Zapnutie alebo vypnutie súčastí systému Windows



Niektoré programy a súčasti, ktoré sa dodávajú so systémom Windows, napríklad Internetové informačné služby, je pred použitím potrebné zapnúť. Viaceré zo súčastí sú štandardne zapnuté, môžete ich však vypnúť, ak ich nepoužívate.

Ak ste chceli vypnúť niektorú súčasť v predchádzajúcich verziách systému Windows, museli ste ju úplne odinštalovať z počítača. V tejto verzii systému Windows zostávajú tieto súčasti uložené na pevnom disku, takže ich v prípade potreby môžete opätovne zapnúť. Vypnutie určitej súčasti neznamená jej odinštalovanie a neznižuje množstvo miesta na pevnom disku, ktorý využívajú súčasti systému Windows.

Pri zapnutí alebo vypnutí súčastí systému Windows postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
  2. Ak chcete zapnúť súčasť systému Windows, začiarknite políčko vedľa názvu súčasti. Ak chcete súčasť systému Windows vypnúť, zrušte začiarknutie políčka. Kliknite na tlačidlo OK.

Obrázok dialógového okna Súčasti systému Windows
Priečinky môžu obsahovať začiarknuté aj nezačiarknuté súčasti

Niektoré súčasti systému Windows sú zoskupené do priečinkov a niektoré priečinky obsahujú podpriečinky s ďalšími súčasťami. Ak je začiarkavacie políčko začiarknuté iba čiastočne alebo je neaktívne, znamená to, že niektoré položky v priečinku sú zapnuté a niektoré vypnuté. Ak chcete zobraziť obsah priečinka, dvakrát naň kliknite.

Poznámka

  • V systéme Windows Server 2008 R2 použite na zapnutie alebo vypnutie súčastí systému Windows nástroj Server Manager.



Potrebujete ďalšiu pomoc?