Princípy ochrany v reálnom čase v programe Windows Defender


Ochrana v reálnom čase pred spyware vás upozorní, keď sa spyware alebo iný nežiaduci softvér pokúsi nainštalovať alebo spustiť v počítači. V závislosti od úrovne výstrahy môžete vybrať jednu z nasledovných akcií, ktorú na softvér použijete:

  • Odoslať do karantény. Premiestni softvér do iného umiestnenia v počítači a potom zabráni jeho spusteniu, kým sa nerozhodnete softvér obnoviť alebo odstrániť z počítača.

  • Odstrániť. Natrvalo odstráni softvér z počítača.

  • Povoliť. Pridá softvér do zoznamu povolených položiek v programe Windows Defender a povolí jeho spúšťanie v počítači. Program Windows Defender vás už nebude upozorňovať na možné riziko, ktoré softvér môže predstavovať pre ochranu osobných údajov alebo pre počítač. Softvér pridávajte do zoznamu povolených položiek len vtedy, ak softvéru a vydavateľovi softvéru dôverujete.

Môžete vybrať softvér a nastavenia, ktoré chcete prostredníctvom programu Windows Defender monitorovať, odporúča sa však používať všetky možnosti ochrany v reálnom čase, ktoré sa označujú ako agenti. Jednotliví agenti a ich význam sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

Agent ochrany v reálnom čase
Účel

Prevzaté súbory a prílohy

Sleduje súbory a programy, ktoré spolupracujú s webovými prehľadávačmi. Tieto súbory môžu byť prevzaté, nainštalované alebo spustené samotným prehľadávačom. Spyware a iný nežiaduci softvér môže byť súčasťou týchto súborov a nainštalovaný bez vášho vedomia.

Programy spúšťané v počítači

Monitoruje, kedy sa programy spúšťajú a aké operácie pri tom vykonávajú. Spyware a iný nežiaduci softvér môže využiť nedostatočné zabezpečenie nainštalovaných programov na spustenie škodlivého alebo nežiaduceho softvéru bez vášho vedomia. Spyware sa dokáže napríklad spustiť na pozadí pri spúšťaní často používaného programu. Program Windows Defender monitoruje programy a upozorní vás, ak je zistená podozrivá aktivita.Potrebujete ďalšiu pomoc?