Niekedy je jednoduchšie niekomu miesto vysvetľovania ukázať, čo sa nachádza na obrazovke. Windows umožňuje zhotoviť snímku obrazovky a potom uložiť, vytlačiť alebo zdieľať, čo vidíte. Nazýva sa to zhotovenie snímky obrazovky alebo záznamu obrazovky.

Môžete zhotoviť snímku obrazovky a automaticky ju uložiť ako súbor, zhotoviť snímku obrazovky bez uloženia do súboru alebo zhotoviť snímku len jedného okna (a nie celej obrazovky).

Zobraziť všetko

Zhotovenie snímky obrazovky a jej uloženie ako súboru

 1. Stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows+ PrtScn Prípadne ak používate tablet, stlačte tlačidlo s logom Windows Tlačidlo s logom Windows+ tlačidlo zníženia hlasitosti.

  Obrazovka sa počas kopírovania na chvíľku stmaví a snímka sa uloží ako súbor do priečinka Snímky obrazovky (ktorý sa nachádza v priečinku Obrázky).

  Priečinok Snímky obrazovky
  Priečinok Snímky obrazovky

Zhotovenie snímky obrazovky bez uloženia ako súboru

 1. Stlačte kláves PrtScn.

  Obrázok obrazovky sa skopíruje a môžete ho prilepiť na ľubovoľné miesto.

Zhotovenie snímky len jedného okna

 1. Ťuknite alebo kliknite na okno, ktoré chcete zachytiť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + PrtScn.

  Obrázok okna sa skopíruje a môžete ho prilepiť na ľubovoľné miesto.

Poznámky

 • Na niektorých klávesniciach môže byť namiesto klávesu PrtScn kláves PrtSc alebo kláves označený inou podobnou skratkou.

 • Niektoré prenosné počítače a iné zariadenia nemajú kláves PrtScn alebo môžu na zhotovenie snímky obrazovky používať inú kombináciu klávesov. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s prenosným počítačom alebo zariadením.

 • Ďalším spôsobom zachytenia snímky časti obrazovky je použiť Nástroj na vystrihovanie vo Windowse. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie nástroja na vystrihovanie na zachytenie snímok obrazovky.
Potrebujete ďalšiu pomoc?