V tejto téme nájdete riešenia niektorých bežných problémov s inštaláciou aktualizácií. Niektoré problémy možno vyriešiť automaticky spustením Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update

Zobraziť všetko

Jednu alebo viacero aktualizácií sa nepodarilo nainštalovať.

 • Pokúsili ste sa túto aktualizáciu nainštalovať manuálne? Niektoré chyby sú následkom nesprávneho načasovania a môžu byť spôsobené zaneprázdnenými webovými lokalitami, pomalým internetovým pripojením alebo množstvom ďalších faktorov. Niekedy môžete tieto problémy vyriešiť opätovným pokusom o inštaláciu aktualizácií. Ďalšie informácie o riešení problémov s pripojením nájdete v téme Riešenie problémov s pripojením v službe Windows Update.

  Vyhľadávanie aktualizácií

  1. Ak chcete otvoriť Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.

  2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vyhľadať a potom počkajte, kým Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

  3. Ak sa nájdu aktualizácie, ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať aktualizácie.

   Ak to aktualizácia vyžaduje, prečítajte si licenčné podmienky, vyjadrite svoj súhlas s nimi a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

   Poznámka

   • Na dokončenie inštalácie niektorých aktualizácií bude možno potrebné reštartovať počítač. Pred reštartovaním uložte a zavrite všetky súbory a aplikácie, aby ste nestratili žiadne údaje.

 • Súhlasili ste licenčnými podmienkami pre softvér od spoločnosti Microsoft? Ak nie, nainštalujte aktualizáciu znova, prečítajte si licenčné podmienky a vyjadrite súhlas s nimi.

  Súhlas s licenčnými podmienkami

  1. Ak chcete otvoriť Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.

  2. Prečítajte si prípadné chybové hlásenia. Ak sa zobrazí chybové hlásenie týkajúce sa licenčných podmienok alebo zrušených aktualizácií, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skúsiť znova a počkajte, kým sa nezobrazí výzva na prečítanie licenčných podmienok.

  3. Vyjadrite súhlas s licenčnými podmienkami a počkajte, či sa aktualizácia úspešne nainštaluje.

 • Máte v počítači dostatok voľného miesta? Ak potrebujete uvoľniť miesto na disku, pravdepodobne bude potrebné odinštalovať aplikácie, odstrániť dočasné internetové súbory, odstrániť nepoužívané súbory alebo vyprázdniť Kôš. Potom skúste aktualizácie znova nainštalovať. Ak chcete zistiť, koľko voľného miesta je k dispozícii na disku a čo sa dá uvoľniť, môžete použiť nástroj Čistenie disku, ktorý je súčasťou Windowsu.

  • Ak chcete otvoriť program Čistenie disku, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz správca, ťuknite alebo kliknite na položku Nástroje na správu a potom dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Čistenie disku.

 • Zrušili ste proces inštalácie alebo ste sa odpojili od internetu? Ak áno, aktualizácie vyhľadajte po obnovení online režimu a nainštalujte všetky aktualizácie, ktoré ste zrušili alebo prerušili.

 • Inštalovali ste aktualizáciu ovládača? Aktualizácie ovládača pre zariadenie, napríklad pre grafické karty, môžu niekedy spôsobovať problémy, ak sú inštalované súbory poškodené alebo to nie sú správne súbory pre váš operačný systém Windows. Služba Windows Update by mala poskytovať najaktuálnejšie ovládače pre váš operačný systém Windows. V prípade problému s inštaláciou ovládačov zariadení prostredníctvom služby Windows Update sa však obráťte na výrobcu zariadenia.

Ako zistiť, ktoré aktualizácie boli nainštalované?

V službe Windows Update sa uchováva história aktualizácií, aby ste mohli skontrolovať, ktoré aktualizácie boli nainštalované a kedy.

Zobrazenie histórie aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť históriu aktualizácií.

Windows stále ponúka odmietnutú alebo odstránenú aktualizáciu.

Ak aktualizáciu skryjete, služba Windows Update prestane túto aktualizáciu ponúkať, kým sa nerozhodnete pre jej obnovenie.

