Synchronizácia s použitím Aktovky


Aktovku môžete používať na synchronizáciu súborov medzi dvoma počítačmi, a to aj keď tieto počítače nie sú v spoločnej sieti. Ak sa počítače nenachádzajú v tej istej sieti, súbory môžete skopírovať z jedného počítača do druhého prostredníctvom vymeniteľného média, pracovať na nich v druhom počítači a potom zmeny v súboroch synchronizovať s pôvodným počítačom prostredníctvom Aktovky.

Zobraziť všetko

Príprava Aktovky na synchronizáciu

 1. Otvorte priečinok, v ktorom chcete vytvoriť novú aktovku.

 2. Na prázdnej ploche v okne priečinka kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Nové a kliknite na položku Aktovka.

 3. Zobrazí sa nová aktovka. Zadajte pre ňu názov a potom do nej skopírujte súbory, ktoré chcete zosynchronizovať.

  Poznámka

  • Aktovku si môžete vytvoriť aj na pracovnej ploche a to tak, že na jej prázdnej ploche kliknete pravým tlačidlom myši, vyberiete položku Nový a kliknete na položku Aktovka.

Synchronizácia prostredníctvom Aktovky cez sieťové pripojenie

 1. Skopírujte Aktovku cez sieť do druhého počítača.

 2. V súboroch v ktoromkoľvek počítači môžete teraz vykonať zmeny, aké chcete.

 3. Keď ich dokončíte a chcete zmenené súbory zosynchronizovať, kliknite pravým tlačidlom myši na Aktovku a vyberte položku Aktualizovať všetko.

Synchronizácia prostredníctvom Aktovky cez prenosné médium

 1. Skopírujte Aktovku na ľubovoľný typ vymeniteľného média.

 2. Vyberte prenosné médium z prvého počítača a vložte ho do druhého počítača.

 3. V súboroch v Aktovke na prenosnom médiu môžete teraz vykonať zmeny, aké chcete. Tieto súbory však nekopírujte do druhého počítača, v ktorom je médium práve vložené.

 4. Keď ste zmeny dokončili a chcete súbory zosynchronizovať s prvým počítačom, vyberte prenosné médium z druhého počítača a vložte ho do prvého počítača.

 5. Z neho otvorte priečinok prenosného média, kliknite pravým tlačidlom myši na Aktovku a kliknutím na položku Aktualizovať všetko zosynchronizujte zmeny, ktoré ste urobili.

Poznámky

 • Pri použití Aktovky v kombinácii s prenosným médiom sa súbory v Aktovke nikdy nesynchronizujú s druhým počítačom. Táto kombinácia vám len umožňuje pracovať s týmito súbormi v druhom počítači a potom synchronizovať vykonané zmeny s prvým počítačom.

 • Aktovka nespolupracuje s Centrom synchronizácie.