Riešenie problémov s automatickým prehrávaním


Táto téma obsahuje riešenia niekoľkých bežných problémov s automatickým prehrávaním.

Zobraziť všetko

Možnosti automatického prehrávania sa zobrazili iba po prvom zapojení zariadenia alebo vložení disku. Ako sa dajú znovu vyhľadať v prípade potreby výberu iných akcií?

Ak chcete možnosti opätovne zobraziť, kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie alebo jednotku a potom na možnosť Otvoriť pomocou automatického prehrávania. Ak zariadenie nie je zapojené, stlačte kláves Shift a zariadenie zapojte. Ak chcete zobraziť zoznam možností, stlačte kláves Shift počas vkladania disku.

Ak chcete, aby sa zoznam možností zobrazil vždy, keď zapojíte zariadenie alebo vložíte disk, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname vedľa zariadenia alebo disku kliknite na položku Vždy sa opýtať.

Po nastavení predvolenej akcie sa stále zobrazuje dialógové okno Automatické prehrávanie.

Pred priradením predvoleného programu na otvorenie sa pomocou funkcie Automatické prehrávanie skontrolujú typy obsahu ukladacieho zariadenia alebo disku. Ak je obsah rozsiahly, dialógové okno automatického prehrávania zostane počas kontroly zobrazené. Je to normálny jav, dialógové okno automatického prehrávania sa zatvorí samé.

Ako nastaviť funkciu automatického prehrávania, aby sa nezobrazovala výzva na zadanie požadovaného programu?

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. Zrušte začiarknutie políčka Použiť automatické prehrávanie pre všetky médiá a zariadenia.

Ako nastaviť funkciu automatického prehrávania, aby sa po zapojení zariadenia alebo vložení disku automaticky neotváral program?

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. Ak nechcete, aby sa dialógové okno Automatické prehrávanie zobrazovalo, kliknite na možnosť Nevykonať žiadnu akciu vedľa zariadenia alebo disku. Ak chcete mať možnosť vybrať akciu vždy po zapojení zariadenia alebo vložení disku, kliknite na možnosť Vždy sa opýtať.

Okno Automatické prehrávanie sa po vložení disku alebo zapojení zariadenia neotvorí.

Pre tento problém existuje niekoľko vysvetlení. Funkcia automatického prehrávania môže byť zakázaná skupinovou politikou, zrušená spusteným programom alebo nepracuje služba, ktorá spúšťa funkciu automatického prehrávania.

Môžete vyskúšať niekoľko postupov:

 • Spýtajte sa správcu siete, či je funkcia automatického prehrávania zakázaná skupinovou politikou a aké sú možnosti riešenia.

 • Zatvorte ostatné programy, ktoré môžu ovplyvňovať túto funkciu priamym prístupom k zariadeniu alebo médiu.

 • Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz net start shellhwdetection a stlačte kláves Enter.

  3. Reštartujte počítač.

Prečo sa pre niektoré typy médií alebo zariadení nezobrazuje výzva funkcie automatického prehrávania?

Je možné, že funkcia automatického prehrávania bola vypnutá pre dané typy médií alebo zariadení. Ak to chcete skontrolovať, použite nasledovný postup:

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname vedľa zariadenia alebo média kliknite na položku Vždy sa opýtať alebo vyberte konkrétnu akciu zo zoznamu.

Zobrazeniu dialógového okna Automatické prehrávanie bolo v minulosti možné zabrániť podržaním klávesu Shift. Prečo to nefunguje?

Stlačením klávesu Shift sa otvára dialógové okno Automatické prehrávanie bez ohľadu na predvolené nastavenie. Ak chcete zabrániť zobrazovaniu dialógového okna Automatické prehrávanie pre určité typy ukladacích zariadení (napríklad disk alebo zariadenie), postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť okno Automatické prehrávanie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text automatické prehrávanie a potom kliknite na položku Automatické prehrávanie.

 2. V zozname vedľa zariadenia alebo média kliknite na položku Nevykonať žiadnu akciu.

Prečo funkcii automatického prehrávania tak dlho trvá preskúmanie typov obsahu ukladacieho zariadenia?

Zariadenie pravdepodobne obsahuje veľké množstvo súborov alebo hlboko vnorenú štruktúru priečinkov.Potrebujete ďalšiu pomoc?