Poznámka

 • Odporúčame, aby ste neskryli žiadnu z dôležitých aktualizácií.

Skrytie aktualizácie

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Zobraziť alebo skryť aktualizácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť alebo skryť aktualizácie.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak máte dôležité aktualizácie, kliknite na prepojenie s informáciami o dostupnosti dôležitých aktualizácií.

  • Ak máte voliteľné aktualizácie, kliknite na prepojenie s informáciami o dostupnosti voliteľných aktualizácií.

 4. Vyberte aktualizáciu, ktorú chcete skryť, stlačte ju a podržte alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a následne ťuknite alebo kliknite na položku Skryť aktualizáciu.

Chcem nainštalovať aktualizáciu, ktorá bola predtým skrytá.

Najprv treba obnoviť uvedenie tejto aktualizácie v zozname a potom ju nainštalovať.

Obnovenie aktualizácie

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie ovládací panel a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Systém a zabezpečenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Update.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Obnoviť skryté aktualizácie.

 4. Vyberte aktualizáciu, ktorú chcete nainštalovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť.

  Windows automaticky vyhľadá aktualizácie a potom vás vyzve na inštaláciu obnovenej aktualizácie a nových aktualizácií, ktoré môžu byť k dispozícii.

Po obnovení skrytých aktualizácií nie je možné vyhľadať požadovanú aktualizáciu.

Takáto situácia nastane iba vtedy, ak najnovšia aktualizácia rieši ten istý problém ako aktualizácia, ktorú ste sa pokúsili obnoviť. Windows Update ponúka len najnovšiu aktualizáciu.

Počítač bol v čase plánovanej aktualizácie vypnutý.

Ak počítač vynechal plánovanú aktualizáciu, Windows vyhľadá aktualizácie po opätovnom spustení. Aktualizácie môžete nainštalovať okamžite alebo ich môžete odložiť. Aktualizácie sa nainštalujú pri ďalšej plánovanej aktualizácii, ak bude počítač zapnutý. Dostupné aktualizácie môžete nainštalovať aj vtedy, ak je počítač vypnutý.

Stále sa zobrazujú výzvy na reštartovanie počítača, aby sa mohla inštalácia aktualizácií dokončiť.

Niektoré aktualizácie sa týkajú súborov alebo služieb, ktoré Windows používa, preto sa tieto aktualizácie nemôžu nainštalovať, kým je Windows spustený. Mali by ste uložiť prácu, zavrieť všetky otvorené aplikácie a potom reštartovať počítač, čím sa proces aktualizovania dokončí.

Počítač prestal reagovať pri vyhľadávaní alebo inštalácii aktualizácií.

Ak počítač pri vyhľadávaní alebo inštalácii aktualizácií prestane reagovať, môžete sa pokúsiť tento problém opraviť pomocou niekoľkých nasledujúcich tipov.

Ak počítač prestane reagovať pri vyhľadávaní alebo inštalácii aktualizácií

 1. Skúste aktualizácie začať vyhľadávať znova.

 2. Ak krok 1 nefunguje, skúste spustiť Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update.

 3. Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, môžete skúsiť vyhľadávať na fórach alebo položiť otázku na webovej lokalite Microsoft Community.

Ak počítač prestane reagovať pri inštalácii aktualizácií po reštartovaní

Pomocou funkcie Obnovovanie systému obnovte predchádzajúci stav počítača. Postupujte takto:

 • Stlačením tlačidla napájania počítač vypnite a opätovný stlačením tohto tlačidla ho zase zapnite.

  • Počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka Automatické opravy.

   Poznámka

   • Ak sa táto obrazovka nezobrazí, opakujte krok 1a, až kým sa obrazovka Automatické opravy nezobrazí.

  • Ťuknite alebo kliknite na položku Obnoviť vedľa možnosti Obnovenie systému.

  • Opäť sa pokúste nainštalovať aktualizácie.
Potrebujete ďalšiu pomoc?