Tipy na riešenie bežných problémov so zvukomTáto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov v počítači. Tieto riešenia pomáhajú riešiť absenciu akéhokoľvek zvuku v reproduktoroch alebo slúchadlách alebo problém so samotným zvukom. Podrobný návod na identifikáciu a opravu bežných problémov so zvukom sa nachádza v téme Žiadny zvuk v systéme Windows.

Zobraziť všetko

Z počítača nevychádza žiadny zvuk.

Skúste problém odstrániť pomocou Poradcu pri riešení problémov s prehrávaním zvuku (Playing Audio troubleshooter). Skontroluje bežné problémy s nastavením zvuku, zvukovej karty alebo ovládača, mikrofónu alebo slúchadiel.

Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov s prehrávaním zvuku, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. V časti Hardvér a zvuk kliknite na položku Riešiť problémy s prehrávaním zvuku. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

 • Ak sa chcete presvedčiť, či máte najaktuálnejších poradcov pri riešení problémov zo služby Windows Poradca online pri riešení problémov, počítač musí byť pripojený na Internet. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Riešenie problémov v systéme Windows.

Z počítača nevychádza žiadny zvuk ani po spustení poradcu pri riešení problémov s prehrávaním zvuku.

Na vyriešenie problému môžete použiť niekoľko nasledovných jednoduchých postupov:

 • Skontrolujte, či má počítač zvukovú kartu alebo zvukový procesor a či pracujú správne.

  Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Dvojitým kliknutím rozbaľte kategóriu Ovládacie prvky zvuku, videa a hier. Ak sa v zozname zobrazí zvuková karta, znamená to, že je nainštalovaná. Ak v zozname nie je uvedená žiadna zvuková karta, prečítajte si informácie dodané s počítačom a zistite, či v počítači má byť nainštalovaná zvuková karta. Ak má byť zvuková karta nainštalovaná, musíte ju nainštalovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalovanie alebo odstránenie zvukovej karty

   Poznámky

   • Ak sa domnievate, že zvuková karta je nainštalovaná, ale nezobrazuje sa v kategórii Ovládacie prvky zvuku, videa a hier, rozbaľte kategóriu Ostatné zariadenia a skontrolujte všetky zariadenia, ktoré sú tam uvedené.

   • Prenosné počítače zvyčajne nemajú zvukové karty. Namiesto toho majú vstavané zvukové procesory, ktoré sú zobrazené v Správcovi zariadení v rovnakej kategórii.

 • Ak sa v Správcovi zariadení vedľa názvu zvukovej karty zobrazuje žltý otáznik, pravdepodobne sa vyskytol problém.

  1. Kliknite na názov zvukovej karty pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Všeobecné a pozrite sa do poľa Stav zariadenia, aby ste identifikovali problémy so zvukovou kartou.

   Ak sa vyskytol problém, je možné, že bude potrebné nainštalovať nový ovládač zvukovej karty. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

 • Ak máte externé, skontrolujte, či sú pripojené k funkčnému zdroju napájania a či sú zapnuté.

 • Skontrolujte správne pripojenie reproduktorov k počítaču.

  Mnohé počítače majú k zvukovej karte alebo k zvukovému procesoru pripojených tri a viac konektorov vrátane konektora pre mikrofón, konektora vstupu a konektora výstupu. Reproduktory by mali byť pripojené do konektora výstupu. Ak nemáte istotu, ktorý konektor to je, skúste reproduktory zapojiť do každého z konektorov, aby ste zistili, či z niektorého vychádza zvuk.

  Obrázok konektora pre mikrofón, vstup zvuku a výstup zvuku
  Konektory pre mikrofón, vstup a výstup na bežnom stolnom počítači
 • Skontrolujte, či nie je hlasitosť reproduktorov alebo slúchadiel úplne stlmená alebo nastavená na príliš nízku úroveň. Je to dôležité najmä v prípade prenosných počítačov s malými reproduktormi, ktoré je ťažko počuť.

  1. Otvorte okno Zmiešavač hlasitosti kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položky Ovládací panel, Systém a zabezpečenie a následným kliknutím v časti Systém na položku Správca zariadení.

  2. Posunutím jazdca smerom nahor zvýšte hlasitosť.

   Skontrolujte, či tlačidlo Stlmiť nie je zapnuté. Ak toto tlačidlo vyzerá takto: Obrázok vypnutého tlačidla Stlmiť, stlmenie zvuku je vypnuté. Ak toto tlačidlo vyzerá takto:Obrázok zapnutého tlačidla Stlmiť , kliknutím naň vypnite stlmenie zvuku.

  Poznámka

  • Niektoré prenosné počítače majú na vonkajšej strane šasi externý ovládač hlasitosti. Ak používate prenosný počítač, skontrolujte, či externý ovládač hlasitosti nie je nastavený na minimálnu úroveň.

 • Skontrolujte, či do konektora výstupu (pre slúchadlá) na zvukovej karte alebo na počítači nie sú zapojené slúchadlá (pokiaľ nechcete používať slúchadlá namiesto reproduktorov). Po pripojení slúchadiel väčšina počítačov automaticky presmeruje výstup zvuku z reproduktorov do slúchadiel.

Ak tento postup problém so zvukom nevyriešil, preštudujte informácie dodané s počítačom alebo s reproduktormi alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Mám problémy s inštaláciou zvukovej karty a zaujíma ma, či je kompatibilná so systémom Windows 7.

Informácie o kompatibilite hardvéru so systémom Windows 7 nájdete na webovej lokalite služby Windows 7 Compatibility Center Táto webová lokalita obsahuje rozsiahly zoznam hardvéru a zariadení, ktoré boli testované na funkčnosť v tejto verzii systému Windows.

