Prenos súborov a nastavení: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa prenosu súborov a nastavení.

Zobraziť všetko

Čo je Windows Jednoduchá migrácia?

Program Windows Jednoduchá migrácia poskytuje návod na prenos súborov a nastavení medzi počítačmi so systémom Windows. Pomocou programu Windows Jednoduchá migrácia môžete vybrať, čo chcete preniesť do nového počítača, ako aj spôsob prenosu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Prenos súborov a nastavení z iného počítača a Zjednodušenie nastavovania počítača pomocou programu Windows Jednoduchá migrácia.

Ak používate konto správcu, môžete otvoriť program WindowsJednoduchá migrácia.

 • Ak chcete otvoriť nástroj Jednoduchá migrácia systému Windows, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Jednoduchá migrácia a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Jednoduchá migrácia systému Windows. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

 • Ak nepoužívate konto správcu, nemôžete otvoriť program WindowsJednoduchá migrácia.

Čo sa dá preniesť do nového počítača?

Preniesť možno väčšinu súborov a programových nastavení. Napríklad:

 • Súbory a priečinky. Celý obsah priečinkov Dokumenty, Hudba, Obrázky a Zdieľané dokumenty. Pomocou rozšírených možností môžete vybrať na prenos ďalšie súbory alebo priečinky z iných umiestnení.

 • Nastavenia e-mailu, kontakty a správy.

 • Nastavenia programu. Nastavenia, ktoré nakonfigurujú program rovnako ako v starom počítači. Program Windows Jednoduchá migrácia neprenáša samotné programy. Niektoré programy v tejto verzii systému Windows nemusia fungovať, vrátane programov zabezpečenia, antivírusových programov, programov brány firewall (nový počítač by už mal obsahovať spustenú bránu firewall na zaistenie bezpečnosti počas prenosu) a programov s ovládačmi softvéru.

 • Používateľské kontá a nastavenia. Pozadia pracovnej plochy, sieťové pripojenia, šetriče obrazovky, možnosti ponuky Štart, možnosti panela úloh, priečinky, určité súbory, sieťové tlačiarne a jednotky, ako aj možnosti zjednodušenia ovládania.

 • Nastavenia siete Internet a obľúbené položky. Nastavenie internetového pripojenia, obľúbené položky a súbory cookie.

 • Obrázky a video. Obrázky všetkých obrazových formátov (napríklad súbory .jpg, .bmp a .gif) a súkromné videá.

 • Hudba. Elektronické hudobné súbory, zoznamy skladieb a obaly albumov.

  Poznámka

  • Pomocou programu Windows Jednoduchá migrácia sa premiestnia vaše súbory s hudbou a videami vrátane súborov chránených technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM), ale nepremiestnia sa licencie na tieto typy súborov. Ak chcete znova získať práva na tieto súbory, budete musieť kontaktovať ich poskytovateľa. Niektoré internetové obchody ponúkajú túto možnosť a môžu ju označovať rôznymi spôsobmi, ako napríklad aktivácia počítača, autorizácia počítača, obnovenie knižnice alebo synchronizácia licencií. Postup obnovenia digitálnych práv závisí od konkrétneho internetového obchodu. Obchod môže uplatňovať obmedzenia počtu vašich obnovení práv alebo počtu počítačov, v ktorých môžete používať hudobné skladby alebo videá získané z tohto obchodu. Niektoré obchody vôbec nepovoľujú obnovenie práv na chránené súbory. Podrobnosti o politikách príslušného obchodu získate od oddelenia technickej podpory pre zákazníkov alebo v Pomocníkovi. Ak ste hudbu alebo video získali z obchodu, ktorý už neexistuje, nebudete môcť obnoviť vaše práva na príslušný obsah.

Dajú sa preniesť programy?

Program Windows Jednoduchá migrácia prenáša len nastavenia programov, nie celé programy. Ak chcete používať programy zo starého počítača, nainštalujte ich na novom počítači a potom preneste príslušné súbory a nastavenia. Je možné, že niektoré programy, ako napríklad antivírusové programy a programy zabezpečenia, nebudú v tejto verzii systému Windows fungovať.

Ktorú metódu prenosu by som mal použiť?

Existuje niekoľko možností. Vyberte spôsob, ktorý bude fungovať na oboch počítačoch. Ak napríklad váš starý počítač nie je pripojený k sieti, nie je možné použiť sieť na prenos súborov a nastavení do nového počítača.

Kábel programu Jednoduchá migrácia

Čo budete potrebovať: Kábel na jednoduchú migráciu a port USB na každom počítači.

