Zapnutie alebo vypnutie hosťovského kontaAk chcete dočasne sprístupniť počítač inej osobe, môžete vytvoriť hosťovské konto. Osoby používajúce hosťovské konto nemôžu inštalovať softvér alebo hardvér, meniť nastavenia alebo vytvoriť heslo. Hosťovské konto umožňuje používateľovi prihlásiť sa do siete, prehľadávať Internet a vypnúť počítač, a preto by ste mali hosťovské konto vypnúť, keď ho nebudete používať.

Poznámka

 • Hosťovské konto nie je k dispozícii vo vydaní Windows 7 Starter.

Kroky, ktoré by ste mali vykonať, sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa počítač nachádza v doméne alebo v pracovnej skupine. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Zisťovanie, či sa počítač nachádza v pracovnej skupine alebo v doméne v téme Aký je rozdiel medzi doménou, pracovnou skupinou a domácou skupinou?.

Zobraziť všetko

Tento počítač je v doméne

 1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a potom znova kliknete na položku Používateľské kontá.
 2. Kliknite na položku Spravovať používateľské kontá. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na kartu Spresniť, kliknite na položku Spresniť a potom kliknite na položku Používatelia.

 4. Dvakrát kliknite na položku Guest.

 5. V dialógovom okne Vlastnosti konta Guest začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Konto je deaktivované.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Môj počítač sa nachádza v pracovnej skupine

 1. Otvorte okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení k sieťovej doméne) a následným kliknutím na položku Používateľské kontá.

 2. Kliknite na položku Spravovať iné konto. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak je hosťovské konto vypnuté, kliknite na položku Guest a potom kliknite na tlačidlo Zapnúť.

  • Ak je hosťovské konto zapnuté, kliknite na položku Guest a potom kliknite na tlačidlo Vypnite konto hosťa.Potrebujete ďalšiu pomoc?