Z reproduktorov vychádza praskajúci alebo skreslený zvuk.

 • Skontrolujte správne pripojenie reproduktorov k počítaču.

  Mnohé počítače majú k zvukovej karte alebo k zvukovému procesoru pripojených tri a viac konektorov vrátane konektora pre mikrofón, konektora vstupu a konektora výstupu. Reproduktory by mali byť pripojené do konektora výstupu. Ak nemáte istotu, ktorý konektor to je, skúste reproduktory zapojiť do každého z konektorov, aby ste zistili, či z niektorého vychádza zvuk.

 • V niektorých prípadoch môžete problém vyriešiť vypnutím voliteľných efektov reproduktorov, označovaných názvom vylepšenia. Ak vypnutie efektov reproduktorov problém vyriešilo, je potrebné aktualizovať ovládač zvuku.

Ak sa problém so zvukom neodstránil použitím tohto postupu, pozrite si informácie dodané s počítačom alebo s reproduktormi alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Mám v počítači zvukovú kartu, ale systém Windows ju nerozpozná.

Ak chcete, aby systém Windows rozpoznal zvukovú kartu alebo zvukový procesor, musíte pre zvukovú kartu nájsť a nainštalovať kompatibilný ovládač. Zvukové karty a zvukové procesory väčšinou vyžadujú softvér ovládača, aby mohli pracovať správne. V tejto téme sú popísané tri spôsoby, ako nainštalovať ovládač:

 • Pomocou služby Windows Update. Službu Windows Update môže byť potrebné nastaviť na automatické preberanie a inštaláciu odporúčaných aktualizácií.

 • Inštaláciou softvéru od výrobcu zariadenia. Ak bolo zariadenie dodané napríklad s diskom, daný disk môže obsahovať softvér, ktorý nainštaluje ovládač zariadenia.

 • Manuálnym prevzatím a nainštalovaním ovládača. Ovládač môžete vyhľadať na webovej lokalite výrobcu. Skúste použiť tento spôsob, ak služba Windows Update nemôže nájsť ovládač pre zariadenie, ktoré nebolo dodané so softvérom umožňujúcim inštaláciu ovládača.

Pokyny na vykonanie každej z týchto činností nájdete v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Podarilo sa mi nájsť nový ovládač pre zvukovú kartu, ale neviem, ako ho nainštalovať.

Služba Windows Update dokáže vyhľadávať a inštalovať aktualizované ovládače automaticky. Ak však už máte nový ovládač, ktorý chcete nainštalovať, môžete to urobiť aj sami.

Mnohé dnešné ovládače sa po prevzatí nainštalujú automaticky, zvyčajne na spustenie inštalácie stačí iba dvojité kliknutie na súbor. Softvér, ktorý je dodaný s hardvérom obvykle obsahuje ovládače, ktoré sa nainštalujú automaticky. Niekedy však budete musieť nainštalovať ovládač sami. Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Dvojitým kliknutím rozbaľte kategóriu Ovládacie prvky zvuku, videa a hier a potom dvakrát kliknite na názov zariadenia.

 3. Na karte Ovládač kliknite na tlačidlo Aktualizovať ovládač.

Mám problémy s fungovaním prenosného prehrávača hudby, mikrofónu alebo iného zvukového zariadenia v počítači.

K počítaču môžete pripojiť mikrofón, prenosný hudobný prehrávač alebo iné zvukové zariadenie pomocou jedného z konektorov na prednej, zadnej alebo bočnej strane počítača. Tieto konektory sú pripojené priamo k zvukovej karte alebo k zvukovému procesoru.

Väčšina stolných počítačov má najmenej jeden konektor vstupu na pripojenie hudobného prehrávača alebo iného zvukového zariadenia a jeden konektor výstupu na pripojenie reproduktorov. Tieto konektory sa zvyčajne nachádzajú na zadnej strane stolného počítača. Mnohé stolné počítače majú aj konektor pre mikrofón, ktorý sa často nachádza na prednej strane počítača.

Väčšina prenosných počítačov nemá konektor vstupu a výstupu, no zvyčajne má konektor pre mikrofón a slúchadlá, ktorý sa nachádza na prednej alebo bočnej strane prenosného počítača.

Ak zo zvukového zariadenia, ktoré ste zapojili do jedného z konektorov na počítači, nevychádza žiadny zvuk, skontrolujte, či konektor nie je úplne stlmený.

Obrázok konektora pre mikrofón, vstup zvuku a výstup zvuku
Konektory pre mikrofón, vstup a výstup na bežnom stolnom počítači

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pripojenie mikrofónu, prehrávača hudby alebo iného zvukového zariadenia k počítaču.

Ani po vyskúšaní všetkých popísaných riešení nie je možné správne nastaviť zvuk.

Niektoré problémy so zvukom nie je možné odstrániť pomocou vyššie uvedených riešení. Problémy sa môžu vyskytnúť s určitými modelmi hardvéru, napríklad s konkrétnou zvukovou kartou, prehrávačom hudby alebo s náhlavnou súpravou. Pomôcť môže vyhľadanie informácií o zvukovom hardvéri na lokalite Technická podpora spoločnosti Microsoft.

Ak neviete ako ďalej, začnite niektorou z týchto webových stránok:

Informácie o podpore môžete vyhľadať aj na stránkach výrobcu hardvéru. Výrobca môže uvádzať informácie o problémoch konkrétneho modelu počítača alebo zvukovej karty:

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zvukové karty: Najčastejšie otázky.

Identifikácia článku: MSW700065