Vypnutie počítača: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa vypnutia počítača.

Zobraziť všetko

Ako vypnem počítač?

V predvolenom nastavení sa kliknutím na tlačidlo Vypnúť zatvorí systém Windows a vypne sa počítač. (Ak chcete nájsť tlačidlo Vypnúť, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart.)

Stolný počítač môžete vypnúť tiež stlačením tlačidla napájania na počítači. Stlačením tlačidla napájania na boku prenosného počítača sa počítač prepne do režimu s úsporou energie, ktorý sa nazýva režim spánku. Režim spánku automaticky ukladá dokumenty a programy do pamäte a vypína všetky nepotrebné funkcie. Výhodou režimu spánku je, že počítaču trvá iba niekoľko sekúnd, kým sa vráti do prevádzkového režimu a že sa spotrebováva minimum energie.

Informácie o tom, ako zmeniť reakciu počítača na stlačenie tlačidla napájania alebo tlačidla Vypnúť v ponuke Štart, nájdete v téme Zmena správania počítača pri stlačení tlačidla napájania.

Poznámka

  • Pred prepnutím počítača do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku vždy uložte otvorené súbory. Pred vypnutím počítača uložte súbory a zatvorte všetky otvorené programy.

Prečo sa počítač nevypne?

Programy v niektorých prípadoch bránia systému Windows, aby sa správne vypol. Keď nastane takáto situácia, obrazovka stmavne a systém Windows zobrazí informáciu o programoch, ktoré bránia počítaču vo vypnutí, a niekedy môže uviesť aj dôvody.

Stmavnutá obrazovka zobrazuje dve tlačidlá: Vynútiť vypnutie a Zrušiť. Kliknutím na tlačidlo Vynútiť vypnutie zatvoríte všetky programy, vypnete systémWindows a vypnete počítač. Po kliknutí na toto tlačidlo môže dôjsť ku strate všetkej neuloženej práce, preto ak je nutné uložiť nejaké súbory, kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa vráťte do systému Windows a uložte svoju prácu.

Niekedy sa môže stať, že budete musieť vypnúť nereagujúci program manuálne. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ukončenie programu, ktorý neodpovedá.

Poznámka

  • Ak chcete zabrániť strate údajov, pred vypnutím počítača uložte všetky súbory a zatvorte všetky otvorené programy.

Mal by som vypínať počítač alebo používať režim spánku?

Výhodou režimu spánku je, že počítaču trvá iba niekoľko sekúnd, kým sa vráti do prevádzkového režimu a že sa spotrebováva minimum energie. Tiež nie je nutné znovu spúšťať programy ani otvárať súbory ako pri vypnutí počítača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Spánok a dlhodobý spánok: najčastejšie otázky.

V niektorých situáciách je nutné počítač vypnúť úplne, napríklad pri inštalácii nového hardvéru alebo keď je nutné odpojiť stolný počítač (alebo prenosný počítač, ktorý nemá nainštalovanú batériu) od elektrickej siete.

Môžem zmeniť správanie počítača pri kliknutí na tlačidlo vypnutia?

Áno. Môžete zmeniť predvolené nastavenie tlačidla Vypnúť v ponuke Štart a tlačidla napájania na skrinke počítača (alebo na okraji prenosného počítača). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena správania počítača pri stlačení tlačidla napájania.Potrebujete ďalšiu pomoc?