Ak chcete ukončiť prácu s počítačom, je veľmi dôležité jeho správne vypnutie – nielen z dôvodu úspory energie, ale aj na lepšie zabezpečenie počítača a správne uloženie údajov. Existujú tri spôsoby vypnutia počítača: stlačenie tlačidla napájania na počítači, použitie tlačidla Vypnúť (niekedy nazývaného aj tlačidlo napájania) v ponuke Štart a zaklopenie počítača, ak používate prenosný počítač.

Použitie tlačidla Vypnúť v ponuke Štart

Ak chcete vypnúť počítač pomocou ponuky Štart, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom v pravom dolnom rohu ponuky Štart kliknite na tlačidlo Vypnúť.

Po kliknutí na tlačidlo Vypnúť počítač zatvorí všetky otvorené programy spolu so systémom Windows a potom úplne vypne počítač a obrazovku. Vypnutím sa vaša práca neuloží, preto musíte najskôr uložiť svoje súbory.

Obrázok tlačidla Vypnúť s rozbalenou ponukou
Kliknutie na šípku vedľa tlačidla Vypnúť na zobrazenie ďalších možností.

Zmena nastavenia tlačidla Vypnúť

V predvolenom nastavení tlačidlo Vypnúť vypína počítač. Môžete však zmeniť akciu pri kliknutí na toto tlačidlo.

 1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

 2. Kliknite na kartu Ponuka Štart.

 3. V zozname Akcia tlačidla napájania kliknite na požadovanú položku a potom na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak ste pripojení k sieťovej doméne, je možné, že nastavenie vykonané správcom siete (nastavenie skupinovej politiky) vám zabráni vo vykonaní vyššie uvedených krokov.

Existuje ďalší stav, v ktorom sa môže tlačidlo Vypnúť nachádzať. Ak je počítač nastavený na príjem automatických aktualizácií a aktualizácie sú pripravené na inštaláciu, tlačidlo Vypnúť bude vyzerať nasledovne:

Obrázok tlačidla Vypnúť, ktoré je pripravené na inštalovanie aktualizácií a vypnutie počítača
Tlačidlo Vypnúť (nainštalovanie aktualizácií a vypnutie)

Keď v tomto prípade kliknete na tlačidlo Vypnúť, systém Windows nainštaluje aktualizácie a potom vypne počítač.

Poznámka

 • Spustenie počítača po jeho vypnutí trvá dlhšie ako jeho prebudenie z režimu spánku.

Používanie režimu spánku

Počítač môžete namiesto vypnutia uviesť do režimu spánku. Keď je počítač v režime spánku, monitor sa vypne a ventilátor počítača sa zastaví. Zvyčajne bude blikať alebo svietiť žltý indikátor na skrinke počítača, ktorý signalizuje, že počítač je v režime spánku. Celý proces bude trvať iba niekoľko sekúnd.

Keďže systém Windows si zapamätá, čo ste robili, pred prepnutím počítača do režimu spánku nemusíte zatvárať svoje programy a súbory. Pred prepnutím počítača do akéhokoľvek režimu s nízkou spotrebou energie je však vždy dobré uložiť si svoju prácu. Po ďalšom zapnutí počítača (a vložení svojho mena a hesla, ak bude požadované) sa na obrazovke zobrazí presne to, čo sa na nej zobrazovalo v okamihu vypnutia počítača.

Ak chcete počítač prebudiť, stlačte tlačidlo napájania na skrinke počítača. Pretože už nemusíte čakať na štart systému Windows, počítač sa prebudí v priebehu niekoľkých sekúnd a vy môžete okamžite pokračovať v práci.

Poznámka

 • Počas spánku počítač spotrebováva iba minimálne množstvo energie, ktoré potrebuje na uchovanie údajov v pamäti. Ak používate prenosný počítač, nemusíte mať obavy – batéria sa nevybije. Po niekoľkých hodinách spánku alebo pri poklese kapacity batérie sa výsledok vašej práce uloží na pevný disk a počítač sa vypne úplne, takže už nebude míňať energiu.

Kedy vypínať počítač

Aj keď je prepnutie počítača do režimu spánku najrýchlejším spôsobom jeho vypnutia a je to najlepšie riešenie pre opätovné rýchle spustenie systému, je niekoľko situácií, kedy musíte počítač vypnúť úplne:

 • Ak pridávate alebo inovujete hardvér v počítači – napríklad inštalujete pamäť, diskovú jednotku, zvukovú kartu alebo grafickú kartu. Vypnite počítač a odpojte ho od zdroja napájania ešte skôr, ako začnete s inováciou.

 • Ak pridávate tlačiareň, monitor, externú jednotku alebo iné hardvérové zariadenie, ktoré sa nedá zapojiť do portu USB alebo portu IEEE 1394 počítača. Pred pridaním počítača vypnite počítač.

Poznámka

 • Ak pridávate hardvér s káblom USB, počítač nemusíte vypínať. Väčšina novších zariadení používa káble USB. Kábel USB vyzerá takto:

  Obrázok kábla USB
  Kábel USB

Používatelia prenosných počítačov: Zatvorte kryt počítača

Ak máte prenosný počítač, k dispozícii je ešte jednoduchší spôsob jeho vypnutia: zatvorenie krytu počítača. Môžete vybrať, či chcete počítač uspať, vypnúť alebo prepnúť do iného režimu s úsporou energie. Ďalšie informácie získate v téme Zmena akcie pri zatvorení krytu prenosného počítača.

Ak vám to viac vyhovuje, môžete prenosný počítač vypnúť stlačením tlačidla napájania na jeho vonkajšom kryte. Ďalšie informácie získate v téme Zmena správania počítača pri stlačení tlačidla napájania.Potrebujete ďalšiu pomoc?