Informácie o súboroch offline


Ak ste niekedy potrebovali získať prístup k dôležitým súborom uloženým v zdieľanom priečinku v sieti, ale nebolo to možné, pretože vás prenosný počítač bol odpojený od siete, zrejme chápete užitočnosť súborov offline. Pri používaní súborov offline môžete získať prístup ku kópiám sieťových súborov aj v prípade, ak váš počítač nie je pripojený k sieti.

Práca so súbormi offline je jednoduchá. Stačí vybrať súbory (alebo priečinky) v sieti, ktoré chcete sprístupniť v režime offline. Systém Windows automaticky vytvorí kópiu každého súboru vo vašom počítači. Tieto kópie sa označujú ako súbory offline. S týmito súbormi môžete pracovať aj vtedy, ak nie ste pripojení k sieti. Keď sa znova pripojíte, systém Windows automaticky synchronizuje súbory offline s pôvodnými súbormi v sieťovom priečinku.

Podrobné pokyny k spôsobu používania súborov offline sa nachádzajú v téme Práca so sieťovými súbormi v režime offline.

Ilustrácia znázorňujúca prenosný počítač, ktorý získava prístup k sieťovému súboru, keď je pripojený k sieti
Prístup k sieťovým súborom môžete získať po pripojení k sieti, v ktorej sú súbory uložené.
Ilustrácia znázorňujúca prenosný počítač, ktorý získava prístup k lokálnej kópii, keď nie je pripojený k sieti
Prístup k lokálnym kópiám sieťových súborov máte aj v prípade, ak nie ste pripojení k sieti.

Výhody používania súborov offline

Súbory offline prinášajú niekoľko výhod pri práci so súbormi uloženými v zdieľaných sieťových priečinkoch. Práca so súbormi offline umožňuje:

  • Pracovať bez prerušenia aj v prípade nedostupnosti siete. Práca so súbormi offline nezávisí od prípadného výpadku siete alebo nedostupnosti sieťového priečinka. Ak nastane niektorá z týchto situácií, systém Windows automaticky otvorí kópie offline súborov uložených v počítači namiesto súborov v sieťovom priečinku a vy môžete pokračovať bez prerušenia v práci.

  • Pracovať so súbormi mimo siete. Ak ste odpojení od siete, za normálnych okolností nemôžete otvárať súbory uložené v sieti. Keď používate súbory offline, môžete sa odpojiť od siete a stále mať k dispozícii kópie všetkých sieťových súborov, ktoré ste sprístupnili offline. Toto je zvlášť užitočné, keď cestujete s prenosným počítačom.

  • Jednoducho synchronizovať so sieťovými súbormi. Súbory môžete kedykoľvek synchronizovať s najnovšími verziami súborov v sieťovom priečinku kliknutím na jediné tlačidlo.

  • Zvýšiť efektivitu pri pomalom pripojení. V prípade pomalého pripojenia k sieti môže byť práca so súbormi v zdieľanom sieťovom priečinku neefektívna a pomalá. Ak chcete urýchliť svoju prácu, môžete sa jednoduchým spôsobom kedykoľvek prepnúť na prácu s kópiami offline sieťových súborov.

Udržovanie synchronizácie súborov offline

Po sprístupnení sieťového súboru alebo priečinka v režime offline systém Windows automaticky vytvorí v počítači kópiu príslušného súboru alebo priečinka. Vždy, keď sa znovu pripojíte k sieťovému priečinku, systém Windows zosynchronizuje súbory so súbormi v sieťovom priečinku. Kedykoľvek ich možno zosynchronizovať aj manuálne.

Tieto informácie vám postačia na udržanie synchronizácie súborov offline. Pre zaujímavosť uvádzame nasledujúce doplňujúce informácie:

  • Ak pracujete offline a urobíte zmeny v súboroch offline zo sieťového priečinka, systém Windows automaticky vykoná synchronizáciu všetkých zmien, ktoré ste v súboroch vykonali, pri ďalšom pripojení k sieťovému priečinku.

  • Ak pracujete offline v čase, keď niekto iný zmení súbor v zdieľanom sieťovom priečinku, systém Windows vykoná synchronizáciu týchto zmien so súborom offline vo vašom počítači pri ďalšom vašom pripojení k danému sieťovému priečinku. Ak ste aj vy zmenili súbor od posledného pripojenia k sieťovému priečinku, vyskytne sa konflikt synchronizácie a systém Windows zobrazí otázku, ktorú verziu chcete zachovať.

    V závislosti od veľkosti pevného disku sa môže požadovať správa miesta vyhradeného na používanie súborov offline. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Správa miesta na disku pre súbory offline.Potrebujete ďalšiu pomoc?