Bezpečnejšia práca s počítačom


Ak sa pripojíte na Internet, umožníte iným ľuďom, aby používali váš počítač, alebo zdieľate súbory s inými používateľmi, mali by ste sa postarať o ochranu svojho počítača pred poškodením. Prečo? Pretože existujú počítačoví zločinci (niekedy sa nazývajú hakeri), ktorí napádajú počítače iných ľudí. Tieto osoby môžu útok uskutočniť buď priamo tým, že preniknú do vášho počítača prostredníctvom Internetu a ukradnú vaše osobné informácie, alebo nepriamo tým, že vytvoria škodlivý softvér, ktorý poškodí váš počítač.

Našťastie existuje niekoľko jednoduchých bezpečnostných opatrení, pomocou ktorých sa môžete chrániť. Tento článok popisuje existujúce hrozby a spôsoby, ako sa proti nim môžete brániť.

Ochrana počítača

Nižšie sú uvedené spôsoby, ako možno ochrániť počítač pred potenciálnymi bezpečnostnými hrozbami:

 • Firewall. Brána firewall pomáha chrániť váš počítač tým, že znemožňuje hakerom a škodlivému softvéru získať prístup k počítaču.

 • Ochrana pred vírusmi. Antivírusový softvér pomáha chrániť počítač pred vírusmi, červami a ďalšími bezpečnostnými hrozbami.

 • Ochrana pred spyware a iným škodlivým softvérom. Softvér na ochranu pred spyware pomáha chrániť váš počítač pred programami typu spyware a iným potenciálne nežiaducim softvérom.

 • Služba Windows Update.Systém Windows môže pravidelne zisťovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš počítač, a môže ich automaticky nainštalovať.

Správa nastavení zabezpečenia pomocou Centra akcií

Centrum akcií je centrálnou lokalitou na monitorovanie a spravovanie nastavenia brány firewall, služby Windows Update, nastavenia softvéru na ochranu pred škodlivým softvérom, zabezpečenia Internetu a nastavenia kontroly používateľských kont. Centrum akcií sleduje tiež nastavenia údržby počítača a poskytuje prepojenia na poradcov pri riešení problémov a ďalšie nástroje, ktoré pomáhajú odstraňovať problémy. Ďalšie informácie o Centre akcií sa nachádzajú v téme Ako Centrum akcií kontroluje výskyt problémov?

Používajte bránu firewall

Brána firewall je softvér alebo hardvér, ktorý kontroluje údaje prichádzajúce z Internetu alebo zo siete a v závislosti od nastavenia brány firewall ich buď odmietne alebo umožní ich vstup do počítača. Týmto spôsobom brána firewall bráni hakerom a škodlivému softvéru získať prístup k počítaču.

Brána Windows Firewall je súčasťou systému Windows a je automaticky zapnutá.

Obrázok činnosti brány firewall
Ako brána firewall funguje

Ak používate program napríklad na výmenu okamžitých správ alebo sieťovú hru pre viacerých hráčov, ktorá potrebuje prijímať informácie z Internete alebo zo siete, brána firewall zobrazí otázku, či chcete pripojenie blokovať alebo odblokovať (povoliť). Ak zvolíte odblokovanie pripojenia, brána firewall systému Windows vytvorí výnimku, takže v budúcnosti už nebude zobrazovať upozornenie, keď bude tento program opäť potrebovať prijať informácie.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Brána firewall: najčastejšie otázky.

Ochrana pred vírusmi

Vírusy, červy a trójske kone sú programy, ktoré vytvorili hakeri a ktoré využívajú Internet na infikovanie nechránených počítačov. Vírusy a červy sa sami kopírujú z počítača na počítač, zatiaľ čo trójske kone sa do počítača dostanú tak, že sa skrývajú v programe, ktorý sa tvári ako legitímny softvér, napríklad šetrič obrazovky. Deštruktívne vírusy, červy a trójske kone môžu vymazať údaje z pevného disku alebo úplne znefunkčniť počítač. Iný škodlivý softvér nespôsobuje priame škody, zhoršuje však výkon a stabilitu počítača.

Antivírusové programy prehľadávajú e-maily a ďalšie súbory v počítači a zisťujú prítomnosť vírusov, červov a trójskych koňov. Ak sa takýto softvér nájde, antivírusový program ho umiestni do karantény (izoluje) alebo úplne odstráni skôr, ako poškodí počítač alebo súbory.

