Riešenie problémov v núdzovom režime


Núdzový režim predstavuje možnosť riešenia problémov so systémom Windows. V tomto režime sa počítač spúšťa len so základnými .službami a funkciami. Ak sa pri spustení systému Windows v núdzovom režime problém znova nevyskytne, môžete ako jeho príčinu vylúčiť predvolené nastavenie a ovládače základných zariadení. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je núdzový režim?.

Zobraziť všetko

Počítač sa automaticky spustil v núdzovom režime a neviem prečo.

Ak ste v poslednej dobe nenainštalovali žiadne nové programy ani hardvér, môžete na zistenie problému použiť vylučovaciu metódu. Skúste postupne spúšťať všetky programy, ktoré bežne používate, vrátane programov v priečinku Pri spustení, a tak zistiť, ktorý program by mohol spôsobovať problém.

Nainštalovali ste nový program a systém Windows teraz nepracuje.

Program môže byť nekompatibilný s príslušnou verziou systému Windows. Skúste pomocou funkcie Obnovovanie systému obnoviť systém do bodu, keď pracoval správne. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je funkcia Obnovenie systému?.

Nainštalovali ste nové zariadenie, grafickú kartu alebo iný hardvér a systém Windows teraz nepracuje.

Ovládač zariadenia pravdepodobne nekompatibilný s touto verziou systému Windows. Ďalšie informácie o odinštalovaní ovládača zariadenia sa nachádzajú v téme Obnovenie predchádzajúcej verzie ovládača.

Ak sa odinštalovaním ovládača alebo obnovením jeho predchádzajúcej verzie problém nevyrieši, skúste odinštalovať alebo odstrániť daný hardvér a potom reštartujte počítač.

Nemôžete sa pripojiť na Internet.

Skúste reštartovať počítač pomocou núdzového režimu s použitím siete, čo je jediná možnosť núdzového režimu, ktorá umožňuje použitie siete a Internetu. Ak sa nemožno pripojiť pomocou tejto možnosti, vylúčte hardvérové problémy tým, že reštartujete počítač a sieťový hardvér, ktorý používate, napríklad modem alebo smerovač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Prečo sa nedá pripojiť na internet?.

Ani jedna z navrhovaných možností neviedla k odstráneniu problému. Aké iné možnosti sa dajú vyskúšať?

Funkcia Obnovovanie systému v ovládacom paneli môže vrátiť systémové súbory do obdobia pred spozorovaním problému. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je Obnovenie v okne Ovládací panel?.

Ak sa obnovením problém neodstráni, skúste spustiť nástroj Oprava pri spustení systému Windows z inštalačného disku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Oprava pri spustení systému: najčastejšie otázky.Potrebujete ďalšiu pomoc?