Manuálna synchronizácia v prehrávači Windows Media Player


Ak máte v knižnici prehrávača Windows Media Player veľkú kolekciu hudby alebo máte obmedzenú ukladaciu kapacitu v prenosnom zariadení, môže byť vhodné zariadenie manuálne synchronizovať. Vždy, keď budete chcieť aktualizovať médiá v zariadení, bude nutné vytvoriť zoznam súborov a zoznam skladieb na synchronizáciu. Ak chcete vytvoriť náhodný výber skladieb, môžete v zozname pred jeho synchronizáciou vykonať náhodný výber. Položky, ktoré už boli synchronizované, zostanú v zariadení, kým ich manuálne neodstránite. Na odstránenie všetkých v minulosti synchronizovaných údajov môžete tiež použiť funkciu formátovania.

Obrázok prebiehajúcej synchronizácie
Synchronizácia zariadenia

Ďalšie informácie o automatickej a manuálnej synchronizácii sa nachádzajú v téme Nastavenie zariadenia na synchronizáciu v prehrávači Windows Media Player. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Pridanie položiek do zariadenia

 1. Zapnite zariadenie a pripojte ho k počítaču.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. V knižnici prehrávača kliknite na kartu Synchronizovať a potom vykonajte jednu alebo obe z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete pridať položky, premiestnite myšou súbory, albumy alebo zoznamy skladieb na tablu so zoznamom.

   Ak chcete vybrať viacero susediacich položiek, podržte počas vyberania stlačený kláves Shift. Ak chcete vybrať nesusediace položky, podržte počas vyberania stlačený kláves Ctrl.

  • Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu.

 4. Na table so zoznamom overte, či zoznam položiek na synchronizáciu obsahuje požadované položky, a či sa všetky zmestia do zariadenia.

 5. Kliknite na položku Spustiť synchronizáciu.

Poznámky

 • Stavový riadok v hornej časti tably so zoznamom informuje o celkovej ukladacej kapacite, využitom ukladacom priestore a o ukladacom priestore, ktorý je v zariadení potrebný na uloženie položiek v zozname na synchronizáciu (ak sa rozhodnete ich synchronizovať). Ak chcete skontrolovať priebeh synchronizácie na table s podrobnosťami, môžete kliknúť na stavový riadok.

 • Ak sú k počítaču pripojené viaceré zariadenia, kliknite na požadované zariadenie na navigačnej table a potom kliknite na kartu Synchronizovať.

Odstránenie položiek zo zariadenia

 1. Zapnite zariadenie a pripojte ho k počítaču.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. Na navigačnej table kliknite na šípku vedľa zariadenia a potom v zozname pod zariadením kliknite na typ média (napríklad: Hudba) súborov, ktoré chcete odstrániť.

 4. Na table s podrobnosťami kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Ak chcete odstrániť viaceré položky, pred kliknutím pravým tlačidlom vyberte požadovanú skupinu položiek. Takto budete postupovať rýchlejšie. Ak chcete vybrať viacero susediacich položiek, podržte počas vyberania stlačený kláves Shift. Ak chcete vybrať nesusediace položky, podržte počas vyberania stlačený kláves Ctrl.

Prehrávanie náhodne vybratých skladieb na zariadení

Ak chcete do zariadenia uložiť hudobný výber z celej knižnice prehrávača, môžete použiť funkciu náhodného výberu. Postupujte nasledovne:

 1. Zapnite zariadenie a pripojte ho k počítaču.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. V knižnici prehrávača kliknite na kartu Synchronizovať.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti synchronizácieObrázok tlačidla Možnosti synchronizácie, ukážte na názov zariadenia a potom kliknite na položku Náhodný výber v zozname.

Poznámka

 • Funkcia náhodného výberu vymaže všetky v minulosti synchronizované súbory, až potom pridá nový zoznam s náhodným výberom.

Formátovanie zariadenia

Ak chcete odstrániť všetky existujúce údaje zo zariadenia a pripraviť zariadenie na synchronizáciu s prehrávačom, použite funkciu formátovania.

 1. Zapnite zariadenie a pripojte ho k počítaču.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. V knižnici prehrávača kliknite na kartu Synchronizovať, kliknite na tlačidlo Možnosti synchronizácieObrázok tlačidla Možnosti synchronizácie, ukážte na názov zariadenia a potom kliknite na položku Formát.

  Pamätajte, že prehrávač sa nemusí dať použiť na formátovanie každého zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k zariadeniu.

  Upozornenie.

  • Pri formátovaní sa vymažú všetky údaje v zariadení.Potrebujete ďalšiu pomoc?