Televízne signály podporované aplikáciou Windows Media Center


Pomocou aplikácie Windows Media Center môžete v počítači naživo sledovať a nahrávať televízne vysielanie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Sledovanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center a Nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center.

Schopnosť sledovať a nahrávať televízne signály a programy závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Typ televíznej karty alebo televíznych kariet, ktoré sú pripojené k počítaču, alebo sú v ňom nainštalované. Na sledovanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Media Center sa vyžaduje televízna karta. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je potrebné vedieť pred pridaním televíznych prijímačov na používanie v aplikácii Windows Media Center?.

 • Typ signálu pripojeného k televíznej karte. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Televízia v počítači: Informácie o televíznych signáloch a televíznych kartách.

 • Typ signálu prijímaného v oblasti.

 • Krajina alebo oblasť, kde žijete, ako aj používaný štandard vysielania.

 • Typ televízneho programu predplateného u poskytovateľa káblového alebo satelitného vysielania.

 • Poskytovateľ televíznych káblových alebo satelitných služieb.

 • Systémové prostriedky, ktoré sú k dispozícii v počítači. Medzi systémové prostriedky patrí rýchlosť procesora, pamäť, možnosti grafickej karty, ako aj dostupné zásuvky kariet a porty USB.

V aplikácii Media Center je podporovaných niekoľko typov analógových a digitálnych televíznych signálov. Medzi analógové televízne signály patria signály typu NTSC, PAL a SECAM. Analógové televízne signály sa zvyčajne prijímajú prostredníctvom informačného kanála káblovej televízie, kým digitálne televízne signály, ako napríklad ATSC, ISDB-T, DVB-T a DVB-S sa prijímajú prostredníctvom informačného kanála digitálneho kábla, vzduchom pomocou antény alebo prostredníctvom satelitu. Medzi typy digitálnych televíznych signálov patria:

 • ATSC. Advanced Television Systems Committee (ATSC) je bežný typ digitálneho signálu používaný v USA. (Často sa používa aj v Kanade, Mexiku a Kórei). Signál typu ATSC je určený na pozeranie v širokouhlom formáte (16:9) pri rozlíšení až do 1 920 × 1 080 pixlov.

 • NTSC. National Television System Committee (NTSC) je typ signálu, ktorý bol v USA vyradený v roku 2009 ako súčasť prechodu na digitálne televízne vysielanie. Ak je televízna karta kompatibilná iba s typom signálu NTSC, v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb ešte môžete prijímať televízny signál, ale nebude môcť prijímať televízny signál šírený terestriálne pomocou antény.

 • QAM. Quadrature Amplitude Modulation (QAM) je štandard digitálneho kábla v USA. Existujú dva typy signálu QAM: nezašifrované QAM (niekedy nazývané ClearQAM) a zašifrované QAM. Väčšina televíznych kariet kompatibilných s typom QAM funguje len s nezašifrovanými kanálmi. Obsah prémiových kanálov je zvyčajne zašifrovaný a vyžaduje sa používanie digitálneho káblového prijímača od poskytovateľa káblového vysielania.

 • ISDB. ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) je formát vysielania digitálnej televízie a digitálneho zvuku, ktorý vytvorilo Japonsko s cieľom umožniť rozhlasovým a televíznym staniciam konvertovanie na digitálny formát.

 • DVB-T. DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) je štandard európskeho konzorcia DVB pre prenos pozemného vysielania digitálnych TV staníc. Typ signálu DVB-T je najbežnejším digitálnym formátom a je podporovaný vo všetkých miestnych nastaveniach. (Na jeho používanie je potrebná televízna karta DVB-T.) Ďalšie informácie o type signálu DVB-T sa nachádzajú na webovej lokalite DVB.

  Ak bývate v Európe a máte anténu podporujúcu príjem kanálov DVB-T, mohli by byť v aplikácii Media Center identifikované kanály, ktoré neprijmete počas procesu nastavenia televízneho signálu. V takom prípade môžete neprijímané kanály zo Sprievodcu odstrániť. Ďalšie informácie o tomto postupe sa nachádzajú v téme Použitie Sprievodcu v aplikácii Windows Media Center.

 • DVB-S. DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite) je spôsob digitálneho televízneho vysielania, ktoré sa prenáša satelitom v Európe a iných častiach sveta. Bez ohľadu na to, či je digitálny signál bezplatný alebo spoplatnený, v aplikácii Media Center sa vyžaduje na podporu tohto štandardu vysielania externý prijímač. Protokol pre satelitný prenos DVB-S bol vytvorený priemyselnou organizáciou Digital Video Broadcasting Project, ktorá vyvíja technológie pre digitálnu televíziu.

  Satelitná televízia je televízny systém, v ktorom sa signál prenáša na obiehajúci satelit. Satelit prijme signál, zosilní ho a potom ho prenesie naspäť na zem. Satelitné televízne signály majú digitálny formát, väčšina štandardných televízií v USA má však analógový formát. Aby bolo možné analógový televízny signál prehrávať, v satelitnom televíznom prijímači sa konvertuje digitálny signál na analógový formát, ktorý štandardná televízia dokáže rozpoznať a prehrať. Existujú dva typy digitálneho signálu pre satelitnú televíziu:

  • Bezplatný. Signál DVB-S je primárny typ signálu pre bezplatnú satelitnú televíziu. Tento typ programového obsahu je k dispozícii na celom svete a je obľúbený v Európe.

  • Spoplatnený. Väčšina signálov satelitnej televízie so službou DTH (direct-to-home) je šifrovaná, a preto je ich možné sledovať iba na základe spoplatneného odberu. Predplatitelia dostanú od poskytovateľa televíznych služieb externé prijímače, ktoré slúžia na dešifrovanie signálov zašifrovaných programov. V aplikácii Windows Media Center je podporovaný obsah satelitného vysielania so službou DTH prostredníctvom externého prijímača od poskytovateľa televíznych služieb.

Identifikácia článku: MSW700019Potrebujete ďalšiu pomoc?