Obnovenie systému: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa funkcie Obnovovanie systému.

Zobraziť všetko

Ako funguje funkcia Obnovovanie systému?

Funkcia Obnovovanie systému používa body obnovenia na obnovenie predchádzajúceho stavu systémových súborov a nastavení bez ovplyvnenia osobných súborov. Body obnovenia sa vytvárajú automaticky každý týždeň a pred významnými systémovými udalosťami, napríklad pred inštaláciou programu alebo ovládača zariadenia. Bod obnovenia je možné vytvoriť aj manuálne. Ďalšie informácie o funkcii Obnovovanie systému sa nachádzajú v téme Čo je funkcia Obnovenie systému?.

Otvorenie funkcie Obnovovanie systému

Pred spustením funkcie Obnovovanie systému uložte všetky otvorené súbory a zatvorte všetky programy. Keď potvrdíte bod obnovenia, funkcia Obnovovanie systému reštartuje počítač.

  • Ak chcete otvoriť okno Obnovovanie systému, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Obnovovanie systému a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Obnovovanie systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Dajú sa vrátiť zmeny vykonané funkciou Obnovovanie systému?

Áno. Pri každom použití funkcie Obnovovanie systému sa pred spustením procesu obnovy vytvorí bod obnovenia. Môžete tak vrátiť zmeny, ktoré problém nevyriešili. Ak použijete funkciu Obnovovanie systému v núdzovom režime počítača alebo pomocou ponuky Možnosti obnovenia systému, operáciu obnovenia nebude možné vrátiť späť. Môžete však spustiť funkciu Obnovovanie systému znova a vybrať iný bod obnovenia, ak je k dispozícii.

Ak chcete vrátiť zmeny vykonané funkciou Obnovovanie systému

  1. Ak chcete otvoriť okno Obnovovanie systému, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Obnovovanie systému a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Obnovovanie systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Kliknite na možnosť Odvolať obnovovanie systému a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  3. Skontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ktoré súbory sa počas obnovenia systému zmenia?

Funkcia Obnovovanie systému ovplyvní nastavenie systémových súborov systému Windows, programov a databázy Registry. Môže vykonať zmeny aj v skriptoch, dávkových súboroch a ďalších typoch spustiteľných súborov vytvorených v rámci konta ľubovoľného používateľa v počítači. Funkcia Obnovovanie systému neovplyvní osobné súbory, napríklad e-mailové správy, dokumenty alebo fotografie, a preto nedokáže obnoviť odstránené súbory. Ak máte svoje súbory zálohované, môžete ich obnoviť zo zálohy.

Ako vybrať bod obnovenia?

Funkcia Obnovovanie systému automaticky odporučí najnovší bod obnovenia vytvorený pred dôležitou zmenou, napríklad pred inštaláciou programu. Na výber môžete použiť aj zoznam bodov obnovenia. Skúste použiť body obnovenia vytvorené krátko pred tým, ako sa začal problém prejavovať. Popisy automaticky vytvorených bodov obnovenia zodpovedajú názvu udalosti, napríklad Inštalácia aktualizácie služby Windows Update. Funkcia Obnovovanie systému obnoví počítač do stavu, v akom sa nachádzal pred vybratým bodom obnovenia.

Ako dlho sú body obnovenia uložené?

Body obnovenia sú uložené až do zaplnenia miesta na disku vyhradeného pre funkciu Obnovovanie systému. Po vytvorení nových bodov obnovenia sa odstránia staré body. Ak vypnete ochranu systému (funkcia vytvárajúca body obnovenia) na disku, z daného disku sa odstránia všetky body obnovenia. Po opätovnom zapnutí ochrany systému sa vytvoria nové body obnovenia. Ďalšie informácie o ochrane systému sa nachádzajú v téme Čo je ochrana systému?.

Čo robiť v prípade, že funkcia Obnovovanie systému nedokáže problém vyriešiť?

Ak funkcia Obnovovanie systému nedokáže problém vyriešiť, môžete operáciu obnovenia vrátiť a vybrať iný bod obnovenia. Ak funkcia Obnovovanie systému nezobrazí žiadne body obnovenia, z ktorých by ste mohli vybrať, skontrolujte, či je zapnutá ochrana systému a či máte najmenej 300 MB voľného miesta na pevnom disku s veľkosťou 500 MB alebo väčšou alebo najmenej 50 MB voľného miesta na pevnom disku s veľkosťou do 300 MB. Ak sa funkcii Obnovovanie systému nepodarí odstrániť problém, môžete vyskúšať aj rozšírenú metódu obnovenia. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Výber rozšírenej metódy obnovenia.Potrebujete ďalšiu pomoc?