Zapnutie a vypnutie technológie ReadyBoost pre ukladacie zariadenie


Funkcia ReadyBoost umožňuje zrýchliť počítač využívaním ukladacieho priestoru na väčšine diskov USB flash a pamäťových kariet flash.

Pozrite si toto video a naučte sa zapnúť alebo vypnúť funkciu ReadyBoost pre ukladacie zariadenie. (1:32)

Zapnutie a vypnutie funkcie ReadyBoost

 1. Pripojte disk flash alebo pamäťovú kartu flash k počítaču.

 2. V dialógovom okne Automatické prehrávanie kliknite v časti Všeobecné možnosti na položku Zrýchliť systém.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti kliknite na kartu ReadyBoost a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete funkciu ReadyBoost vypnúť, kliknite na položku Nepoužívať toto zariadenie.

  • Ak chcete pre funkciu ReadyBoost vyhradiť maximálnu veľkosť priestoru na disku flash alebo na pamäťovej karte flash, kliknite na položku Vyhradiť toto zariadenie pre funkciu ReadyBoost. Systém Windows zachová súbory, ktoré sú na zariadení uložené, a zvyšné miesto použije ne zrýchlenie systému.

  • Ak chcete pre funkciu ReadyBoost použiť menej miesta, než je maximálne voľné miesto, kliknite na položku Použiť toto zariadenie a následným posunutím jazdca vyberte veľkosť voľného miesta zariadenia, ktoré chcete použiť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok karty ReadyBoost
  Posuňte jazdec podľa toho, koľko miesta chcete vyhradiť na zrýchlenie systému.

Poznámky

 • Ak sa okno Automatické prehrávanie neotvorí, je pravdepodobne vypnuté. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Riešenie problémov s automatickým prehrávaním.

 • Aby mohla funkcia ReadyBoost efektívne zrýchliť počítač, na disku alebo pamäťovej karte flash by mal byť najmenej 1 gigabajt (GB) voľného miesta. Ak na disku alebo karte nie je dostatok voľného miesta pre funkciu ReadyBoost, zobrazí sa hlásenie s výzvou na uvoľnenie miesta. Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití disku flash alebo pamäťovej karty flash s voľným miestom, ktorého veľkosť je v porovnaní s veľkosťou pamäte RAM v počítači najmenej dvojnásobná.

Ďalšie informácie o tom, ako funkcia ReadyBoost pracuje a aké typy pamäťových zariadení flash podporuje, nájdete v téme Použitie pamäte ukladacieho zariadenia na zrýchlenie počítača.Potrebujete ďalšiu pomoc?