Informácie o nastavení brány Windows Firewall


Brána firewall pomáha brániť hackerom alebo škodlivému softvéru (napríklad červom) získať prístup k počítaču prostredníctvom siete alebo Internetu. Brána firewall umožňuje zastaviť odosielanie škodlivého softvéru z počítača do ďalších počítačov.

V bráne Windows Firewall môžete prispôsobiť štyri nastavenia pre každý typ sieťového umiestnenia. Ak chcete nájsť tieto nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho postupu:

  1. Ak chcete otvoriť bránu Windows Firewall, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text firewall a potom kliknite na položku Windows Firewall.

  2. Na ľavej table kliknite na príkaz Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

V tejto téme je uvedené, na čo slúžia a kedy by ste ich mali použiť.

Obrázok dialógového okna Prispôsobiť nastavenie
Dialógové okno Prispôsobiť nastavenie

Zapnúť bránu Windows Firewall

Toto nastavenie je predvolené. Keď je brána Windows Firewall zapnutá, komunikácia väčšiny programov prostredníctvom brány firewall je zablokovaná. Ak chcete určitému programu povoliť komunikáciu prostredníctvom brány firewall, môžete ho pridať do zoznamu povolených programov. Ak napríklad nepridáte program na odosielanie okamžitých správ do zoznamu povolených programov, nebudete ho môcť použiť na odosielanie fotografií v okamžitých správach. Ďalšie informácie o pridaní programu do zoznamu nájdete v téme Povolenie komunikácie programu prostredníctvom brány Windows Firewall.

Blokovať všetky prichádzajúce pripojenia vrátane tých, ktoré sú v zozname povolených programov

Toto nastavenie blokuje všetky nevyžiadané pokusy o pripojenie k počítaču. Toto nastavenie použite vtedy, keď požadujete maximálne zabezpečenie počítača, napríklad pri pripájaní k verejnej sieti v hoteli alebo na letisku, alebo keď sa cez Internet šíri nebezpečný červ. Ak je toto nastavenie aktívne, nezobrazujú sa upozornenia na blokovanie programov bránou Windows Firewall a programy v zozname povolených programov sa ignorujú.

Po výbere možnosti blokovania všetkých prichádzajúcich pripojení budete môcť aj naďalej prezerať väčšinu webových stránok, odosielať a prijímať e-maily, ako aj odosielať a prijímať okamžité správy.

Zobraziť upozornenie, keď brána Windows Firewall zablokuje nový program

Ak začiarknete toto políčko, brána Windows Firewall zobrazí upozornenie pri blokovaní nového programu a ponúkne možnosť na odblokovanie tohto programu.

Vypnúť bránu Windows Firewall (neodporúča sa)

Toto nastavenie použite len v prípade, ak je v počítači spustená iná brána firewall. Vypnutie brány Windows Firewall môže znížiť zabezpečenie počítača (a siete, ak je k dispozícii) proti poškodeniu hackermi a škodlivým softvérom.

Poznámky

  • Ak sú niektoré nastavenia brány firewall nedostupné a počítač je pripojený k doméne, správca systému preverí tieto nastavenia pomocou skupinovej politiky.

  • Ďalšie informácie o zapínaní alebo vypínaní brány Windows Firewall nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie brány Windows Firewall.Potrebujete ďalšiu pomoc?