Označovanie obrázkov na zjednodušenie ich vyhľadávania


Nájdenie obrázka v počítači môže byť veľmi ťažké, najmä ak máte v počítači tisícky obrázkov. Vyhľadávanie obrázkov si môžete uľahčiť tak, že k nim priradíte značky. Neskôr môžete pomocou vyhľadávacieho poľa filtrovať obrázky podľa značiek alebo ďalších kritérií. Ďalšie informácie o vyhľadaní obrázkov v počítači sa nachádzajú v téme Správa obrázkov.

Pozrite si toto video a zistite, ako pridať do obrázka značky. (1:00)

Pridanie značiek do obrázkov

 1. Ak chcete otvoriť knižnicu Obrázky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.

 2. Nájdite obrázok, ktorý chcete označiť, a kliknite naň.

  Ak chcete vybrať viac obrázkov, ktoré chcete označiť rovnakou značkou, stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl a postupne kliknite na obrázky, ktoré chcete označiť rovnakou značkou.

 3. Na table s podrobnosťami v spodnej časti okna kliknite vedľa položky Značky na príkaz Pridajte značku, zadajte názov značky a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Ak sa tabla s podrobnosťami nezobrazuje, kliknite na paneli s nástrojmi na tlačidlo Usporiadať, kliknite na položku Rozloženie a potom kliknite na položku Tabla s podrobnosťami.

  Obrázok tably s podrobnosťami, na ktorej sa zobrazujú značky pre vybratý obrázok
  Tabla s podrobnosťami, na ktorej sa zobrazujú značky pre vybratý obrázok

Tipy

 • Na table s podrobnosťami môžete pridať aj nadpis a hodnotenie obrázka. Obrázky môžete ohodnotiť jednou až piatimi hviezdičkami.

 • Do obrázkov môžete pridávať značky na identifikáciu osôb, miest alebo podujatí, ktoré sú zobrazené na obrázku.

 • Do jedného obrázka môžete pridať viacero značiek. Značky oddelíte tak, že medzi ne zadáte bodkočiarky (;).

 • Po pridaní značky k obrázku sa táto značka zobrazí vedľa položky Značky na table podrobností, keď kliknete na označený obrázok.

 • Značky môžete pridať aj pri importe obrázkov z fotoaparátu. Ďalšie informácie o importovaní obrázkov z fotoaparátu sa nachádzajú v téme Ako sa dajú preniesť obrázky z fotoaparátu do počítača?Potrebujete ďalšiu pomoc?