Dvojstupňové overenie: najčastejšie otázky

Dvojstupňové overenie pri každom prihlásení do konta Microsoft využíva dva spôsoby overenia identity:

 • vaše heslo,

 • ďalší bezpečnostný kód.

Dvojstupňové overenie pomáha chrániť konto tak, že hakerom sťaží možnosť prihlásenia, dokonca aj keď sa im podarí získať vaše heslo. Ak zapnete dvojstupňové overenie, pri každom prihlásení cez zariadenie, ktoré nie je dôveryhodné, sa zobrazí ešte jedna stránka. Na tejto stránke sa nachádza výzva, aby ste na prihlásenie zadali bezpečnostný kód. Nový bezpečnostný kód vám môžeme odoslať do telefónu alebo na druhú e-mailovú adresu, prípadne ho môžete získať prostredníctvom overovacej aplikácie v smartfóne.

Zobraziť všetko

Ako zapnúť dvojstupňové overenie?

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.

  Keďže ide o zmenu citlivých informácií, môže sa vám zobraziť výzva na zadanie bezpečnostného kódu. Pozrite sa, či sa vám kód doručil do telefónu alebo na druhú e-mailovú adresu, zadajte ho a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať.

 2. Pod položkou Informácie o hesle a zabezpečení ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť informácie o zabezpečení.

 3. V časti Dvojstupňové overenie ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť dvojstupňové overenie.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej a potom postupujte podľa pokynov.

  Ak pred zapnutím dvojstupňového overenia treba pridať alebo overiť ďalšie informácie o zabezpečení, zobrazí sa výzva s potrebnými krokmi.

Mám zapnuté dvojstupňové overenie. Ako sa mám prihlásiť do aplikácií a zariadení, ktoré neprijímajú bezpečnostné kódy?

Niektoré aplikácie (ako sú poštové aplikácie v niektorých smartfónoch) alebo zariadenia (napríklad Xbox 360) pri prihlásení nezobrazujú výzvu na zadanie bezpečnostného kódu. Ak sa v prípade určitej aplikácie alebo zariadenia zobrazí chybové hlásenie o zadaní nesprávneho hesla, pre danú aplikáciu bude treba vytvoriť jedinečné prihlasovacie heslo. Po prihlásení cez heslo aplikácie je všetko pripravené na to, aby ste túto aplikáciu či zariadenie používali. Takéto heslo treba v prípade danej aplikácie alebo zariadenia bez možnosti výzvy na zadanie bezpečnostného kódu vytvoriť a prihlásiť sa pomocou neho len raz.

 1. Prihláste sa do konta Microsoft.

 2. Pod položkou Informácie o hesle a zabezpečení ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť informácie o zabezpečení.

  Ak sa zobrazí výzva, aby ste sem zadali bezpečnostný kód, zadajte ho a ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať.

 3. V časti Heslá aplikácií ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť nové heslo aplikácie.

  Vygeneruje sa nové heslo aplikácie a zobrazí sa na obrazovke.

 4. Prepnite na aplikáciu alebo zariadenie, pre ktoré toto heslo potrebujete, a zadajte heslo aplikácie zobrazené na obrazovke.

Ďalšie informácie o prihlasovaní do konkrétnych zariadení nájdete v téme Heslá aplikácií a dvojstupňové overenie.

Mám zapnuté dvojstupňové overenie, ale už nepoužívam tie isté alternatívne kontaktné údaje. Čo mám robiť?

Alternatívne kontaktné údaje slúžia na zabezpečenie konta. Ak nie sú platné, treba ich aktualizovať. Môžete uviesť nové kontaktné údaje a určiť neaktuálne e-mailové adresy alebo telefónne čísla na odstránenie.

Dôležité

 • Majte na pamäti, že vaše staré informácie úplne neodstránime počas 30 dní. V rámci tohto obdobia sa do svojho konta Microsoft nebudete môcť prihlásiť. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, no toto obdobie čakania by malo zabrániť hakerom v tom, aby bez vášho vedomia aktualizovali vaše informácie o zabezpečení a získali prístup k vášmu kontu.

 1. Na prihlasovacej stránke konta Microsoft zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo.

 2. Na stránke Pomoc s ochranou konta ťuknite alebo kliknite na položku Použiť inú možnosť overenia.

 3. Ak sú vaše alternatívne kontaktné údaje neaktuálne, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Už k nim nemám prístup a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na stránke Už nemám prístup k svojim informáciám o zabezpečení ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej a potom podľa pokynov pridajte a overte svoje aktuálne kontaktné údaje.

Potrebujete ďalšiu pomoc?