Vypnutie alebo zapnutie kontroly používateľských kont


Kontrola používateľských kont (UAC) pomáha zabrániť neoprávneným zmenám v počítači. Ak sa majú v počítači vykonať zmeny, ktoré vyžadujú povolenie na úrovni správcu, kontrola používateľských kont vás upozorní. Tieto typy zmien môžu ovplyvniť zabezpečenie počítača alebo nastavenia pre ostatných používateľov počítača. Kontrolu používateľských kont sa odporúča ponechať zapnutú, aby bol počítač lepšie zabezpečený.

Pozrite si toto video a naučte sa zapnúť alebo vypnúť funkciu Kontrola používateľských kont (UAC). (1:11)

Zapnutie a vypnutie služby UAC

  1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Nastavenie kontroly používateľských kont, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text uac a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie kontroly používateľských kont.

  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

    • Ak chcete kontrolu používateľských kont vypnúť, posuňte jazdec do polohy Nikdy neupozorňovať a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu. Kontrola používateľských kont sa vypne až po reštartovaní počítača.

    • Ak chcete kontrolu používateľských kont zapnúť, posuňte jazdec na požadovanú úroveň upozorňovania a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

    Ďalšie informácie o možnostiach oznámení sa nachádzajú v téme Aké je nastavenie kontroly používateľských kont?.Potrebujete ďalšiu pomoc?