V systéme Windows nie je vstavaný antivírusový program, výrobca počítača však mohol takýto program nainštalovať. Ak nenainštaloval, k dispozícii je množstvo antivírusových programov. Spoločnosť Microsoft ponúka program Microsoft Security Essentials. Je to bezplatný antivírusový program, ktorý môžete prevziať z webovej lokality Microsoft Security Essentials. Môžete tiež prejsť na webovú lokalitu poskytovateľov zabezpečovacieho softvéru pre systém Windows 7, na ktorej nájdete antivírusový program tretej strany.

Vzhľadom na to, že nové vírusy sa objavujú každý deň, je dôležité používať antivírusový program, ktorý umožňuje automatické aktualizovanie. Program pri aktualizácii pridá do zoznamu zisťovaných vírusov nové vírusy, čím je počítač chránený pred novými útokmi. Ak je zoznam vírusov neaktuálny, počítač nie je chránený proti novým hrozbám. Aktualizácie sú zvyčajne podmienené zaplatením ročného poplatku. Nezabudnite zaplatiť poplatok na aktuálne obdobie, aby ste mohli prijímať pravidelné aktualizácie.

Upozornenie

 • Ak nepoužívate antivírusový softvér, vystavujete počítač riziku poškodenia škodlivým softvérom. Hrozí aj rozšírenie vírusov na iné počítače.

Ochrana pred spyware

Spyware je softvér, ktorý zobrazuje reklamy, zhromažďuje informácie o používateľovi alebo mení nastavenie počítača bez riadneho súhlasu používateľa. Spyware môže napríklad nainštalovať neželané panely s nástrojmi, prepojenia alebo obľúbené položky vo webovom prehľadávači, zmeniť predvolenú domovskú stránku alebo často zobrazovať okná s reklamou. Niektoré programy typu spyware nemajú žiadne viditeľné prejavy, ale tajne zhromažďujú citlivé informácie, napríklad o tom, ktoré webové lokality ste navštívili alebo aký text ste zadali pomocou klávesnice. Väčšina programov typu spyware sa inštaluje prostredníctvom bezplatného softvéru, ktorý prevezmete, ale v niektorých prípadoch stačí na infikovanie takýmto softvérom len navštívenie webovej lokality.

Ak chcete chrániť svoj počítač pred spyware, používajte program na ochranu pred spyware. Táto verzia systému Windows obsahuje zabudovaný program na ochranu pred spyware s názvom Windows Defender, ktorý je v predvolenom nastavení zapnutý. Nástroj Windows Defender vás upozorní v prípade, že sa na počítač pokúša nainštalovať program typu spyware. Môže takisto prehľadávať váš počítač a zisťovať prítomnosť programov typu spyware a odstraňovať ich.

Pretože nové programy typu spyware sa objavujú každý deň, nástroj Windows Defender je potrebné pravidelne aktualizovať, aby dokázal zistiť najnovšie hrozby zo strany spyware a chrániť pred nimi. Nástroj Windows Defender sa aktualizuje podľa potreby pri každej aktualizácii systému Windows. Na zabezpečenie najvyššej úrovne ochrany nastavte systém Windows tak, aby inštaloval aktualizácie automaticky (pozrite si informácie uvedené nižšie).

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie programu Windows Defender.

Automatická aktualizácia systému Windows

Spoločnosť Microsoft pravidelne zverejňuje dôležité aktualizácie systému Windows, ktoré pomáhajú chrániť počítač pred novými vírusmi a ďalšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete mať istotu, že tieto aktualizácie získate čo najrýchlejšie, zapnite automatické aktualizovanie. Nebudete sa tak musieť starať o to, aby v počítači nechýbali kritické opravy systému Windows.

Preberanie aktualizácií prebieha na pozadí počas pripojenia na Internet. Aktualizácie sa inštalujú o 3:00 ráno, pokiaľ nenastavíte iný čas. Ak počítač vypnete skôr, môžete aktualizácie nainštalovať pred jeho vypnutím. V opačnom prípade ich systém Windows nainštaluje pri ďalšom spustení počítača.

Zapnutie automatického aktualizovania

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Kliknite na možnosť Zmeniť nastavenie.

