Ak chcete, aby Windows inštaloval dôležité aktualizácie hneď, keď budú k dispozícii, zapnite funkciu automatických aktualizácií. Dôležité aktualizácie poskytujú značné výhody, napríklad lepšie zabezpečenie a vyššiu spoľahlivosť. Vo Windowse môžete tiež nastaviť, aby sa automaticky inštalovali odporúčané aktualizácie, ktoré neriešia kritické problémy a rozširujú možnosti používania počítača. Voliteľné aktualizácie a aktualizácie spoločnosti Microsoft sa nepreberajú ani neinštalujú automaticky.

Ďalšie informácie o automatických aktualizáciách a inštalácii aktualizácií Windowsu nájdete v témach Windows Update: najčastejšie otázky.

Ďalšie informácie o typoch aktualizácií publikovaných spoločnosťou Microsoft nájdete v článku Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft na webovej lokalite pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft.

  1. Ak chcete otvoriť Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Aktualizácia a obnovenie.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať spôsob inštalácie aktualizácií.

  3. V časti Dôležité aktualizácie vyberte požadovanú možnosť.

  4. V časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Poskytovať odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie.

  5. V časti Microsoft Update začiarknite políčko Poskytovať aktualizácie pre ďalšie produkty spoločnosti Microsoft pri aktualizácii systému Windows a potom ťuknite alebo kliknite na položku Použiť.




Potrebujete ďalšiu pomoc?