Aké typy pripojenia vzdialenej pracovnej plochy povoliť?


Ak chcete povoliť inému počítaču, aby sa pripojil k vášmu počítaču pomocou programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, musíte povoliť pripojenie výberom vhodného nastavenia na karte Vzdialené použitie v časti Vlastnosti systému. Ak chcete otvoriť túto kartu, postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Nastavenia vzdialeného prístupu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Nasledujúce informácie vám pomôžu vybrať vhodné nastavenie:

 • Výberom možnosti Nepovoliť pripojenia k tomuto počítaču zabránite inej osobe pripojiť sa k vášmu počítaču použitím služby Vzdialená pracovná plocha alebo použitím vzdialených programov.

 • Ak vyberiete možnosť Povoliť pripojenia z počítačov s akoukoľvek verziou programu Vzdialená pracovná plocha, umožníte používateľom s akoukoľvek verziou programu služby Vzdialená pracovná plocha alebo so vzdialenými programami pripojiť sa k vášmu počítaču. Vyberte túto možnosť, ak neviete, akú verziu programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy používajú ostatní používatelia (táto možnosť je však menej bezpečná než tretia možnosť).

 • Výberom možnosti Povoliť pripojenia iba z počítačov so spusteným programom Vzdialená pracovná plocha s overením na úrovni siete umožníte pripojenie k počítaču používateľom s verziami programu Vzdialená pracovná plocha alebo so vzdialenými programami s overovaním na úrovni siete (NLA). Toto je najbezpečnejšia možnosť, ak viete, že k počítaču sa budú pripájať používatelia počítačov so systémom Windows 7. (V systéme Windows 7 používa program Vzdialená pracovná plocha overovanie na úrovni siete.)

  Čo je overovanie na úrovni siete?

  Overovanie na úrovni siete (NLA) je spôsob overovania, ktorým sa vykoná overovanie používateľa pred vytvorením úplného pripojenia vzdialenej pracovnej plochy a zobrazením prihlasovacej obrazovky. Vzdialený počítač tak možno chrániť pred hakermi a škodlivým softvérom. Výhody overovania na úrovni siete sú tieto:

  • Vyžaduje sa menší počet vzdialených počítačových prostriedkov než v prípade starších verzií programu Pripojenie vzdialenej plochy. Vzdialený počítač nespustí hneď plné pripojenie vzdialenej pracovnej plochy ako v predchádzajúcich verziách, ale používa obmedzený počet prostriedkov pred overením požívateľa.

  • Tým sa dosiahne lepšie zabezpečenie pomocou zníženia rizika útokov DoS (denial-of-service). (Útok DoS sa usiluje obmedziť alebo zabrániť prístupu na Internet.)

  • Používa overovanie vzdialeného počítača, čo napomáha ochrane používateľa pred pripojením vzdialených počítačov, ktoré by mohli byť použité na škodlivé účely.

  Kontrola verzie programu Vzdialená pracovná plocha s overovaním na úrovni siete

  1. Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy môžete otvoriť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy a v zozname výsledkov potom kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

  2. Kliknite na ikonu v ľavom hornom rohu dialógového okna Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy a potom kliknite na položku Informácie.

   Obrázok dialógového okna Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy
   Dialógové okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy
  3. V dialógovom okne Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy – informácie nájdite spojenie „Overovanie na úrovni sieti je podporované“.

Ďalšie informácie o vzdialenej pracovnej ploche nájdete v téme Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy: najčastejšie otázky.