Zapnutie alebo vypnutie brány Windows Firewall


Ak je počítač pripojený k sieti, v dokončení týchto krokov vám môže zabrániť nastavenie sieťovej politiky.

Zobraziť všetko

Zapnutie brány Windows Firewall

 1. Ak chcete otvoriť bránu Windows Firewall, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text firewall a potom kliknite na položku Windows Firewall.

 2. Na ľavej table kliknite na príkaz Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Obrázok prepojenia Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall v okne brány Windows Firewall
  Prepojenie na vypínanie a zapínanie brány Windows Firewall v bráne Windows Firewall
 3. Kliknite na možnosť Zapnúť bránu Windows Firewall pod každým sieťovým umiestnením, ktoré chcete zabezpečiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete pomocou brány firewall blokovať všetky pripojenia vrátane programov, ktorým ste v minulosti povolili komunikáciu cez bránu firewall, začiarknite políčko Blokovať všetky prichádzajúce pripojenia vrátane tých, ktoré sú v zozname povolených programov.

Vypnutie brány Windows Firewall

Pozrite si toto video a naučte sa vypnúť bránu Windows Firewall. (1:09)

Upozornenie

 • Bránu Windows Firewall by ste mali vypnúť len v prípade, ak je zapnutá iná brána firewall. Vypnutie brány Windows Firewall môže znížiť zabezpečenie počítača (a siete, ak je k dispozícii) proti poškodeniu červami alebo hakermi.

 • Okrem brány firewall je na ochranu počítača potrebný antivírusový program a program na ochranu pred malvérom. Nainštalujte program Microsoft Security Essentials alebo iný antivírusový program a program na ochranu pred malvérom. Zabezpečte ich pravidelnú aktualizáciu. Mnohé z týchto programov sa aktualizujú automaticky.

 1. Ak chcete otvoriť bránu Windows Firewall, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text firewall a potom kliknite na položku Windows Firewall.

 2. Kliknite na príkaz Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na položku Vypnúť bránu Windows Firewall (neodporúča sa) pod každým sieťovým umiestnením, pre ktoré chcete vypnúť zabezpečenie, a potom kliknite na tlačidlo OK.