Tipy na riešenie bežných problémov s ovládačmi


Chybné fungovanie nainštalovaného alebo pripojeného hardvéru je často spôsobené problémom s ovládačom. Na zabezpečenie správneho fungovania hardvéru a zariadení s počítačom sú potrebné príslušné ovládače.

V tejto kapitole nájdete riešenia niektorých bežných problémov s ovládačmi.

Ak chcete diagnostikovať a opraviť bežné problémy s hardvérom a zariadeniami, skúste spustiť Poradcu pri riešení problémov.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami

 1. Kliknite na toto tlačidlo:

  Obrázok tlačidla Fix it

  Vyriešiť tento problém

 2. Kliknite na tlačidlo Spustiť a potom postupujte podľa pokynov Sprievodcu.

Zobraziť všetko

Nainštalované nové hardvérové zariadenie nefunguje správne.

Môžete vyskúšať niekoľko postupov:

 • Skontrolujte, či je hardvérové zariadenie kompatibilné s počítačom a s verziou systému Windows. Ak zariadenie nie je kompatibilné, bude potrebné nájsť k nemu správny ovládač. Skontrolujte dokumentáciu dodanú spolu so zariadením. Zariadenie je tiež možné vyhľadať na webovej lokalite centra Windows 7 Compatibility Center. Táto webová lokalita obsahuje kompletný zoznam počítačov a zariadení, ktoré boli testované na prácu so systémom Windows 7.

 • Mnohé zariadenia vyžadujú špeciálne ovládače, aby mohli pracovať správne. Skontrolujte, či ste nainštalovali všetky disky so softvérom dodané spolu so zariadením.

 • Reštartujte počítač. Reštartovanie počítača je potrebné v prípade, že ovládač reštartovanie vyžaduje, alebo ak inštalácia ovládača neprebehla správne.

 • Ak ide o zariadenie USB, odpojte ho a zapojte do iného portu USB. Systém Windows by mal rozpoznať zariadenie, nainštalovať potrebné ovládače a upozorniť na tie ovládače, ktoré sa nenainštalovali správne.

 • Aktualizácie ovládačov sú dostupné pomocou služby Windows Update. Ak chcete zistiť dostupné aktualizácie pre požadované zariadenie, po výbere služby Windows Update kliknite na položku Zobraziť dostupné aktualizácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Inštalácia nových ovládačov hardvéru pomocou služby Windows Update aj v budúcnosti.

Nastavte systém Windows na automatické preberanie a inštalovanie aktualizácií. Avšak aj v prípade, že je služba Windows Update nastavená na automatickú inštaláciu dôležitých aktualizácií do počítača, nemusí byť nastavená tak, aby inštalovala všetky aktualizované ovládače hardvéru. Ak chcete získať dostupné aktualizácie ovládačov hardvéru automaticky, nastavte systém Windows na inštaláciu odporúčaných aktualizácií.

Nastavenie systému Windows na inštaláciu odporúčaných aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

 3. V časti Dôležité aktualizácie kliknite na položku v zozname.

  Obrázok možností automatickej inštalácie služby Windows Update.
  Môžete vybrať, ktoré aktualizácie sa automaticky prevezmú a nainštalujú.
 4. V časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Poskytovať odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Začiarknutím políčka Povoliť všetkým používateľom inštalovať aktualizácie v tomto počítači môžete tiež povoliť inštaláciu aktualizácií všetkým používateľom počítača.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Vysvetlenie automatickej aktualizácie systému Windows a Automatické získavanie odporúčaných ovládačov a aktualizácií pre hardvér.

Poznámka

 • Systém Windows môžete nastaviť tak, aby automaticky inštaloval dôležité a odporúčané aktualizácie alebo iba dôležité aktualizácie. Voliteľné aktualizácie sa nepreberajú ani neinštalujú automaticky. Ak chcete získať všetky dostupné aktualizácie pre svoje zariadenia, zisťujte pravidelne pomocou služby Windows Update dostupnosť voliteľných aktualizácií.

Zariadenie, ktoré predtým fungovalo, zrazu nefunguje.

Môžete vyskúšať niekoľko postupov:

 • Aktualizácie ovládačov sú dostupné pomocou služby Windows Update. Ak chcete zistiť dostupné aktualizácie pre požadované zariadenie, po výbere služby Windows Update kliknite na políčko Zobraziť dostupné aktualizácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows v systéme Windows 7.

 • Ak neviete nájsť nový ovládač pomocou služby Windows Update ani na webovej lokalite výrobcu, skúste preinštalovať softvér dodaný spolu so zariadením. Je možné, že obsahuje potrebné ovládače.

  Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Pripojenie na Internet zlyhalo a nie je možné aktualizovať ovládače.

Problémy s pripojením na Internet sú zvyčajne zapríčinené odpojenými káblami, nesprávne pracujúcimi smerovačmi alebo nefungujúcimi modemami. Postup riešenia týchto bežných problémov sa nachádza v téme Prečo sa nedá pripojiť na internet?