Riešenie problémov s odstraňovaním aktualizácií


V tejto téme nájdete riešenia niektorých bežných problémov s odstraňovaním aktualizácií.

Zobraziť všetko

Chcem odstrániť aktualizáciu, ale neviem ako.

Aktualizácie môžu zlepšiť zabezpečenie počítača, preto je lepšie aktualizáciu neodstraňovať, ak nemáte úplnú istotu, že spôsobuje problém. Ak sa chcete uistiť, že aktualizáciu je potrebné odstrániť, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Otvorte okno Nainštalované aktualizácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Programy a následným kliknutím na položku Programy a súčasti v časti Programy a súčasti.

 2. Vyberte aktualizáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odinštalovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Domnievam sa, že nedávno nainštalovaná aktualizácia spôsobuje problém, nie som si však istý, či by sa mala odstrániť.

Aktualizácie môžu zlepšiť zabezpečenie počítača, preto je lepšie aktualizáciu neodstraňovať, ak nemáte úplnú istotu, že spôsobuje problém. Pri hľadaní riešenia sa pokúste zistiť, aké problémy sa v počítači vyskytli. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zisťovanie dostupnosti riešení problémov so softvérom. Ak nie sú dostupné žiadne riešenia, pozrite si históriu služby Windows Update a získajte viac informácií.

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Kliknite na položku Zobraziť históriu aktualizácií na ľavej table.

 3. Ak na aktualizáciu dvakrát kliknete, zobrazia sa podrobnejšie informácie o tejto aktualizácii.

Ďalšie informácie o aktualizácii môžete získať na Internete v diskusných skupinách alebo komunitách. Napríklad na fóre pre službu Windows Update na webovej lokalite komunity systému Windows.

Ak sa aktualizácia vzťahuje na oblasť zabezpečenia operačného systému, pravdepodobne sa vám ju nepodarí odstrániť. Ak máte počítač pripojený k sieti, pred odstránením aktualizácie sa obráťte na správcu systému alebo oddelenie technickej podpory svojej spoločnosti.

Pokus o odstránenie aktualizácie bol neúspešný.

Počítač je pravdepodobne pripojený k sieti, v ktorej sa aktualizácie spravujú v súlade so skupinovou politikou. Tieto nastavenia platia v celej sieti a môžu brániť odstráneniu aktualizácie. Odstránenie aktualizácie bude pravdepodobne neúspešné aj v prípade, ak sa aktualizácia vzťahuje na oblasť zabezpečenia operačného systému. Ak podľa vášho názoru spôsobuje problémy aktualizácia, ktorá sa nedá odstrániť, obráťte sa na správcu systému alebo na oddelenie technickej podpory svojej spoločnosti.

Aktualizácia bola odstránená, ale následne sa automaticky opätovne nainštalovala.

Počítač je pravdepodobne pripojený k sieti, v ktorej nastavenia skupinovej politiky určujú, ktoré aktualizácie musia byť nainštalované v každom počítači. Tieto nastavenia platia v celej sieti a dokážu znova nainštalovať ľubovoľné vyžadované aktualizácie po ich odstránení.

Je taktiež možné, že systém Windows je nastavený na automatickú inštaláciu aktualizácií. Toto nastavenie počítača je odporúčané. Ak nechcete, aby systém Windows určitú aktualizáciu nainštaloval, musíte ju skryť.

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

 3. Keď systém Windows nájde aktualizácie pre váš počítač, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete skryť dôležité aktualizácie, kliknite na prepojenie, ktoré vás informuje o dostupnosti dôležitých aktualizácií.

  • Ak chcete skryť voliteľné aktualizácie, kliknite na prepojenie, ktoré vás informuje o dostupnosti voliteľných aktualizácií.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na aktualizáciu, ktorú nechcete nainštalovať, a potom kliknite na položku Skryť aktualizáciu. Pri ďalšom vyhľadávaní aktualizácií sa táto aktualizácia automaticky nevyberie ani sa nenainštaluje. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ak budete chcieť neskôr zobraziť skryté aktualizácie, prečítajte si ďalšie informácie v téme Obnovenie a inštalácia skrytých aktualizácií.

Systém Windows stále ponúka aktualizáciu, ktorú nechcem.

Máte k dispozícii možnosť, pri ktorej systém Windows túto aktualizáciu prestane ponúkať. Postup je nasledovný:

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

 3. Keď systém Windows nájde aktualizácie pre váš počítač, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete skryť dôležité aktualizácie, kliknite na prepojenie, ktoré vás informuje o dostupnosti dôležitých aktualizácií.

  • Ak chcete skryť voliteľné aktualizácie, kliknite na prepojenie, ktoré vás informuje o dostupnosti voliteľných aktualizácií.

 4. Pravým tlačidlom kliknite na aktualizáciu, ktorú nechcete nainštalovať, a potom kliknite na položku Skryť aktualizáciu. Pri ďalšom vyhľadávaní aktualizácií sa táto aktualizácia automaticky nevyberie, ani sa nenainštaluje. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ak budete chcieť neskôr zobraziť skryté aktualizácie, prečítajte si ďalšie informácie v téme Obnovenie a inštalácia skrytých aktualizácií.

Po inštalácii aktualizácií (alebo po aktualizácii ovládača) jedno zo zariadení nepracuje.

Pravdepodobne sa budete musieť vrátiť k predchádzajúcej verzii ovládača daného zariadenia. Skontrolujte, či na webovej lokalite výrobcu nie je novšia verzia ovládača, alebo ovládač odstráňte a počítač reštartujte. Pomocné informácie k týmto krokom sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Chcem vedieť, či sa aktualizácia úspešne odstránila.

Ak sa aktualizácia úspešne odstránila, nebude sa zobrazovať v zozname nainštalovaných aktualizácií:

 • Otvorte okno Nainštalované aktualizácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Programy a následným kliknutím na položku Programy a súčasti v časti Programy a súčasti.Potrebujete ďalšiu pomoc?