Riešenie problémov s aktualizáciou aplikácie Microsoft Security Essentials

Aplikácia Microsoft Security Essentials je automaticky prepojená so službou Microsoft Update a neustále kontroluje dostupnosť aktualizácií pre definície vírusov a spyware.

Príznaky

Uvádzame niekoľko najbežnejších problémov s automatickými aktualizáciami:

 • Zobrazujú sa chybové hlásenia o neúspešnej aktualizácii.

 • Pri vyhľadávaní aktualizácií sa zobrazí chybové hlásenie o tom, že aktualizácie definícií vírusov a spyware nemožno vyhľadať, prevziať alebo nainštalovať.

 • Aj keď máte funkčné internetové pripojenie, aktualizácia sa nedokončí.

 • Aktualizácie sa automaticky neinštalujú podľa stanoveného plánu.

Príčina

Najčastejšou príčinou problémov s aktualizáciou sú problémy s internetovým pripojením. Ak pripojenie na internet funguje, problém pravdepodobne spôsobujú konfliktné nastavenia v programe Windows Internet Explorer.

Riešenie

Dôležité:

Skôr ako začnete s uvedeným postupom, musíte zatvoriť program Internet Explorer. Preto by ste si mali tieto pokyny odpísať, vytlačiť alebo skopírovať do iného súboru a následne túto stránku označiť záložkou, aby ste ju neskôr mohli jednoduchšie nájsť.

Krok č. 1: Obnovenie pôvodných nastavení programu Internet Explorer

 1. Zatvorte všetky otvorené programy vrátane programu Internet Explorer.

  Poznámka:
  Obnovením nastavení v programe Internet Explorer sa odstránia dočasné súbory, súbory cookie, história prehľadávania a všetky vaše heslá používané na webe. Vaše záložky sa však neodstránia.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Spustiť hľadanie zadajte hodnotu inetcpl.cpl a potom stlačte kláves Enter.

 3. V dialógovom okne Možnosti internetu kliknite na kartu Rozšírené.

 4. V časti Obnoviť nastavenia programu Internet Explorer kliknite na tlačidlo Obnoviť a potom opäť kliknite na tlačidlo Obnoviť.

 5. Počkajte, kým program Internet Explorer obnoví všetky nastavenia, a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Otvorte program Internet Explorer.

 7. Otvorte aplikáciu Microsoft Security Essentials, kliknite na kartu Aktualizácia a potom kliknite na tlačidlo Aktualizovať. Ak problém naďalej pretrváva, prejdite na ďalší krok.

Krok č. 2: Nastavenie programu Internet Explorer ako predvoleného prehľadávača

 1. Zatvorte všetky otvorené programy vrátane programu Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Spustiť hľadanie zadajte hodnotu inetcpl.cpl a potom stlačte kláves Enter.

 3. V dialógovom okne Možnosti internetu kliknite na kartu Programy.

 4. V časti Predvolený webový prehľadávač kliknite na položku Nastaviť ako predvolený. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Otvorte aplikáciu Microsoft Security Essentials. Kliknite na kartu Aktualizácia a potom kliknite na tlačidlo Aktualizovať. Ak problém naďalej pretrváva, prejdite na ďalší krok.

Krok č. 3: Kontrola správneho nastavenia dátumu a času v počítači

 1. Otvorte aplikáciu Microsoft Security Essentials.

 2. Ak zobrazené chybové hlásenie obsahuje kód 0x80072f8f, problém pravdepodobne spôsobuje nesprávne nastavenie dátumu alebo času v počítači.

 3. Pokyny na obnovenie nastavenia dátumu alebo času počítača nájdete v časti Oprava chybných odkazov na pracovnej ploche a bežné úlohy údržby systému.

Krok č. 4: Premenovanie priečinka Distribúcia softvéru v počítači

 1. Vypnite službu automatických aktualizácií

  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte hodnotu services.msc a kliknite na tlačidlo OK.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Služba automatických aktualizácií a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť.

  3. Minimalizujte modul Služby.

 2. Ak zobrazené chybové hlásenie obsahuje kód 0x80072f8f, problém pravdepodobne spôsobuje nesprávne nastavenie dátumu alebo času v počítači.

 3. Nasledujúcim spôsobom premenujte adresár Distribúcia softvéru:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte hodnotu cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.

  2. Zadajte hodnotu cd %windir% a stlačte kláves Enter.

  3. Zadajte hodnotu ren SoftwareDistribution SDTemp a stlačte kláves Enter.

  4. Zadajte hodnotu exit a stlačte kláves Enter.

 4. Nasledujúcim spôsobom spustite službu automatických aktualizácií:

  1. Maximalizujte modul Služby.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Služba automatických aktualizácií a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.

  3. Zatvorte okno modulu Služby.

Krok č. 5: Obnovenie nástroja na aktualizáciu antivírusového programu spoločnosti Microsoft v počítači

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Príkazový riadok a napokon vyberte položku Spustiť ako správca.

 2. V okne Príkazový riadok zadajte nasledujúce príkazy a po každom príkaze stlačte kláves Enter:

  • Cd\

  • Cd program files\microsoft security essentials

  • Mpcmdrun –removedefinitions –all

  • Exit

 3. Reštartujte počítač.

 4. Otvorte aplikáciu Microsoft Security Essentials, kliknite na kartu Aktualizácia a potom kliknite na tlačidlo Aktualizovať. Ak problém naďalej pretrváva, prejdite na ďalší krok.

Krok č. 6: Manuálna inštalácia aktualizácií definícií vírusov a spyware

Krok č. 7: Kontaktovanie technickej podpory

 • Ak sa problém neodstránil pomocou uvedených krokov, kontaktujte technickú podporu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite Technická podpora.