Kábel na jednoduchú migráciu je osobitne navrhnutý kábel USB, ktorý prepája dva počítače a pracuje s programom Windows Jednoduchá migrácia pri prenose informácií medzi počítačmi. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov prenosu súborov a nastavení do nového počítača. Program Windows Jednoduchá migrácia spustite na novom počítači a kábel na jednoduchú migráciu zapojte až po výzve. Pred zapojením kábla do starého počítača nezabudnite vložiť do počítača disk CD dodaný s káblom a nainštalujte softvér Windows Jednoduchá migrácia, aby ste mohli pokračovať v procese prenosu.

Kde sa dá kúpiť: Ak ste si kábel na jednoduchú migráciu nekúpili spoločne s počítačom, môžete si ho objednať na webe u výrobcu počítača alebo kúpiť v predajni s elektronikou.

Poznámka

 • Na prenos súborov a nastavení medzi počítačmi nie je možné použiť bežný kábel USB.

Sieť

Budete potrebovať: Sieť, ku ktorej sú pripojené oba počítače, a prístup do rovnakých sieťových priečinkov alebo umiestnení.

Uistite sa, že sú obidva počítače pripojené k rovnakej sieti. Spustite program Windows Jednoduchá migrácia na novom počítači (počítači, do ktorého chcete preniesť súbory a nastavenia) a postupujte podľa pokynov. Kľúč pre program Windows Jednoduchá migrácia funguje ako heslo, ktoré pomáha chrániť súbory a nastavenia pri prenose cez sieť.

Disk USB flash alebo externý pevný disk

Budete potrebovať: Disk USB flash (vyžaduje port USB na každom počítači) alebo externý pevný disk kompatibilný s oboma počítačmi.

Spustite program Windows Jednoduchá migrácia na novom počítači (počítač, do ktorého chcete preniesť súbory a nastavenia) a potom postupujte podľa pokynov na použitie disku USB flash alebo externého pevného disku. Počas procesu prenosu program Windows Jednoduchá migrácia odhadne veľkosť priestoru na disku, ktorý je potrebný na prenos vybratých položiek. Ak používate disk USB flash, použite na celý prenos jeden disk s dostatočným úložným priestorom.

Ako dlho to trvá?

Rýchlosť prenosu súborov a nastavení závisí od niekoľkých faktorov:

 • množstva a veľkosti prenášaných súborov a nastavení,

 • rýchlosti počítačov.

 • spôsobu prenosu: kábel na jednoduchú migráciu, disk USB flash, externý pevný disk alebo sieť.

Všeobecne platí, že čas prenosu je priamo úmerný množstvu prenášaných položiek. Čím rýchlejší je počítač a spôsob prenosu (napríklad kábel programu Jednoduchá migrácia alebo sieť pri veľkom množstve súborov, disk USB flash pre menej súborov), tým rýchlejšie prebehne prenos. Aj napriek tomu, že prenos môže trvať pol hodinu alebo niekoľko hodín, je účinnejšie použiť na prenos program Windows Jednoduchá migrácia, ako kopírovať všetko manuálne.

Môže sa preniesť spyware, vírusy alebo iné druhy škodlivého softvéru?

Áno. Ak prenesiete zo starého počítača súbory, ktoré obsahujú škodlivý softvér, tento softvér sa môže preniesť do nového počítača. Hlavne na starom počítači by ste mali vždy spustiť antivírusové programy a programy na ochranu proti spyware pred tým, ako vyberiete súbory na prenos. Po prenesení súborov do nového počítača spustite tieto programy na novom počítači, aby ste sa uistili, že sa nepreniesol aj škodlivý softvér.

Ktoré verzie systému Windows spolupracujú s programom Windows Jednoduchá migrácia?

Program Windows Jednoduchá migrácia možno použiť na prenos súborov a nastavení z počítača so systémom Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7 do druhého počítača so systémom Windows 7.

Poznámka

 • Pomocou programu Windows Jednoduchá migrácia nie je možné preniesť súbory zo 64-bitovej verzie systému Windows do 32-bitovej verzie systému Windows. Ak prenášate súbory zo 64-bitovej verzie systému Windows Vista na 32-bitovú verziu systému Windows 7, môžete ich preniesť manuálne, alebo môžete v systéme Windows Vista použiť program Zálohovanie a obnovenie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Zálohovanie súborov a Obnovenie zálohy vytvorenej v predchádzajúcej verzii systému Windows na webovej lokalite systému Windows. Ak prenášate súbory zo 64-bitovej verzie systému Windows XP, budete ich musieť preniesť manuálne. Ďalšie informácie o 32-bitových a 64-bitových verziách systému Windows sa nachádzajú v téme 32-bitová verzia a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.

Identifikácia článku: MSW700003Potrebujete ďalšiu pomoc?