Zapnutie alebo vypnutie programu Windows Defender


Keď je program Windows Defender zapnutý, oznámi vám, keď sa spyware alebo iný potenciálne nežiaduci softvér pokúsi nainštalovať do počítača. Ak použijete predvolené nastavenie, program Windows Defender tiež vyhľadáva nové definície (súbory, ktoré sa používajú na určenie, či je softvér typu spyware) a automaticky odstraňuje každú zistenú položku, pre ktorú sa odporúča akcia odstránenia. Ďalšie informácie o programe Windows Defender nájdete v téme Používanie programu Windows Defender.

Pozrite si toto video a naučte sa zapnúť alebo vypnúť nástroj Windows Defender. (1:25)

Otvorenie programu Windows Defender

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Defender a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  3. Kliknite na položku Správca, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť tento program a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.