Písanie bez použitia klávesnice (Klávesnica na obrazovke)


Pri písaní a zadávaní údajov môžete namiesto fyzickej klávesnice použiť program Klávesnica na obrazovke. V programe Klávesnica na obrazovke sa zobrazí vizuálna klávesnica so všetkými štandardnými klávesmi. Klávesy môžete vyberať pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia, alebo sa môžete presúvať po klávesoch na obrazovke pomocou jedného klávesu alebo skupiny klávesov.

Pozrite si video a zistite, ako písať bez použitia klávesnice (1:21)

Písanie bez použitia klávesnice

 • Otvorte klávesnicu na obrazovke kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Klávesnica na obrazovke.

Zobraziť všetko

Zmena spôsobu zadávania informácií do programu Klávesnica na obrazovke

 1. Otvorte klávesnicu na obrazovke kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. Kliknite na položku Možnosti a potom v časti Na použitie klávesnice na obrazovke vyberte požadovaný režim:

  Režim písania Popis
  Režim písania

  Kliknúť na klávesy

  Popis

  V režime klikania sa text píše klikaním na klávesy na obrazovke.

  Režim písania

  Podržať ukazovateľ nad klávesmi

  Popis

  V režime podržania ukazovateľa nad klávesmi sa pomocou myši alebo pákového ovládača ukazuje na kláves po dobu preddefinovaného časového intervalu a vybratý znak sa napíše automaticky.

  Režim písania

  Skenovať klávesy

  Popis

  V režime skenovania klávesov program Klávesnica na obrazovke neustále prehľadáva klávesnicu a zvýrazňuje oblasti klávesov, ktorých znaky možno napísať stlačením klávesovej skratky, pomocou prepínacieho vstupného zariadenia alebo pomocou zariadenia, ktoré simuluje klikanie myšou.

Poznámky

 • Ak používate režim ukázania alebo režim skenovania a omylom minimalizujete program Klávesnica na obrazovke, môžete ho znova zobraziť tak, že podržíte ukazovateľ myši na odkaze na program na paneli úloh (v režime ukazovania) alebo stlačíte skenovací kláves (v režime skenovania).

 • Ak používate kliknutie myšou na výber klávesu v režime skenovania klávesov, ukazovateľ myši musí byť umiestnený nad oknom programu Klávesnica na obrazovke.

 • Rozloženie klávesnice v programe Klávesnica na obrazovke sa mení v závislosti od jazyka zobrazeného v aktívnom programe.

Nastavenie počuteľných kliknutí v programe Klávesnica na obrazovke

Program Klávesnica na obrazovke môžete nastaviť tak, aby pri stlačení klávesu prehral akustické kliknutia.

 1. Otvorte klávesnicu na obrazovke kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. Kliknite na položku Možnosti, začiarknite políčko Použiť zvuk kliknutia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Používanie číselnej klávesnice v programe Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie čísel pomocou programu Klávesnica na obrazovke môžete použiť číselnú klávesnicu.

 1. Otvorte klávesnicu na obrazovke kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. Kliknite na položku Možnosti, začiarknite políčko Zapnúť číselnú klávesnicu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zapnutie dokončovania textu v programe Klávesnica na obrazovke

Keď je zapnuté dokončovanie textu, pri písaní v programe Klávesnica na obrazovke sa zobrazuje zoznam slov, ktoré pravdepodobne píšete.

 1. Otvorte klávesnicu na obrazovke kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo, kliknutím na položku Zjednodušenia prístupu a následným kliknutím na položku Klávesnica na obrazovke.

 2. Kliknite na položku Možnosti, začiarknite políčko Použiť dokončovanie textu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak nechcete, aby sa po vložení slova pri používaní dokončovania textu vkladala medzera, zrušte začiarknutie políčka Vložiť medzeru za dokončené slová a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Funkcia dokončovania textu je dostupná iba v angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine a španielčine. Ak chcete zapnúť funkciu dokončovania textu v určitom jazyku, musíte najprv nainštalovať doplnkové jazykové súbory pre daný jazyk. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia alebo zmena jazyka rozhrania.

 • Dokončovanie textu nie je zahrnuté do verzie Windows 7 Home Basic.Potrebujete ďalšiu pomoc?