 3. Skontrolujte, či je vybratá možnosť Inštalovať aktualizácie automaticky (odporúča sa).

  Systém Windows do počítača nainštaluje aktualizácie hneď, ako budú dostupné. Dôležité aktualizácie poskytujú významné výhody, napríklad vyššiu úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti počítača.

 4. V časti Odporúčané aktualizácie skontrolujte, či je začiarknuté políčko Poskytovať odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Odporúčané aktualizácie riešia problémy, ktoré nie sú kritické a rozširujú možnosti pri práci s počítačom. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vysvetlenie automatickej aktualizácie systému Windows.

Inštalácia najnovšej verzie webového prehľadávača a jej pravidelná aktualizácia

Používanie najnovšej verzie webového prehľadávača a jeho pravidelná aktualizácia je jeden z najlepších spôsobov, ako sa vyhnúť problémom v režime online. Vo väčšine prípadov obsahuje najnovšia verzia prehľadávača opravy zabezpečenia a nové funkcie, ktoré pomáhajú chrániť počítač a súkromie v čase, keď ste v režime online.

Mnohé webové prehľadávače zároveň ponúkajú pravidelné aktualizácie zabezpečenia. Preto inštalujte aktualizácie prehľadávača vždy, keď sú k dispozícii.

Ak máte prehľadávač Internet Explorer, aktualizácie môžete získať automaticky pomocou služby Windows Update. Ak v počítači nie je nastavené automatické prijímanie aktualizácií, môžete ich prevziať manuálne pomocou prehľadávača Internet Explorer. Kliknite na tlačidlo Zabezpečenie a potom kliknite na položku Windows Update. Aktualizácie vyhľadáte pomocou pokynov na obrazovke.

Zapnutie funkcií zabezpečenia prehľadávača

Viaceré webové prehľadávače obsahujú funkcie zabezpečenia, vďaka ktorým je prehľadávanie webu bezpečnejšie. Preto je dobré zistiť, aké funkcie zabezpečenia prehľadávač podporuje a skontrolovať, či sú zapnuté.

V prípade programu Internet Explorer sú k dispozícii napríklad tieto funkcie zabezpečenia:

 • Filter SmartScreen, ktorý pomáha chrániť v režime online pred neoprávneným získavaním údajov, spreneverou, klamlivými či škodlivými webovými lokalitami. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Filter SmartScreen: najčastejšie otázky.

 • Zvýraznenie domény umožňujúce oveľa jednoduchšie vidieť zobrazenú webovú adresu na navštevovaných webových lokalitách. Prostredníctvom tejto funkcie ste chránení pred klamlivými webovými lokalitami a lokalitami neoprávnene získavajúcimi údaje, ktoré na oklamanie využívajú zavádzajúce webové adresy. Skutočná doména, ktorú navštevujete, je zvýraznená v paneli s adresou.

 • Súčasť Spravovanie doplnkov, ktorá umožňuje vypnúť alebo povoliť doplnky webového prehľadávača a odstrániť neželané ovládacie prvky ActiveX. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aký vplyv majú na počítač doplnky prehľadávača?

 • Filter XSS (skriptovanie medzi lokalitami), ktorý pomáha pri zabraňovaní útokov z webových lokalít neoprávnene získavajúcich údaje a z podvodných lokalít, ktoré môžu neoprávnene získavať vaše osobné a finančné informácie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aký spôsob ochrany poskytuje program Internet Explorer proti útokom vedeným skriptovaním medzi lokalitami?

 • 128-bitové zabezpečené spojenie (SSL) na používanie zabezpečených webových lokalít. Pomocou programu Internet Explorer je možné vytvárať šifrované spojenie s webovými lokalitami, ktoré prevádzkujú banky, internetové obchody, lekárske lokality alebo iné organizácie, ktoré pracujú s citlivými informáciami o zákazníkoch. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ako zistiť, či je transakcia online bezpečná.

Ďalšie informácie o zabezpečení počítača a ochrane osobných údajov, kým ste v režime online, sa nachádzajú na webovej lokalite Microsoft Security alebo na webovej lokalite Microsoft Online Safety.

