Prepínanie režimov zobrazenia v prehrávači Windows Media Player


Prehrávač Windows Media Player má štyri režimy zobrazenia: Knižnica prehrávača, Prehráva sa, kompaktný režim a režim zobrazenia na celej obrazovke. Režimy možno jednoducho prepínať tak, aby vám pri pozeraní alebo prehrávaní obsahu najlepšie vyhovovali.

Zobraziť všetko

Prepnutie z knižnice prehrávača na režim Prehráva sa

Režim Prehráva sa má jednoduchšie rozhranie, ktoré je optimalizované na prehrávanie.

 • Kliknite na tlačidlo Prepnúť do režimu Prehráva saObrázok tlačidla Prepnúť do zoznamu Prehráva sa v pravom dolnom rohu prehrávača.

Prepnutie z režimu Prehráva sa do knižnice prehrávača

Knižnica prehrávača poskytuje prístup k takmer všetkým funkciám prehrávača.

 • Kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.

Prepnutie z knižnice prehrávača do režimu Prehráva sa alebo do kompaktného režimu

Kompaktný režim umožňuje používať prispôsobený alternatívny vzhľad prehrávača.

 • Stlačením klávesov Ctrl+2 sa prepnete na naposledy vybratý kompaktný režim prehrávača.

Prepnutie z kompaktného režimu do knižnice prehrávača

Knižnica prehrávača poskytuje prístup k takmer všetkým funkciám prehrávača.

 • Kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné miesto v prehrávači okrem panela s ponukami a potom kliknite na položku Prepnúť do knižnice.

Prepnutie z režimu Prehráva sa do režimu zobrazenia na celej obrazovke

V režime celej obrazovky sa videozáznamy, záznamy na diskoch DVD alebo obrázky zobrazujú pri prehrávaní na celej ploche obrazovky.

 1. Zobrazte obrázok alebo prehrajte video, televíznu reláciu, disk DVD alebo skladbu.

 2. Kliknite na tlačidlo Zobraziť na celej obrazovkeObrázok tlačidla Zobraziť na celej obrazovke v pravom dolnom rohu prehrávača alebo stlačte kombináciu klávesov Alt+Enter.

  Poznámka

  • Na zobrazenie tlačidla Zobraziť na celej obrazovke môže byť potrebné zmeniť veľkosť okna.

  Ak sa chcete vrátiť do režimu Prehráva sa, stlačte kláves Esc. Ďalšie informácie o režime celej obrazovky sa nachádzajú v téme Prezeranie videa v prehrávači Windows Media Player na celej obrazovke.Potrebujete ďalšiu pomoc?