému používa?

Ak sa zistí problém so spustením, nástroj Oprava pri spustení systému sa automaticky spustí a pokúsi sa odstrániť daný problém.

Ak je problém natoľko závažný, že sa nástroj Oprava pri spustení systému nespustí a nemôžete získať prístup k ponuke Možnosti obnovenia systému na pevnom disku počítača, môžete sa do tejto ponuky a k nástroju Oprava pri spustení systému dostať pomocou inštalačného disku systému Windows alebo disku na opravu systému, ktorý ste predtým vytvorili. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aké sú možnosti obnovenia systému Windows 7?.

Poznámka

  • Ak používate počítač Tablet PC alebo iný počítač s dotykovou obrazovkou, pravdepodobne bude potrebné pripojiť myš a klávesnicu, aby bolo možné spustiť nástroj Oprava pri spustení systému a iné nástroje v ponuke Možnosti obnovenia systému.

Vyskytujú sa problémy, ktoré nie je možné odstrániť pomocou nástroja Oprava pri spustení systému?

Nástroj Oprava pri spustení systému dokáže odstrániť len niektoré problémy, ako sú napríklad chýbajúce alebo poškodené systémové súbory. Nedokáže odstrániť problémy súvisiace so zlyhaním hardvéru, ako je napríklad zlyhávajúci pevný disk alebo nekompatibilná pamäť, a takisto nechráni pred útokmi vírusov.

Nástroj Oprava pri spustení systému nie je určený na riešenie problémov s inštaláciou systému Windows a nie je ani záložným nástrojom, takže neumožňuje obnoviť osobné súbory, ako sú napríklad fotografie alebo dokumenty. V záujme ochrany počítača pravidelne zálohujte systém a súbory. Ďalšie informácie získate vyhľadaním termínu „zálohovanie“ v programe Pomoc a technická podpora systému Windows.

Čo robiť v prípade, že nástroj Oprava pri spustení systému nedokáže problém odstrániť?

Ak bola oprava neúspešná, zobrazia sa súhrnné informácie o probléme a prepojenia na kontaktné informácie technickej podpory. Výrobca počítača môže pripojiť ďalšie pomocné informácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aké sú možnosti obnovenia systému Windows 7?.Potrebujete ďalšiu pomoc?