Používanie štandardného používateľského konta

Keď sa prihlásite do počítača, systém Windows vám pridelí určitú úroveň práv a oprávnení v závislosti od toho, aký typ používateľského konta máte. Existujú tri typy používateľských kont: štandardné konto, konto správcu a konto hosťa.

Aj keď konto správcu poskytuje úplnú kontrolu nad počítačom, pri používaní štandardného konta bude váš počítač bezpečnejší. Ak počas vášho prihlásenia získajú iní ľudia (alebo hakeri) prístup k počítaču, nebudú môcť zmeniť nastavenie zabezpečenia počítača alebo iné používateľské kontá. Ak chcete po prihlásení skontrolovať typ svojho konta, postupujte nasledovne:

Kroky, ktoré by ste mali vykonať, sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa počítač nachádza v doméne alebo v pracovnej skupine. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Zisťovanie, či sa počítač nachádza v pracovnej skupine alebo v doméne v téme Aký je rozdiel medzi doménou, pracovnou skupinou a domácou skupinou?.

Zobraziť všetko

Môj počítač sa nachádza v doméne

 1. Zadajte meno používateľa a heslo pre svoje konto na uvítacej obrazovke.

  Obrázok uvítacej obrazovky
  Uvítacia obrazovka
 2. Ak chcete otvoriť okno Používateľské kontá, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, na položku Používateľské kontá, kliknite na možnosť Používateľské kontá a potom kliknite na položku Spravovať používateľské kontá. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Vaše meno používateľa je zvýraznené a typ vášho konta uvedený v stĺpci Skupina.

  Obrázok aktuálne prihláseného používateľa v okne Spravovať používateľské kontá v ovládacom paneli
  Aktuálne prihlásený používateľ a typ používateľského konta

Môj počítač sa nachádza v pracovnej skupine

 1. Zadajte meno používateľa a heslo pre svoje konto na uvítacej obrazovke.

  Obrázok uvítacej obrazovky
  Uvítacia obrazovka
 2. Ak chcete otvoriť okno Používateľské kontá, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny, kliknite na možnosť Používateľské kontá a potom kliknite na položku Spravovať používateľské kontá. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Typ vášho konta je uvedený pod vaším menom používateľa.

  Obrázok aktuálne prihláseného používateľa v okne Používateľské kontá v ovládacom paneli
  Aktuálne prihlásený používateľ a typ používateľského konta

  Ak je typ vášho konta Administrator, ste prihlásení ako správca.

Ak aktuálne používate konto správcu, informácie o tom, ako ho zmeniť na bežné konto, nájdete v téme Zmena typu používateľského konta.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používateľské kontá: najčastejšie otázky.

Tipy pre bezpečné používanie e-mailu a webu

 • Pri otváraní príloh e-mailov buďte opatrní. Prílohy e-mailových správ (súbory pripojené k e-mailovým správam) sú hlavným zdrojom vírusovej infekcie. Nikdy neotvárajte prílohy od ľudí, ktorých nepoznáte. Ak odosielateľa poznáte, ale neočakávate od neho prílohu, pred otvorením prílohy si overte, či ju odosielateľ naozaj odoslal.

 • Starostlivo ochraňujte svoje osobné údaje. Ak webová lokalita požaduje zadanie čísla kreditnej karty, bankové informácie alebo iné osobné údaje, overte si, či danej lokalite dôverujete a či sa na vykonanie transakcie používa zabezpečený systém.

 • Pri klikaní na hypertextové odkazy v e-mailových správach postupujte opatrne. Hypertextové odkazy (prepojenia, ktoré po kliknutí otvoria webovú lokalitu) sú často využívané pri podvodoch založených na neoprávnenom získavaní údajov (phishing) a pri programoch typu spyware, môžu však slúžiť aj na prenos vírusov. Klikajte len na prepojenia v e-mailových správach, ktorým dôverujete.

 • Inštalujte len doplnky z webových lokalít, ktorým dôverujete. Doplnky webového prehľadávača umožňujú zobrazenie panelov s nástrojmi, burzových telegrafov, videa, animácií a ďalšieho obsahu na webových stránkach. Pomocou doplnkov sa však môže nainštalovať aj spyware a iný škodlivý softvér. Ak webová lokalita požaduje nainštalovanie doplnku, najskôr si overte, či danej lokalite dôverujete.Potrebujete ďalšiu pomoc?